סטודנטיות וסטודנטים

נגישות

דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים מעמיד לרשותם של סטודנטים עם מוגבלות (נכויות פיסיות, חושיות, נפשיות) שירותי תמיכה, ייעוץ וליווי באמצעות רכז/ת הנגישות, במטרה להנגיש עבורם את הלמידה ואת ההיבחנות.

 1. בקשת התאמות

תהליך בקשת ההתאמות על רקע מגבלה פיזית, חושית או נפשית, מתחיל בפגישה עם רכזת הנגישות. כדאי להגיע עם אישורים רפואיים מעודכנים, מסמכים מהביטוח הלאומי או משרד הבריאות (אם יש כאלה).

כל בקשה מתבססת על חוות דעת רפואית שיש לתת לרופא המומחה המטפל למלא. 

טופס הנחייה למילוי רופא מומחה

ניתן להגיש בקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר. במקרים חריגים ניתן יהיה להגיש בקשה לאחר תאריך זה ללא התחייבות למימוש ההתאמות באופן מיידי.

ההתאמות ייקבעו בהתאם לצרכים העולים מהמגבלה ומהתמודדויות המיוחדות ללימודים בכל מחלקה. ההתאמות יתייחסו הן להתאמות בדרכי למידה והן להתאמות בדרכי היבחנות והן יכולות להיות זמניות או קבועות.

שימו לב: סטודנט עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית זמנית יכול לפנות לרכזת הנגישות בצירוף אישור רפואי מרופא מומחה ולבדוק אפשרויות להתאמות זמניות.

 1. ייעוץ וליווי אישי
 2. סיוע לימודי לזכאים
 3. סדנאות פיתוח והעשרה 
 4. טכנולוגיות מסייעות 
 5. הדרכה במיצוי זכויות בביטוח לאומי/משרד הבריאות – ניתן לבדוק מול רכזת הנגישות את האפשרות להגיש תביעה על רקע המגבלה ו/או למצות את הזכויות המגיעות לך כסטודנט, בגין אחוזי נכות שכבר נקבעו.

  ביטוח הלאומי
  משרד הבריאות
  משרד הביטחון
  לתביעת נכות כללית לחצו כאן.

לסיוע במילוי טפסים ובקשת התאמות נגישות פרטניות בקבלת השירות ניתן לפנות לשירה קליימן רכז/ת נגישות טלפון: 03-6110181 דוא"ל: neg-hila@shenkar.ac.il

כתובת: בניין מיטשל, קומה 2, רחוב ידע עם 8. 

בודק...