סטודנטיות וסטודנטים

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט* (תשס"ז, 2007) נחקק במטרה להבטיח את זכות הגישה להשכלה גבוהה ולשוויון הזדמנויות, כמו גם להבטיח זכויות יסוד, בהן חופש הביטוי, חופש ההתאגדות ושוויון בתנאי הקבלה ללימודים. בשנת 2008 אושרו תיקונים לחוק ונוספו לו כללים בנוגע לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, ובשנת 2011 נוספו סעיפים העוסקים בהתאמות לסטודנטים המצויים בתהליכי הורות.

בין הסעיפים המרכזיים המופיעים בחוק לזכויות הסטודנטים:

  • איסור על מוסד להשכלה גבוהה להפלות מועמדים או סטודנטים ברישום ובקלה ללימודים.
  • החוק מעגן זכויות הנוגעות לבחינות ולעבודות, לרבות בחינה בשני מועדים וזכות ערעור, זכות להשעיית לימודים למשך שנתיים וזכויות הנוגעות להליכי המשמעת של המוסד.
  • החוק מטיל חובה על כל מוסד להשכלה גבוהה (עליו חל החוק) למנות "נציב קבילות סטודנטים" המוסמך לברר תלונות מטעם התלמידים על פגיעה בזכויות המוגנות בחוק.
  • החוק מעגן זכויות יסוד אזרחיות בהן חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.
  • החוק קובע כי כל סטודנט הזכאי לקבלת תואר ראשון, יקבל נקודת זיכוי אחת במס הכנסה (ההטבה תקפה ל-3 שנים ממועד קבלת התואר).

לקריאת נוסח החוק המלא לחצו כאן!

* חוק הזכויות הסטודנט התקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ז (29 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 145, מיום ב' בניסן התשס"ז (21 במרס 2007), עמ' 148.

בודק...