פריסת המקצועות: מערכת שעות לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שנה א' // סמסטר א'
שם הקורס  מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 3001803 5 4 2 6 חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  0
פיסיקה 1 (מכניקה) 3001802 5 4 2 6 פיסיקה 0
יסודות השיווק 3101109 3 3 - 3  
מבוא לכלכלה 3101112 3 3 - 3  
מבוא להנדסת תעשיה וניהול 3101169 2 2 - 2  
מבוא לתכנות בפייתון 3101801 2.5 2 2 3  
אנגלית

-

- 4 - 4  
סה"כ לסמסטר:   20.5     26  
שנה א' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

3001804

5 4 2 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
פיסיקה 2 (חשמל) 3001818 5 4 2 6 פיסיקה 1
מערכות ארגוניות 3102196 3 3 - 3  
תכנות מתקדם בפייתון 3101802 3 2 2 4 מבוא לתכנות בפייתון
יסודות מבנה המחשב 3100141 2 2 - 2 המחשב ככלי עבודה
מבוא לכלכלה יצירתית 3000106  2 2   2  
אנגלית - - 4 - 4  
סה"כ לסמסטר:   20     27  
שנה ב' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
אלגברה לינארית

3002829

3.5 3 2 5  
סטטיסטיקה 1 3102850 3 2 2 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
ניהול משאבי אנוש 3102110 2 2 - 2  
יסודות החשבונאות 3102851 2.5 2 1 3 מבוא לכלכלה
מבוא להנדסת מכונות 3102191 3 3 2 3 פיסיקה 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
טכנולוגיות ייצור ותהליכים 3102148 3 3 2 3 פיסיקה 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
מבוא לאלקטרוניקה 3102143 2 2 - 2 פיסיקה 2
מעבדה בינתחומית -מרקחה 1003801 2     2  
סה"כ לסמסטר:   21     22  
שנה ב' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
סטטיסטיקה 2 3102865 3 2 2 4 סטטיסטיקה 1
יסודות התמחיר 3102866 2.5 2 1 3 יסודות החשבונאות
מבני נתונים ואלגוריתמים 3100868 4 3 2 5 מבוא לתכנות, יסודות מבנה המחשב
בסיסי נתונים 3102824 3 2 2 4 מבוא לתכנות או תכנות מתקדם בפייתון, יסודות מבנה המחשב
חקר ביצועים 1 3102806 3 2 2 4 אלגברה לינארית, סטטיסטיקה 1
משוואות דיפרנציאליות 3000859 4 3 2 5 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית
תכן עבודה ושיפור שיטות 3102830 3 2 2 4 מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1
סה"כ לסמסטר:   22.5     29  
שנה ג' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
תכנון וניהול התפעול 1

3103893

3 2 2 4 מבוא להנדסת תעשיה וניהול,   סטטיסטיקה 1, חקר ביצועים 1
יסודות המימון 

3103198

4 4 - 4 מבוא לכלכלה, יסודות החשבונאות
חקר ביצועים 2

3103860

3 2 2 4 אלגברה לינארית, סטטיסטיקה 1
ניהול פרויקטים

3100163

2 2 - 2 תכנון וניהול התפעול 1 במקביל
יישומים סטטיסטיים 3100866 3 2 2 4 סטטיסטיקה 2
ניתוח מערכות מידע 1 3120120 3.5 3 1 3 בסיסי נתונים
סה"כ לסמסטר:   18.5     21  
שנה ג' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
תכנון וניהול התפעול 2

3103194

3 2 2 4 תכנון וניהול התפעול 1
סימולציה

3103858

3 2 2 4 סטטיסטיקה 1, סטטיסטיקה 2
מערכות ייצור ממוחשבות 3103173 2 2 - 2 תכנון וניהול התפעול 1, מבוא לתכנות או תכנות מתקדם בפייתון
מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה 3100151 3 3 - 3  
שיטות סטטיסטיות באיכות 3103847 3 2 2 4 סטטיסטיקה 2
סה"כ לסמסטר:   14     17  
שנה ד' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
סמינר פרויקט גמר 1

3104476

3       מערכות ארגוניות, סימולציה, תכנון וניהול התפעול 2, ניתוח מערכות מידע 1
מערכי תפעול ושירות

3104810

3 2 2 4 סימולציה, תכן עבודה ושיפור שיטות, תכנון וניהול התפעול 2
אסטרטגיה עסקית-ניתוח אירועים

3104888

2 3 - 3 יסודות השיווק, סימלוציה, יסודות המימון 
סדנא בתכנון משאבי הארגון

3104210

1 קורס מקוון - - תכנון וניהול התפעול 1
חדשנות תפעולית 3104820 3 3 - 3

מערכות ארגוניות, תכנון וניהול התפעול 2, מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה 

סה"כ לסמסטר:   12     13  
שנה ד' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה תרגול סה"כ קדם
סמינר פרויקט גמר 2

3104477

3   2 2 סמינר פרויקט גמר 1
פרויקט גמר (שנתי) 3104629 4        
ניהול טכנולוגיות מידע   2 2 - 2 מערכות ארגוניות, ניתוח מערכות מידע 1
סה"כ לסמסטר:   9     4  
 
קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות דיגיטליות
שם הקורס מס' נ.ז. שנה סמסטר שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
אינטגרציית מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות IoT 3104132 3 ד' ב' 3   3 ניתוח מערכות מידע 1
בינה עסקית 3103116 3 ג' א' ב' 3   3 בסיסי נתונים
ניתוח מערכות מידע 2 3120121 4 ג' ב' 3 1 3 ניתוח מערכות מידע 1

רשתות תקשורת

3120143 3 ג' א' 3   3 יסודות מבנה המחשב
סה"כ:             12  
קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות תפעול ושירות
שם הקורס מס' נ.ז. שנה סמסטר שעות הרצאה   סה"כ קדם
ארגונומיה 3100171 3 ג' א' 3   3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול
ביצועי אנוש במערכות הנדסיות 3100172 3 ג' ב' 3   3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול
מעבדה בייצור משולב Industry 4.0 3104813 3 ד' ב' 3   3 מערכות יצור ממוחשבות
נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה וניהול   3 ג' ב' 3   3  
סה"כ:   12         12
 
 

סה"כ 149.5 או 150 (תלוי בהתמחות, וללא קורסי בחירה כלליים וללא קורסי בחירה בהתמחות)

התכנית כפופה לשינויים

קורסי בחירה כלליים וקורסי בחירה בהתמחות:

בנוסף לתכנית המפורטת מעלה, על הסטודנט להשלים במהלך התואר את הקורסים הבאים:

  1. קורסי בחירה בהתמחות – רשימת קורסי הבחירה לתשע"ט מפורטת בהמשך. ניתן לקחת קורסי בחירה בהתמחות החל משנה ג'.
  2. קורס בחירה הומניסטית (לימודי תרבות) -2 נ"ז. ניתן לקחת קורס בחירה הומני החל משנה ב'.
  3. קורס בחירה כללי -2 נ"ז. ניתן להמיר את הקורס במילואים/התנדבות דרך האגודה/קורס עודף. במידה והסטודנט בוחר בקורס טראנס מחלקתי המקנה 4 נ"ז, 2 נ"ז מתוך ה-4 ייחשבו כקורס בחירה הומני ו- 2 נ"ז ייחשבו כבחירה כללית.

תנאי קדם להגשת פרויקט גמר

על הסטודנט בסוף שנה ג' לצבור 120 נ.ז. מינימום

ולעבור בהצלחה הקורסים הבאים:     

  • תכנון וניהול התפעול 1
  • תכנון וניהול התפעול 2
  • ניתוח מערכות מידע 1
  • סימולציה (אפשר במקביל לפרויקט, יש להשלים בהצלחה לפני הגשת הפרויקט)
  • סמינר פרויקט גמר 1+2 (יש להשלים בהצלחה לפני הגשת הפרויקט)

סה"כ נקודות לתואר: 160 נ"ז

קורסי בחירה בית ספריים  // סמסטר א'
שם הקורס  מס' נ"ז שעות הרצאה סה"כ קדם הערות
יישומים ניהוליים בבינה מלאכותית 3100108    3 3 3 מחשב ככלי עבודה,מבוא לתכנות בפייתון (או מבוא לתכנות), סטטסטיקה 1   
ניהול מוצר 3100158  3 3 3    
קורס Python 3100174  3 3 3 מבוא לתכנות, מבני נתונים ואלגוריתמים.  
סמינר חדשנות ויזמות 3103100  4     לפי הסילבוס רישום דרך המתאמת ולא דרך היועץ הוירטואלי
אנגלית עסקית 3100109 3 3 3    
ארגונומיה 3100171 3 3 3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול חובה במסלול תפעול
ממשקים וחווית משתמש UIUX  3100136 3 3 3    
מערכות הפעלה 3100168 2 2 2 מבני נתונים ואלגוריתמים  
ניהול משרדי פרויקטים 3100162 2 2 2 ניהול פרויקטים  
משחוק ותעשיות המשחקים

3100154

3 3 3    
בינה עסקית 3103116 3 3 3 בסיסי נתונים חובה במסלול מערכות מידע
רשתות תקשורת

3120143

3 3 3 יסודות מבנה המחשב חובה במסלול מערכות מידע
קורסי בחירה בית ספריים  // סמסטר ב' (כל הקורסים ברשימה – לבחירה החל משנה ג')
שם הקורס מס' נ.ז. שעות הרצאה סה"כ קורס קדם הערות
פרסום אונליין - אסטרטגיית דיגיטל מוכוונת לקוח 3100142 2 2 2    
יצירתיות וחדשנות בניהול 3100147 3 3 3    
BIG DATA 3100160 2 2 2 מבני נתונים ואלגוריתמים, בסיסי נתונים, בינה עסקית (אפשר במקביל), רשתות תקשורת  
ביצועי אנוש במערכות הנדסיות 3100172 3 3 3 מבוא להנדסת תעשייה וניהול     חובה במסלול תפעול
ניהול קריירה בעולם טכנולוגי 3100129 3 3 3 ידע באנגלית  
נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה וניהול   3 3 3   חובה במסלול תפעול
אינטגרציית מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות IoT 3104132 3 3 3 ניתוח מערכות מידע 1 חובה במסלול מערכות מידע
בינה עסקית 3103116 3 3 3 בסיסי נתונים חובה במסלול מערכות מידע
ניתוח מערכות מידע 2 3120121 3.5 3 3 ניתוח מערכות מידע 1 חובה במסלול מערכות מידע
שיטות וכלים בפיתוח אתרי אינטרנט   3 3 3    
יישום והטמעה של טכנולוגיות עסקיות בשימוש ב-SAP 3100166 3 3 3    
חישוב מדעי בפייתון 3100174 3 3 3 מבוא לתכנות, מבני נתונים ואלגוריתמים  
חדשנות ויזמות בעולם העיסקי של רפואה מונעת 3100161 2 2 2 ניתוח מערכות מידע 1  

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>