סטודנטיות וסטודנטים

סטודנטיות וסטודנטים במילואים

מתוך הערכה והכרה, ובהתאם להוראות החוק והנחיות מל"ג שנקר מעמידה מערך ליוי והתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים ולסטודנטים הורים (לילדים מתחת לגיל 13) שבנות/בני זוגם משרתים במילואים או שנקראו לשירות מילואים בנסיבות חירום (סעיף 8) או במצב מיוחד בהתראה קצרה (סעיף 9).

דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים הוא הגרום המוסמך במוסד לטיפול כולל במערך ההתאמות, הליווי והסיוע בסטודנטים משרתי מילואים באמצעות רכזת המילואים אשר אחראית במסגרת תפקידה על:

  1. הדרכת הסטודנטים ביחס לזכויותיהם ועזרה במיצוייהן.
  2. הדרכת סגל המחלקות/בתי הספר באשר לזכויותיהם של סטודנטים משרתי מילואים.
  3. קביעת התאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה.
  4. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך הביצוע.
  5. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא אי ביצוע ההתאמות.
  6. תיאום בין המוסד לצה"ל בבקשות לדחיית שירות מילואים או קיצורו.
  7. סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידה.

סטודנט.ית המבקש.ת לקבל התאמות עקב שירות יפנה במייל לרכזת המילואים וייכתב את מתאמת המחלקה. לבקשה יש לצרף אישור על שירות מילואים (טופס 3010), שלו/ה או של בן/בת הזוג. את האישור יש להציג עד שבוע לפני היציאה למילואים. במקרה של מצב חירום או במצב מיוחד ניתן יהיה להציג את האישור עד שבוע מתום השירות.

עם סיום השירות וחזרה ללימודים רכזת המילואים והמחלקה/בית הספר יפעלו על מנת להבטיח חזרה מיטבית ללימודים ויסייעו בתמיכה לצורך השלמת החומר הנלמד, דחיית מטלות, קביעת מועדי בחינות והגשות מיוחדים, מתן אישור להיעדרות מלימודים, צילומים והדפסות. 

שנקר תכיר פעם אחת במהלך התואר בשירות מילואים כפעילות המזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות בתואר הראשון בתנאי שהסטודנט.ית ששירת.ה לפחות 14 ימי מילואים, לא בהכרח ברצף, במהלך שנה אקדמית אחת ובתנאי שלא קיבל.ה קרדיט קודם לכן על פעילות חברתית ו/או מילואים.

סטודנט.ית, הלומד.ת לתואר ראשון, המבקש.ת להגיש בבקשה לדחייה, קיצור או ביטול שירות מילואים מסיבות אקדמיות יוכל.ה לעשות זאת דרך אתר מילואים על ידי הגשת בקשה לוועדה לתאום מילואים (ולת"ם). האתר מפרט את תנאי הזכאות להגשת הבקשה ואת אופן הגשתה. ניתן לפנות לרכזת המילואים על מנת שתוכל לסייע בהגשת הבקשה ובכתיבת מכתב מהמוסד במידת הצורך.

בנוהל התאמות לסטודנטיות וסטודנטים המשרתים במילואים תוכלו למצוא הידע המלא ביחס להתאמות והזכויות המגיעות לכם.ן ומעודדים סטודנטים.ות משרתי.ות מילואים להתעדכן ולהיות מודעים.ות להן.

להתאמות נוספות לשנת הלימודים תשפ"ד בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכזות המילואים:

  • קרן ביתן שמש | kerenbs@shenkar.ac.il, 03-6110183 | חדר 2109, קומה 1, בבניין מיטשל, רח' ידע העם 8, רמת גן
  • רכזת המילואים של בית הספר להנדסת תעשייה וניהול: ד"ר מיכל קורן | michal.koren@shenkar.ac.il
בודק...