סטודנטיות וסטודנטים

תקנון הספרייה

תקנון הספרייה

כללי

 • אין להכניס לשטח הספרייה אוכל. מותר לשתות מים.
 • סכינים יפנים, צבעי מים או גואש, דבק חם – אינם מותרים לשימוש בספרייה.
 • שתייה חמה מותרת בכוס תרמית עם מכסה.
 • יש לשמור על שקט בחדרי העיון.
 • חדרי הממ"ד והמרחב באולם הכניסה משמשים לעבודה קבוצתית ולשיח לימודי.
 • יש להשתיק מכשירים סלולריים ולעשות שימוש באזניות ולא ברמקולים.
 • כדי להוציא חומר מן הספרייה, יש לקבל על כך אישור.
 • בגמר העיון אנא החזירו את החומר לעגלות הספרים הנמצאות בחדרי הקריאה, ולא למדפים.

ספרים

 • תלמידי תואר ראשון יכולים לשאול עד 5 ספרים בו-זמנית.
 • תלמידי תואר שני יכולים לשאול עד 7 ספרים בו-זמנית.
 • השאלת ספרים תתבצע עד 20 דקות לפני הסגירה.
 • ספרים מוזמנים נשמרים עד שעה לפני סגירת הספרייה.                                   
 • הזמנת ספרים נעשית באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
 • יש לרכוש עותק חדש לספרייה במקום ספר מושאל שאבד.
 • אין להעביר ספר מסטודנט אחד לסטודנט אחר מבלי לעדכן זאת במערכת ההשאלה.
 • ספר שמסומן עליו "מדף יעץ" או "לא להשאלה" אינו ניתן להשאלה.
 • ספר בעל פס לבן שעליו מצוין מספר המיון בירוק, ניתן להשאלה ליום אחד, משעה 16.00 עד השעה 10.00 למחרת, או לסוף-שבוע: מיום חמישי בשעה 14.00 עד ליום ראשון שעה 10.00 בבוקר.
 • ספר בעל פס אדום או ספר בעלי פס לבן שעליו מצוין מספר המיון באדום, ניתן להשאלה לשבועיים.
 • ספר בעל פס לבן שעליו מצוין מספר המיון בשחור, ניתן להשאלה לשלושה שבועות.

פרויקטים

 • יש למצוא את מספרם הסידורי של הפרויקטים בקטלוג הספרייה המקוון. על מנת לעיין בהם, יש לחתום ולהשאיר תעודה מזהה בדלפק היעץ. בגמר העיון יש להחזירם לדלפק היעץ.
 • הפרויקטים אינם ניתנים להשאלה.

תחזיות אופנה

 • לעיון בתחזיות האופנה זכאים: מרצים, סטודנטים ומנויים.
 • תחזיות האופנה אינן ניתנות להוצאה מן הספרייה. תוכלו לצלמן במצלמה אישית (רגילה או דיגיטלית).
 • בגמר העיון יש להחזירם לדלפק היעץ.

השאלת כתבי-עת

 • כתבי עת אינם ניתנים להשאלה.

מחשבים ניידים:

 • ניתן לשאול מדלפק ההשאלה מחשבים ניידים. השימוש בהם הוא בספרייה בלבד.

קנסות

 • הספרייה תגבה קנס של 5 שקלים בגין כל יום איחור, ולכל ספר.
 • גובה הקנס בגין אי החזרת ספר שהוזמן (recall) הוא 10 שקלים לכל יום איחור.
 • כלומר, סטודנט המאחר ביום אחד בהחזרת שלושה ספרים, ישלם קנס של 15 שקלים.

שימו לב:

 1. אם ברצונכם להאריך את הספר לתקופה נוספת, עליכם לפנות שוב לדלפק היעץ.
 2. באחריות הקוראים להחזיר את הספר בזמן.
 3. קנסות יבוטלו במקרים של מחלה או שירות מילואים, ובכפוף להצגת אישורים.
 4. ימי ששי, שבת, ערבי חג וחגים נחשבים לימי איחור ונכנסים לתחשיב הקנס.
בודק...