סטודנטיות וסטודנטים

דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים

דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים הוא הגוף המופקד על רווחת הסטודנטיות והסטודנטים במהלך לימודיהם, מסייע בפתרון בעיות אישיות, כלכליות וחברתיות ומהווה גוף מקשר בין המוסד לבין הסטודנטים. בראש הדקאנט עומדת הדיקנית ד"ר ורד זפרן-גני. 

  • בעיות אישיות: ניתן לפנות לקבלת עזרה מדיקנית הסטודנטיות והסטודנטים בכל נושא אישי שלא קיבל מענה מהגורמים הרלוונטיים למשל: מזכירות המחלקה, מתאמת אקדמית, ראש המחלקה, מרצה, אחראי מעבדה וכו'.
  • נציבות קבילות הסטודנטיות והסטודנטים: קבילה של סטודנטית או סטודנט בנושא של הפליה, פגיעה בזכויות, יחס לא הוגן מצד חברי סגל, אנשי מנהלה, או כל גורם אחר בשנקר, יש להפנות לדיקנית במידה שהסוגיה לא נפתרה מול הדרגים המקובלים.
  • ועדת משמעת: דיקנית הסטודנטיות והסטודנטים עומדת בראש ועדת המשמעת, המטפלת בתלונות המוגשות נגד סטודנטיות וסטודנטים על-ידי אנשי סגל, מנהלה או סטודנטים אחרים. בתוך כך, תפקידה גם לעמוד בראש ועדת הערעורים, בה ניתן לעלות לדיון חוזר את החלטות הועדה. פרטים מלאים בנושא ניתן למצוא בתקנון המשמעת המלא המפורסם באתר. 
  • מלגות ורווחה: הדיקנית משמשת כיו"ר ועדת המלגות ואחראית על יישום מדיניות הדקאנט בענייני רווחה וסיוע כלכלי והיא זמינה לפניות סטודנטים בנושאים אלו.

ליצירת קשר עם הדקאנט:

  • דיקנית הסטודנטים: ד"ר ורד זפרן-גני
  • המשנה לדיקנית הסטודנטיות והסטודנטים וממונה תקווה ישראלית: קובי פרץ
  • מתאמת הדקאנט: יפה צור, טלפון: 03-6110172
  • משרדי הדקאנט שוכנים בקומה 2 של בנין מיטשל (רחוב ידע-עם 8, רמת-גן)

תחת דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים פועלות שש יחידות:

בודק...