סטודנטיות וסטודנטים

תקווה ישראלית

התוכנית מבקשת לחזק את אחדותה של החברה הישראלית תוך מתן כבוד ומקום לקול הייחודי של כל אחת מהקבוצה המרכיבות אותה. התוכנית מייצרת נקודות מפגש ושיח בין הקבוצות השונות במטרה לייצר חברה דמוקרטית מגוונת, מכילה וסובלנית המקדמת שותפות והדדיות.

שנקר שותפה לחזון התוכנית עוד מימיה הראשונים ופועלת לקדם ולטפח אקדמיה מגוונת, מכבדת וקשובה, באמצעות ימי עיון, סיורים, מפגשים בלתי אמצעיים, ליווי והנחייה לסגל האקדמי והמנהלי מתוך הכרה בכך שהסגל נושא בחלק ניכר לאיכותה של חווית הלמידה של הסטודנטיות והסטודנטים.

בודק...