בית הספר הבינלאומי

התכנית הבינלאומית לחילופי סטודנטים

בית הספר הבינלאומי, בשיתוף עם המחלקות האקדמיות, פועל למימוש התכנית לחילופי סטודנטים, לחיזוק וליצירת קשרים עם מוסדות אקדמיים בחו"ל מתוך תפיסה ורצון להרחיב את מבחר המוסדות שבהם יתאפשרו לימודים. התכנית לחילופי סטודנטים בשנקר, מציעה הזדמנות לחוות לימודים במדינה זרה, להכיר תרבויות מגוונות, שיטות לימוד שונות ופיתוח אישי וחברתי.

חשוב לציין כי ההצטרפות לתכנית לחילופי סטודנטים בשנקר איננה זכות, אלא שירות נוסף שניתן על ידי המכללה לסטודנטים מצטיינים העומדים בקריטריונים של התכנית.

חווית החילופים איננה חוויה פשוטה, לכן, לפני שמחליטים להגיש מועמדות, חשוב מאוד לבדוק לעומק ולקחת בחשבון את המיקום המבוקש, השפה הנלמדת במוסד המבוקש, מגוון הקורסים העומד לרשותך ושיטת הלימוד של המוסד המארח בחו"ל. כל זאת, על מנת לבחור את המקום המתאים ביותר עבורך. לשם כך, מומלץ לקרוא היטב את המידע המופיע מטה.

מידע כללי

 1. אורך התכנית – סמסטר בודד בלבד. הסמסטר בחו"ל יתקיים בשנה ג' עבור סטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובשנה ב' לסטודנטים הלומדים בתואר השני.
 2. תהליך המיון והרישום מתחיל בשנה האקדמית הקודמת לתכנית, כלומר בשנה ב' עבור הסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובשנה א' לסטודנטים הלומדים בתואר השני.
 3. חילופי הסטודנטים יתקיימו אך ורק עם מוסדות לימודים המקיימים שת"פ עם שנקר. אין אפשרות להגיש מועמדות למוסד לימודים שבו אין שת"פ רשמי או הסכם חתום בין מוסדות הלימוד.
 4. חילופי הסטודנטים מתקיימים רק באמצעות בית הספר הבינלאומי וחל איסור להגיש מועמדות באופן עצמאי.
 5. בית הספר הבינלאומי יתמוך ויסייע לסטודנטים של שנקר ככל יכולתו בתהליך הגשת המועמדות למוסדות האקדמיים בחו"ל.

ניתן למצוא את לוח הזמנים לרישום לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024 בקישור הזה

שכר לימוד, הוצאות נוספות ועוד

 1. במסגרת ההסכמים עם המוסדות האקדמיים בחו"ל, סטודנטים של שנקר ממשיכים לשלם את שכר הלימוד בשנקר ולא משלמים למוסד המארח (למעט הוצאות המפורטות בסעיף הבא).
 2. הוצאות נוספות כמו כרטיסי טיסה, ויזת סטודנט, מגורים, ביטוח תאונות אישיות וביטוח בריאות יחולו על הסטודנט. גם הוצאות חומרים (במידה ותהיינה כאלו) יחולו על הסטודנט.
 3. סטודנט שיוצא ללימודים בחו"ל חייב להסדיר את שכר הלימוד במלואו טרם יציאתו לחילופים. תלמיד  שלא יסדיר את שכר הלימוד במלואו טרם יציאתו לחילופים תישלל זכאותו ויהא עליו לשאת בתשלום מלא למוסד המארח בחו"ל.
 4. שנקר אינה מחויבת להעניק מלגות לימודים בחו"ל במסגרת התכנית. במידה ותהיה אפשרות להעניק סיוע, היא תיידע את הסטודנט.
 5. סטודנטים אשר מתקבלים ומשתתפים בתכנית לחילופים יהיו האחראים הבלעדיים לכל סידורי הנסיעה: הוצאת וויזה, טיסות, מגורים, ביטוחים וחומרי לימוד בחו"ל.

נקודות זכות

 1. בשל ההבדלים הקיימים בשיטת צבירת נ"ז ומתן ציונים בין המוסדות האקדמיים המארחים לבין שנקר, תהליך ההכרה בנקודות הזכות (credit points) ובתרגומם מהשיטה הנהוגה בחו"ל (לזו בשנקר, יתבצע לאחר שובם של הסטודנטים ארצה ועם קבלת גיליון ציונים רשמי מן המוסד המארח.
 2. הסטודנט ילמד קורסים במוסד המארח בהתאם לדרישה המקומית של כמות והיקף הקורסים בסמסטר אחד של לימודים. על מנת להבהיר: במוסדות בהם קיימת דרישה מפורטת מהסטודנטים חובה על הסטודנטים למלא את הדרישה המקומית כלשונה. במקומות בהם אין דרישה מפורטת נדרשים הסטודנטים ללמוד בזמן הסמסטר כשמינית מכמות הקורסים הכוללת הנדרשת לתואר ראשון (או רבע מכמות הקורסים הנדרשת לתואר שני).
 3. עם שובו של הסטודנט לישראל, בהינתן שכל קורסים הנלמדים הסתיימו בהצלחה (לאחר הצגת ציון עובר בגיליון ציונים מקורי), שנקר יכיר במספר נ"ז שהוא שווה ערך לסך נקודות הזכות שהיו נצברות בקורסים המחלקתיים בסמסטר בשנקר אילו היה הסטודנט נשאר בישראל. (על מנת להבהיר: הכרה זו לא תינתן עבור קורסים ביחידה להיסטוריה ופילוסופיה שאת נקודות הזכות שלהם יידרשו הסטודנטים להשלים).
 4. הלימודים במוסד בחו"ל אינם פוטרים מחובת הלימודים בקורסי היחידה להיסטוריה ופילוסופיה (לימודי תרבות), גם אם הללו מתקיימים במהלך הסמסטר שבו הסטודנט נמצא בחו"ל. יש להשלימם לפני החילופים, אחריהם, או במהלכם, במידה והקורס מתקיים בזום.
 5. הביטוי לנ"ז שנצברו במהלך תקופת החילופים במוסד המארח, יופיע בגיליון הציונים של הסטודנטים בשנקר בשנת החילופים בהגדרה: "פטור על סמך לימודים ממוסד אקדמי אחר" וישוקללו למניין נ"ז הנדרשות לתואר כנ"ז פטור.
 6. מומלץ לשמור עותק מקורי של גיליון הציונים שהתקבל מהמוסד האקדמי המארח ולהחזיקו בנוסף לגיליון הציונים הרשמי של שנקר עם סיום התואר.

תנאי קבלה לתכנית:

 1. סטודנטים בשנקר בסטטוס מן המניין, הלומדים בתכנית לימודים מלאה, ללא חובות אקדמיים וללא נכשלים.
 2. בעלי הישגים אקדמיים בממוצע של 85 ומעלה.
 3. בעלי רמת פטור באנגלית לפני תום שנה ב׳.
 4. ללא מקרי התנהגות לא הולמת כסטודנטים בשנקר.
 5. בעלי כישורים בינאישיים גבוהים, נכונות ויכולת לייצג את שנקר ומדינת ישראל בחו"ל.
 6. ללא חובות שכר לימוד.

תהליך קבלה ורישום בשנקר לתכנית:

סטודנטים אשר מעוניינים לקחת חלק בתכנית מתבקשים למלא את הטופס והגיש את החומרים הבאים בקישור.

 1. טופס רישום.
 2. קורות חיים באנגלית.
 3. מכתב מוטיבציה באנגלית.
 4. תיק עבודות בפורמט דיגיטלי.
 5. תמונות פספורט בקובץ JPG.
 6. אישור תשלום שכ"ל בשנקר.

על בסיס חומרים אלה, יידונו המחלקות האקדמיות בבקשות ויעבירו לבית הספר הבינלאומי את החלטתם לגבי שמות הסטודנטים אשר התקבלו מטעמם ויכולים להגיש מועמדות למוסדות האקדמיים בחו"ל. מחלקות האם יודיעו לסטודנטים מי ממשיך בתהליך ולמי המחלקה לא אישרה את המשך התהליך.

בחירת מוסד אקדמי בחו"ל

 1. ניתן לעיין ברשימת המוסדות בקישור הזה.
 2. הסטודנט הוא האחראי על בחירת המוסד בו הוא רוצה ללמוד.
 3.  על הסטודנט לבדוק את הרשימה של המוסדות עימם שנקר משתפת פעולה ולראות איזה מוסד מתאים לו, בהתייחס ללוח השנה האקדמי (למניעת התנגשויות עם הלוח השנקרי, ככל האפשר), הגבלות השפה במוסד ומגוון הקורסים המוצעים. רשימת המוסדות מצורפת בנפרד למייל זה.
 4. לאחר הבדיקה, יבחר הסטודנט באופן מושכל ובתיאום עם המחלקה, שני מוסדות אקדמיים אופציונליים שונים שמתאימים לו ואליהם הוא יבקש לנסוע ויציין את בחירותיו בטופס ההרשמה.
 5. כל החלטה לגבי מוסד שיבחר תיעשה בהסכמה ובאישור המחלקה האקדמית בה לומדים הסטודנטים.
 6. אסורה פניה למוסד בחו"ל ללא אישור המחלקה ובית הספר הבינלאומי.

הגשת המועמדות

 1. בית הספר הבינלאומי פונה פעם אחת בלבד למוסד אקדמי אחד בלבד בעבור כל סטודנט.
 2. בעבור סטודנט הפונה לגבי סמסטר סתיו תשפ"ד יפנה בית הספר הבינלאומי באפריל 2023, בעבור סטודנט הפונה לגבי סמסטר אביב תשפ"ד יפנה בית הספר הבינלאומי באוקטובר 2023.
 3. במידה והמוסד האקדמי בחו"ל אישר לסטודנט להגיש מועמדות, יקבל הסטודנט קישור, שם הוא ימלא טופס בקשה כמבוקש ואליו הוא יעלה את כל החומרים המבוקשים (בדרך כלל כל מה שהעלה הסטודנט בבקשה הראשונית).
 4. אחריותו הבלעדית של הסטודנט לקרוא היטב את ההנחיות ולשלוח את כל המסמכים הנדרשים להרשמה.
 5. זמן ההמתנה לתשובות בין שמדובר בתשובות חיובית או שליליות, הנו מספר חודשים. אנו בבית הספר הבינלאומי נעדכנכם בכל מידע שיגיע מהמוסדות האקדמיים אליהם הגשתם מועמדות.
 6.  למידע נוסף בנוגע לתוכנית חילופי סטודנטים, אתם מוזמנים לפנות לבית הספר הבינלאומי במייל: studentexchange@shenkar.ac.il.