סטודנטיות וסטודנטים

בקשה להתאמות בדרכי היבחנות

הגשת אבחונים

 • ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר. במקרים חריגים ניתן יהיה להגיש בקשה לאחר תאריך זה ללא התחייבות למימוש ההתאמות באופן מיידי.
 • בכדי להגיש בקשה לקבלת התאמות בבחינות יש למלא פרטים בטופס הפנייה המקוון ולצרף אבחונים עדכניים. לאחר מכן תקבע לכם פגישה אישית לראיון ופתיחת תיק במרכז.

תוקף אבחון

 • ניתן להגיש בקשה להתאמות בבחינות על-סמך אבחון שנערך עד חמש שנים קודם לכן. במידה והאבחון התבצע לפני גיל 16, יש צורך לבצע אבחון חדש. במידה והאבחון נערך אחרי התיכון, יש לבדוק את תוקפו והתאמתו ללימודים אקדמיים אצל היועצות ב-הלה.

קבילות אבחון

 • הקבילות של אבחון בר-תוקף שנערך לפני שהסטודנט התקבל ללימודיו בשנקר נתון לשיקול דעת מרכז התמיכה. במקרים מסוימים יידרש הסטודנט להשלים חלקים מהאבחון או לבצע אבחון חדש.
 • סטודנט שהתקבל ללימודים ורוצה לפנות לעריכת אבחון עדכני, יפנה לאבחון באחד מהמכונים המאבחנים באמצעות מת"ל. מומלץ לקבל ייעוץ והכוונה לאבחון המתאים אצל היועצות ב-הלה.
 • המרכז אינו מחויב לקבל אבחונים ממכונים שלא אושרו על-ידי המרכז.

סוגי אבחונים

 • סטודנטים עם לקויות למידה- יש להגיש אבחון דידקטי עדכני.
 • סטודנטים עם הפרעת קשב- יש להגיש אבחון דידקטי ו/או אבחון קשב מקיף שנערך ע"י רופא נוירולוג או פסיכיאטר מומחה להפרעת קשב וריכוז בקרב מבוגרים. האבחון צריך לכלול הערכה קלינית מפורטת, אבחון ממוחשב מתוקנן גיל, אבחנה מבדלת. חוות הדעת חייבת להיות מנומקת ומגובה בהתאם.

ניתן להגיש אבחון קשב רק במקרה שהיה אבחון דידקטי בתקופת בית הספר. אבחון קשב ראשון יחייב השלמת מידע באמצעות אבחון דידקטי.

אבחון דידקטי נותן תמונה מלאה של תפקודי הלמידה והמנגנונים העומדים בבסיס הלמידה. אבחון כזה מספק מידע חשוב לסטודנט ולגורם המטפל לגבי מקור הקשיים והשפעתם על התפקודים האקדמיים השונים. המידע מאפשר בניית סל תמיכה מגוון ומתאים לממצאי האבחון. ההמלצה היא כי סטודנט שניגש לאבחון לראשונה בחייו במהלך לימודיו האקדמיים, ייגש לאבחון דידקטי מלא לברור מקור הקשיים והשפעתם על התפקודים האקדמיים השונים.

אבחון קשב וריכוז נועד להעיד על קיומה של ההפרעה ולאפיין אותה. המטרה העיקרית של האבחון היא טיפולית ולכן אין בה מידע רב הנוגע לתפקודים ומנגנונים הקשורים ללמידה (קריאה, כתיבה, זיכרון, שפה וכו'). מכאן, שמגוון ההתאמות והשירותים שיינתנו על-ידי מרכז התמיכה מצומצמים יותר.

 מלגות סיוע למימון אבחון

 • מרכז התמיכה מעמיד לרשות הסטודנטים מספר מוגבל של מלגות לסיוע במימון אבחון. זכאים לסיוע הם סטודנטים שקיבלו מלגה משנקר, מפעל הפיס, חיילים בודדים ועולים חדשים דרך מנהל הסטודנטים.
 • בהענקת מלגות תינתן עדיפות לסטודנטים משנים א' ו-ב'

אישור התאמות

 • התאמות בדרכי היבחנות יינתנו על-סמך שילוב של מספר שיקולים: ממצאי האבחון, המלצות האבחון, קבילות ההתאמות במסגרת המחלקה המיועדת, ראיון אישי עם הסטודנט. כשבועיים לאחר הריאיון יישלח אישור ההתאמות בדואר אלקטרוני. תוקף האישור עד סוף תקופת הלימודים אלא-אם-כן, נכתב אחרת.

שימו לב:

 • הִלה אינו מתחייב לקבל כל המלצה שניתנת על-ידי המאבחן.
 • התאמות מסוימות ניתנות בכפוף לאישור מרצה בלבד – באחריותו של הסטודנט לקבל אישור זה.
 • ישנן התאמות שיישומן כפוף לאילוצי מערכת וביצוען ייבחן באופן נקודתי לכל מבחן ומבחן.

חידוש התאמות זמניות

 • במקרים מסוימים האישור יינתן לתקופה קצובה. במקרה זה מוטלת אחריות על הסטודנט לפנות לחידוש האישור עד לחודש לפני תקופת הבחינות. במידה וסטודנט לא חידש את ההתאמות בזמן, לא יינתנו ההתאמות בבחינות באותו מועד בחינות.
 • על הסטודנט להביא עמו את אישור ההתאמות לכל הבחינות.

חשוב מאוד לקרוא בקפידה את תקנון הִלה המפורסם באתר!

בודק...