אודות

אלפון

כללי

מרכז מידע ורישוםmoked@shenkar.ac.il03-6110000

הנהלה

שם מלאתפקידדוא"לטלפון
קלודין נגרמזכירת הנהלהklodin.nagar@shenkar.ac.il03-6110005
פרופ' שיזף רפאלינשיאpresident.office@shenkar.ac.il03-6110036
פרופ' שמואל קניגסגן נשיא וראש הרשות למחקר, יצירה ופיתוחsamkenig@shenkar.ac.il03-6110008
יונתן אבן טובמנכ"לbatiaelfassy@shenkar.ac.il03-6110015
עודד חיסמנכ"ל קשרי תעשייה ופיתוחoded@shenkar.ac.il03-6110044
ענת כהןסמנכ"לית כספיםanatc@shenkar.ac.il03-6110034
רוית מדמוןסמנכ"לית משאבי אנוש ושכרravitm@shenkar.ac.il03-6110040
רמי שיינברגסמנכ"ל תפעולramiseinberg@shenkar.ac.il
שמוליק אליכיןסמנכ"ל מערכות מידעshmulik@shenkar.ac.il03-6110051
גלית אוריראש המנהל האקדמיgalit@shenkar.ac.il03-6110164
גיא זמיריועץ משפטיguy@shenkar.ac.il03-6110003
רוני אלגבישראש אגף שיווקronnie.e@shenkar.ac.il03-6110015
שרי אנגלנדרראש פיתוח אקדמי ויועצת הנשיא לעניינים אקדמיםsherry@shenkar.ac.il03-6110035
אריקה דרובריועצת הנשיא לעניינים מנהלייםpresident.office@shenkar.ac.il03-6110036
מיכל אקסלרודראש מערך פיתוח משאבים וקשרי חוץmaxelrod@shenkar.ac.il03-6110053

מתאמות/מזכירות מחלקה

שם פרטי שם משפחהתואר המשרהדוא"לטלפון משרדי
דבורה-יערהשלוםמזכירת אומנות רב תחומיתdebi@shenkar.ac.il6110187
אלןרודנקימזכירה בעיצוב טקסטילellenrudnick@shenkar.ac.il6110027
רוניתאנידגרמתאמת הנדסת פלסטיקהplasteng@shenkar.ac.il6110110
מאיהשטיין מזכירת עיצוב תכשיטיםmayastein@shenkar.ac.il6019308
ליאתאופירמתאמת המחלקה לעיצוב תעשייתיid_office@shenkar.ac.il6110064
איתיגרינפלדמזכיר תקשורת חזותיתvisual@shenkar.ac.il6110094
דניאלהדרמון מזכירת מחלקת הנדסת תוכנהinfo-se@shenkar.ac.il6019303
נוריתחולי גולנימתאמת הנדסת אלקטרוניקהnurit@shenkar.ac.il6110080
שריתמאור עובדמזכירת מחלקה להנדסה כימיתchemoffice@shenkar.ac.il6110032
ליאתגולדמןמזכירת מחלקת מו"סliatg@shenkar.ac.il6110190
לימוררימוןמזכירת המחלקה לעיצובfashion@shenkar.ac.il6110023
נינהסקיבנבסקימתאמת של תוכנית לימודיםninaskib@shenkar.ac.il6019326
שרון שישמזכירת סגן נשיא ומתאמת ת.שני בחומרים פולימריםsharonshaish@shenkar.ac.il6110007
איריתבדוסהמתאמת לימודי היסטוריה ופילוסופיהiritbad@shenkar.ac.il6110162
ליקהמנשרובמתאמת לימודי תרבותculture@shenkar.ac.il6110116
שרוןבחר טביבמתאמת מחל' לתואר שניsharon@shenkar.ac.il6019331

מזכירות מחלקות מנהליות

שם פרטישם משפחהתואר המשרהדוא"לטלפון משרדי
ענתיערי בן דודמנהלת בי"ס הבינלאומיanatyaari@shenkar.ac.il6110163
אורליעמרמי ברמןמנהלת הספריהorlya@shenkar.ac.il6110140
יפהצורמתאמת דיקאנט הסטודנטיםyaffaz@shenkar.ac.il6110172
ליאורבר-נחוםמנהלת שירותי הייעוץ הפסיכולוגיpsy@shenkar.ac.il6110171
קוביפרץמשנה לדקנט הסטודנטיםkobip@shenkar.ac.il6110123
בודק...