מלגות וסיוע כלכלי

מדי שנה מעניקה שנקר מלגות בסכומים שונים לסטודנטים בעלי בעיות כלכליות ומשפחתיות, מרביתן מגיעות מתרומות של ידידי המכללה. המלגות מוענקות בהתאם לקריטריונים אובייקטיבים, הנקבעים על-ידי הדקאנט, ומתעדכנים מפעם לפעם, ובהתאם לסך התרומות הזמינות בכל שנה. 

המלגות מוענקות בהתאם לצבירת נקודות זכות, בהתאם לקריטריונים שסעיפיהם מופיעים בטופס הבקשה: כך למשל, סטודנט המשרת במילואים או שעושה מאמצים לעבוד במקביל ללימודים, יצבור יתרון בשקלול הזכאות למלגה. מקבלי המלגות יחוייבו בביצוע פעילות חברתית בקמפוס או בקהילה. המלגה תועבר לסטודנט רק לאחר השלמת שעות הפעילות ובאישור הדקנאט (היקף שעות המלגה הוא בין 60-25 שעות שנתיות, בהתאם לגובה המלגה). 

שימו לב: ניתן להגיש בקשה למלגה אחת לשנה בלבד, ובכל שנה ניתן לפנות שוב, ללא קשר לזכאות בשנה הקודמת.

איזה עזרה ניתן לקבל?

 • המלגות מוענקות כסיוע כספי לסטודנטים הזקוקים והראויים לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו מדי שנה.
 • מלגה תתבטא בדרך כלל כפטור חלקי או מלא מתשלום שכר הלימוד (גובה המלגה מותנה בהיקף הלימודים).

מי יכול להגיש בקשה למלגה?

 • הסיוע הכלכלי ניתן לסטודנטים בעלי מעמד של תושב קבע בישראל, הלומדים בשנקר לקראת תואר אקדמי בעומס לימודים של לפחות 60%.
 • סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו על-ידי אחרים אינו זכאי למלגה.
 • הגיל המרבי לבקשת מלגה הוא 35. 

איך קובעים איזה בקשה תתקבל?

 • הדיונים בבקשות למלגה יערכו על-ידי ועדה בה חברים דיקן הסטודנטים (יו"ר) וראש מדור מלגות ורווחה. מזכירת הדיקן תשמש כמזכירת הוועדה.
 • ועדת המלגות תפרסם מידע על אפשרויות קבלת מלגות והלוואות משנקר ומגורמים אחרים.
 • הוועדה תתכנס לפגישה הראשונה לא יאוחר מחודש לאחר תחילת שנת הלימודים.
 • בפגישת הוועדה תוצג טבלת ניקוד של כל המועמדים לפי סדר ניקוד יורד ובמקרים מיוחדים יערך דיון בנוגע לזכאות.
 • בין הקריטריונים לקביעת זכאות למלגה: הכנסות הסטודנט, הכנסות ההורים, שירות בצה"ל, שנת לימודים ומחלקת הלימוד, מקום מגורים, בעיות אישיות ו/או משפחתיות מיוחדות, שירות במילואים.
 • דיקן הסטודנטים, המשמש כיו"ר ועדת המלגות, יעדכן את הוועדה בסכום הכללי של המלגות בשנת הלימודים ויחליט על קדימויות להענקת מלגות והצעות לשינויים ו/או תוספות לקריטריונים.
 • שימו לב: במידה שקיבלתם מלגה אך הפסקתם את לימודיכם באותה השנה (או שלימודיכם הופסקו), תהיו חייבים בהחזרת המלגה ובתשלום שכר הלימוד.

אופן הגשת המלגה:
ניתן להגיש בקשה אך ורק באמצעות טופס מלגה מקוון, אותו ניתן למצוא במערכת המידענט האישי תחת הטאב אפשרויות נוספות >> מלגות >> שנקר - סיוע. הנחיות למילוי הטופס המקוון ראו כאן:

לתשומת לבכם:

 • יש להקפיד לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על המצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט ומשפחתו בהתאם למתבקש בכל שלבי מילוי הטופס. העלאת המסמכים אפשרית בכל פורמט. אנו ממליצים להכין את המסמכים מראש.
 • אין לפקסס או לשלוח בדואר את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. 
 • לנוחותכם: ריכזנו את רשימת המסמכים הנדרשים לצירוף בעת בקשת מלגה. להורדה לחצו כאן!
 • סטודנט המקבל מלגות סיוע או מימון מגורמים אחרים ידווח בשדה "הערות" בטופס המקוון.
 • סטודנט שיימצא מעלים מידע יובא בפני ועדת משמעת.

מועד אחרון להגשת הבקשה: 

 • תאריך אחרון להגשת בקשת המילגה עבור השנים ב'-ד' בתואר הראשון ושנה ב' בתואר השני:  13.9.2020
 • תאריך אחרון להגשת בקשת המילגה עבור שנה א' בתואר הראשון והשני: 30.10.2020

ערעור

 • סטודנטים יכולים לערער על ההחלטה עד חודש מיום קבלת התשובה.
 • הערעור יעלה לדיון בפני ועדת ערעורים, שתהיה רשאית לקבל או לדחות את הערעור במלואו או חלקו. 
 • החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

הנחיות למילוי טופס מלגוות מקוון:

יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות לגבי כל סעיף וסעיף בטופס, ולפעול בהתאם (ניתן לאפס שדות שונים בטופס המקוון באמצעות לחיצה על ctrl+0):

 1. עמוד נתונים אישיים ושרות צבאי: 
  • בחלונית "הערות וסיבות נוספות לבקשת המלגה" ניתן לפרט במלל חופשי כל מידע רלוונטי ומשמעותי אודות המצב הסוציו-אקונומי שאינו מופיע בסעיפים האחרים. זה המקום לציין מידע אודות חובות חריגים במשפחה. 
  • חובה לציין בחלונית "הערות וסיבות נוספות לבקשת המלגה" כתובת הורים קבועה.
  • שים לב: אם הינך חייל בודד, ציין זאת בחלונית "הערות וסיבות נוספות לבקשת המלגה" וצרף מסמך רלוונטי מקצין העיר.
 2. עמוד נתונים על בני משפחה: 
  • חובה למלא את כל פרטי בני המשפחה: שם, שנת לידה ותעסוקה. 
  • אח/ות שהינם חייל/ת בשרות צבאי/ לאומי: נדרש להוסיף אישור או צילום חוגר.
  • אח/ות שהינם סטודנטים: נדרש להוסיף אישור לימודים לשנה הבאה.
  • בני משפחה ללא שם, לא יישמרו ומידע קיים עבורם יימחק.
 3. עמוד פרטים נוספים על הסטודנט והמשפחה:
  • במידה ואינך בקשר עם אחד מההורים, עליך להעלות תצהיר מעו"ד פרטי שאינו שייך לאגודת הסטודנטים עם חתימת ההורה איתו את/ה בקשר.
  • חובה לצרף מסמך רלוונטי לכל סימון שבוצע.
 4. עמוד הכנסות:
  • יש למלא תחת טור "משכורת ברוטו אחרונה" סכום משכורת הברוטו האחרונה.
  • יש למלא תאריך (חודש אחרון).
  • לעצמאי/ת: יש לצרף דו"ח שומת מס אחרונה לעצמאי ("שומה שנתית").
  • לשכיר/ה: הכנסה חודשית ברוטו עבור חודש עבודה אחרון. 
  • חובה למלא את כל ההכנסות גם אם הן ממקורות שונים (במקביל או מחלקיות משרה במקומות שונים).

חשוב לדעת

ידוע לסטודנט כי במסגרת הגשת הבקשה למלגה הוא מוסר, בין היתר, מידע רגיש ובכלל זה מידע אודות מצב אישי, מצב כלכלי, מצב רפואי ועוד (להלן: "מידע רגיש"). ידוע לסטודנט והוא מסכים לכך, כי שנקר תעשה שימוש במידע הרגיש במסגרת בחינת בקשתו של הסטודנט לקבלת המלגה ומתחייב להגיש לשנקר את כל המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, כמפורט בבקשת המלגה ו/או במסמכים הנלווים לה.

הסטודנט נושא באחריות המלאה לעדכן את שנקר בכל שינוי ו/או עדכון שיחול במידע הרגיש לאחר הגשת בקשתו. כמו כן, הסטודנט מצהיר, כי מלוא המידע אשר ימסור לשנקר במסגרת בקשתו לקבלת המלגה, לרבות המידע הרגיש, הוא שלם, אמתי ומדויק וכי אם הצהרתו זו אינה נכונה תיפסל בקשתו לקבלת המלגה ושנקר תהיה רשאית לנקוט נגדו בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה (לרבות בדרך של העמדתו לדין משמעתי). כמו כן, ידוע לסטודנט, כי אם בקשת המלגה תאושר על בסיס מידע שגוי ו/או לא שלם ו/או לא נכון ו/או לא מדויק אשר ימסור הסטודנט, תהיה רשאית שנקר, בין היתר, לחייב את הסטודנט להשיב את מלוא הסכומים אשר קיבל.

מובהר בזאת, כי המידע הרגיש אשר נמסר על ידי הסטודנט לא ישמש את שנקר לכל מטרה אחרת למעט לצורכי בחינת בקשת הסטודנט לקבלת המלגה.

שנקר נוקטת בכל האמצעים הסבירים ועושה כל שביכולתה בכדי להגן מפני חדירות בלתי מורשות ו/או חדירות אשר אינן בשליטתה למערכותיה, אשר כוללות בין היתר את המידע הרגיש. הסטודנט מצהיר, כי ידוע לו, כי הואיל והמדובר בפעילות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של שנקר להבטיח חסינות מוחלטת ומלאה מפני חדירות כאמור למערכותיה ופגיעה בהן ו/או מפני פגיעה בפרטיות המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שנקר ו/או מי מטעמה במקרה של חדירה כאמור, ושנקר לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של חדירה כאמור.

שימו לב:

 • בקשה שלא תמולא כהלכה וללא צירוף המסמכים הרלוונטיים לא תיבדק.
 • לאחר מילוי טופס הבקשה וביצוע הפקודה "שלח" לא ניתן יהיה לערוך שינויים בנתונים שהוכנסו.
 • תשובות לבקשות המלגות תישלחנה ולדוא"ל ולמערכת המידענט האישי. אנא עקבו אחר ההודעות.

עוד טיפים שיכולים לעזור לי?

 • מלבד המלגות שמעניקה שנקר, מוצעות מגוון מלגות על-ידי גופים ואגודות מקומיים ובינלאומיים בהתאם לקריטריונים שונים. מומלץ לבקר באתר המלגות השלם ולעיין בחוברת שמוציאה מדי שנה התאחדות הסטודנטים, אותה ניתן לקבל במשרדי אגודת הסטודנטים.
 • בכל שאלה ניתן לפנות למזכירת הדקאנט, גב' יפה צור, באמצעות הדוא"ל או בטלפון 03-6110172.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים