סטודנטיות וסטודנטים

מלגות וסיוע כלכלי

המדור מטפל במלגות על בסיס כלכלי, ונותן מענה למשרתי ומשרתות מילואים וסטודנטיות בהריון ולאחר לידה. מדי שנה מעניקה שנקר מלגות על בסיס מצב כלכלי ומצבים מיוחדים אחרים. מרבית התמיכה הכלכלית מגיעה מתרומות של ידידי המכללה. המלגות מוענקות בהתאם לקריטריונים אובייקטיבים, הנקבעים על-ידי דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים. מקבלי המלגות מחויבים במתן שעות תרומה לקהילה.

ניתן להגיש בקשה למלגה אחת לשנה בלבד, ובכל שנה ניתן לפנות שוב, ללא קשר לזכאות בשנה הקודמת.

מהי המלגה?

 • המלגה מוענקת כסיוע כספי לסטודנטיות וסטודנטים הזקוקים והראויים לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו מדי שנה.
 • גובה המלגה תלוי בדירוג הזכאות, והיקף שעות הלימודים, ונע בדרך-כלל בין 2,500 עד לסכום קרוב לגובה לשכ"ל מלא. המלגה מיועדת קודם כל לתשלום שכר לימוד.
 • כל מלגה מחויבת במתן שעות חזרה לקהילה.

מי יכול להגיש בקשה למלגה?

 • הסיוע הכלכלי ניתן לסטודנטים בעלי מעמד של תושב קבע בישראל, הלומדים בשנקר לקראת תואר אקדמי בעומס לימודים של לפחות 60%.
 • סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו על-ידי גורמים אחרים, בחלק מן המקרים אינו זכאי למלגה.

איך מתקבלת החלטה על בקשת מלגה?

 • הדיונים בבקשות למלגה יערכו על-ידי ועדה בה חברים דיקנית הסטודנטיות והסטודנטים (יו"ר), צוות הדקאנט ונציג/ת אגודת הסטודנטיות והסטודנטים. מתאמת הדקאנט תשמש כמזכירת הוועדה.
 • ועדת המלגות תפרסם מידע על אפשרויות קבלת מלגות והלוואות משנקר ומגורמים אחרים.
 • הוועדה תתכנס לפגישה הראשונה לא יאוחר מחודש לאחר סיום מועד הגשת הבקשות למלגה.
 • בין הקריטריונים לקביעת זכאות למלגה: הכנסות הסטודנט, הכנסות ההורים, שירות בצה"ל, שנת לימודים ומחלקת הלימוד, מקום מגורים, בעיות אישיות ו/או משפחתיות מיוחדות, שירות במילואים.
 • בפגישת הוועדה תוצג טבלת ניקוד של כל המועמדים לפי סדר ניקוד יורד ובמקרים מיוחדים יערך דיון בנוגע לזכאות.
 • שימו לב: במידה שקיבלתם מלגה אך הפסקתם את לימודיכם באותה השנה (או שלימודיכם הופסקו), תהיו חייבים בהחזרת המלגה ובתשלום שכר הלימוד.

אופן הגשת המלגה:
ניתן להגיש בקשה אך ורק באמצעות טופס מלגה מקוון, אותו ניתן למצוא במערכת המידענט האישי תחת הטאב אפשרויות נוספות >> מלגות >> שנקר – סיוע.

לתשומת לבכם:

 • יש להקפיד לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על המצב הכלכלי של הסטודנט/ית ומשפחתו/ה בהתאם למתבקש בכל שלבי מילוי הטופס. העלאת המסמכים אפשרית בכל פורמט. אנו ממליצים להכין את המסמכים מראש.
 • לנוחיותכם/ן: ריכזנו את רשימת המסמכים הנדרשים לצירוף בעת בקשת מלגה. להורדה לחצו כאן!
 • בקשה שלא תמולא כהלכה וללא צירוף המסמכים הרלוונטיים לא תיבדק.
 • במידה וימצא שנתונים שנמסרו אינם נכונים – עלולה להינקט פעולה משמעתית כנגד הפונה.

מועד אחרון להגשת הבקשה: נסגרה ההרשמה להגשת מלגות על רקע סוציו- אקונומי לשנת תשפ"ד.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת ועדת מלגות עד חודש מיום קבלת התשובה. למילוי טופס הערעור לחצו כאן.
 • הערעור יעלה לדיון בפני ועדת ערעורים, שתהיה רשאית לקבל או לדחות את הערעור במלואו או חלקו.  
 • החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

עוד טיפים שיכולים לעזור לי?

 • מלבד המלגות שמעניקה שנקר, מוצעות מגוון מלגות על-ידי גופים ואגודות מקומיים ובינלאומיים בהתאם לקריטריונים שונים. מומלץ לבקר באתר המלגות השלם ולקבל מידע נוסף דרך אגודת הסטודנטיות והסטודנטים בשנקר.
 • בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת הדקאנט יפה צור, באמצעות הדוא"ל או בטלפון 03-6110172.
בודק...