פרסי הצטיינות

תעודות הצטיינות, פרסים ומלגות מוענקים מדי שנה לסטודנטים שהפגינו הישגים בולטים בלימודיהם, זכו לציונים גבוהים או יצרו פרויקטים יוצאי דופן. ועדת פרסי ההצטיינות, בראשה עומד דיקן הסטודנטים, מחליטה על מקבלי הפרסים והמלגות, זאת בהתאם להישגים האקדמיים של המועמדים והמלצות ראשי המחלקות. חלק מהפרסים מיועדים לסטודנטים ממחלקות מסויימות או לקידום נושאים/פרויקטים בתחומים מסויימים.

תעודות הצטיינות
סטודנט מצטיין הוא מי שלמד לפחות 90% מתכנית הלימודים השנתית ושהממוצע השנתי המשוקלל שלו עומד בקריטריונים הבאים:

הפקולטה להנדסה

  • סך המצטיינים לא יעלה על 8% לכל מחזור בתוך כל מחלקה:
  • הצטיינות יתרה: סטודנטים בעלי ממוצע של 95 ומעלה, המצויים ב-3% העליונים.
  • הצטיינות: סטודנטים בעלי ממוצע של 90 ומעלה, המצויים ב-5% הבאים (העליונים) .
  • אם לא ימצאו סטודנטים עם ציונים של 95 ומעלה, יקבלו כל ה-8% תעודות הצטיינות רגילות.  

הפקולטה לעיצוב:

  • סך המצטיינים לא יעלה על 8% לכל מחזור בתוך כל מחלקה.
  • הצטיינות יתרה: סטודנטים בעלי ממוצע של 92 ומעלה, המצויים ב-3% העליונים.
  • הצטיינות: סטודנטים בעלי ממוצע של 87 ומעלה, המצויים ב-5% הבאים (העליונים) .
  • אם לא ימצאו סטודנטים עם ציונים של 92 ומעלה, יקבלו כל ה-8% תעודות הצטיינות רגילות.  

הצטיינות לתואר תיקבע לפי ממוצע הציונים של הבוגר במהלך כל שנות לימודיו ועמידתו ב-8% העליונים בהתאם להגדרות שלעיל.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים