התכנית הבינלאומית לחילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים בשנקר, מציעה הזדמנות לחוות לימודים במדינה זרה, להכיר תרבויות מגוונות, שיטות לימוד שונות ופיתוח אישי וחברתי.  

המרכז הבינלאומי בשיתוף עם המחלקות האקדמיות פועל למימוש התוכנית לחילופי סטודנטים, לחיזוק ויצירת קשרים עם מוסדות אקדמיים בחו"ל מתוך תפיסה ורצון להרחיב את מבחר המוסדות שבהם יתאפשרו לימודים. 

חווית החילופים ככלל ובשנקר בפרט, איננה חוויה פשוטה, לכן במכלול השיקולים חשוב מאוד לקחת בחשבון את המיקום, השפה, ושיטת הלימוד של המוסד המארח בחו"ל על מנת לבחור את המקום המתאים ביותר. 

מידע כללי על תכנית חילופי סטודנטים:

 1. אורך התוכנית: סמסטר בודד בלבד במוסד לימודים המקיים שת"פ עם שנקר. אין אפשרות להגיש מועמדות למוסד לימודים שבו אין שת"פ רשמי או הסכם חתום בין מוסדות הלימוד. 

 1. הסמסטר בחו"ל יתקיים בשנה ג' עבור סטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובשנה ב' לסטודנטים הלומדים בתואר השני. חשוב להדגיש שתהליך הרישום והקבלה לתוכנית מתקיים כשנה לפני תחילתה, כלומר בשנה ב' עבור הסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובשנה א' עבור סטודנטים הלומדים בתואר השני. 

 2. במסגרת ההסכמים עם המוסדות האקדמיים בחו"ל, סטודנטים של שנקר ממשיכים לשלם את שכר הלימוד בשנקר ולא משלמים למוסד המארח.  

*סטודנט שלא יסדיר את שכר הלימוד במלואו טרם יציאתו לחילופים תישלל זכאותו ויהא עליו לשאת בתשלום מלא למוסד המארח. 

 1. סטודנטים אשר מתקבלים ומשתתפים בתוכנית לחילופים יהיו האחראים הבלעדיים לכל סידורי הנסיעה: הוצאת וויזה, טיסות, לינה, ביטוח בריאות וחומרי לימוד בחו"ל.  

שנקר אינה מחויבת להעניק מלגות לימודים בחו"ל במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים.  

המרכז הבינלאומי יתמוך ויסייע לסטודנטים של שנקר ככל יכולתו בתהליך הגשת המועמדות למוסדות האקדמיים בחו"ל.  

 1. בשל ההבדלים הקיימים בשיטת צבירת נ"ז ומתן ציונים בין המוסדות האקדמיים המארחים לבין שנקר, תהליך ההכרה בנקודות הזכות (credit points) ובתרגומם מהשיטה הנהוגה בחו"ל (ECTS) לזו בשנקר, יתבצע לאחר שובם של הסטודנטים ארצה ועם קבלת גיליון ציונים רשמי מן המוסד המארח. 

הביטוי לנקודות זיכוי שנצברו במהלך תקופת החילופים במוסד המארח, יופיע בגיליון הציונים של הסטודנטים בשנקר, בשנת החילופים בהגדרה: "פטור על סמך לימודים ממוסד אקדמי אחר" וישוכללו למניין נקודות הזיכוי הנדרשות לתואר כנקודות זיכוי פטור. 

חשוב לשמור עותק של גיליון הציונים שהתקבל מהמוסד האקדמי המארח ולהחזיקו בנוסף לגיליון הציונים הרשמי של שנקר עם סיום הלימודים.  

תנאי קבלה לתכנית:

 1. סטודנטים בשנקר בסטטוס מן המניין הלומדים בתוכנית לימודים מלאה, ללא חובות אקדמיים.
 2. סטודנטים אשר להם הישגים אקדמיים בממוצע של 85 ומעלה. 
 3. סטודנטים בעלי רמת פטור בשפה האנגלית. 
 4. ללא מקרי התנהגות לא הולמת כסטודנטים בשנקר. 
 5. סטודנטים בעלי כישורים בינאישיים גבוהים ונכונות לייצג את שנקר ומדינת ישראל בחו"ל. 
 6. ללא חובות תשלום שכר לימוד. 

תהליך קבלה ורישום בשנקר לתכנית:

* חשוב לציין כי ההצטרפות לתוכנית לחילופי סטודנטים בשנקר איננה זכות, אלא שירות נוסף שניתן על ידי המכללה לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה.  

סטודנטים אשר מעוניינים לקחת חלק בתוכנית מתבקשים להעביר את החומרים הבאים לידי האחראי לכך מטעם המחלקה האקדמית בה הם לומדים: 

 1. טופס הרישום עד לתאריך 20.02.2022 
 2. קורות חיים באנגלית. 
 3. מכתב מוטיבציה באנגלית. 
 4. תיק עבודות בפורמט דיגיטלי. 
 5. אישור תשלום שכ"ל בשנקר. 
 6. גיליון ציונים באנגלית 

על בסיס חומרים אלה, יידונו המחלקות האקדמיות בשנקר, בראשות ראשי המחלקה ויעבירו את החלטתם בצירוף שמות הסטודנטים אשר התקבלו מטעמם ויכולים להגיש מועמדות למוסדות האקדמיים בחו"ל.  

בחירת מוסד אקדמי בחו"ל

בחירת המוסד האקדמי בחו"ל הינה החלטה חשובה מאוד ומכרעת עבור הסטודנטים, יש לקחת במניין השיקולים את השאיפות האישיות ואת מידת התאמת המוסד המארח ותוכנית הלימודים לאלו של המחלקה האקדמית בשנקר.  

על מנת לבחור בצורה מושכלת, אנא עיינו ברשימת המוסדות האקדמיים איתם שנקר משתפת פעולה כאן

כל החלטה שתבחר תעשה בהסכמה ובאישור המחלקה האקדמית בה לומדים הסטודנטים. אסורה פניה למוסד בחו"ל ללא אישור המחלקה. 

האחריות לבחירת המוסד האקדמי חלה על הסטודנטים. באחריותם לברר את כל מידע הכרוך בהגשת מועמדות  ותהליך הקבלה של המוסד בחו"ל, כגון: שליחת מסמכים, בירור בנוגע ללוח אקדמי, הגבלות שפה, בחירת קורסים וכו'. 

במסגרת התהליך הפנימי בשנקר, יבחרו הסטודנטים בתיאום עם המחלקה שני מוסדות אקדמיים מקבילים ומתוכם יגישו מועמדות לאחר אישור המשרד הבינלאומי, למוסד אקדמי מארח אחד בלבד. 

ההגשה למוסדות המארחים מתקיימת פעם אחת בלבד ולמוסד אקדמי אחד. 

לאחר הגשת המעומדות במוסד אקדמי בחו"ל

זמן ההמתנה לתשובות בין שמדובר בתשובות חיובית או שליליות, הנו מספר חודשים. אנו במרכז הבינלאומי נעדכנכם בכל מידע שיגיע מהמוסדות האקדמיים אליהם הגשתם מועמדות. 

 למידע נוסף בנוגע לתוכנית חילופי סטודנטים, אתם מוזמנים לפנות למרכז הבינלאומי במייל: studentexchange@shenkar.ac.il

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים