פריסת המקצועות: מערכת שעות לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שנה א' // סמסטר א'
שם הקורס  מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 3900802 5 4 2 6 חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  0
פיסיקה 1 (מכניקה) 3900811 5 4 2 6 פיסיקה 0
יסודות השיווק 3101109 3 3 - 3  
מבוא לכלכלה 3101112 3 3 - 3  
מבוא להנדסת תעשיה וניהול 3101169 2 2 - 2  
מבוא לתכנות בפייתון 3101801 2.5 2 1 3  
אנגלית

-

- 4 - 4  
סה"כ לסמסטר:   20.5     26  
שנה א' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 3900802 5 4 2 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
פיסיקה 2 (חשמל) 3900812 5 4 2 6 פיסיקה 1
מערכות ארגוניות 3102196 3 3 - 3  
תכנות מתקדם בפייתון 3101803 3 3 - 3 מבוא לתכנות בפייתון
יסודות מבנה המחשב 3100141 2 2 - 2

מבוא לתכנות בפייתון

מבוא לכלכלה יצירתית 3000106  2 2   2  
אנגלית - - 4 - 4  
סה"כ לסמסטר:   20     27  
שנה ב' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
אלגברה לינארית

3902820

3.5 3 2 5  
סטטיסטיקה 1 3102850 3 2 2 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
יסודות הניהול בארגונים

3102111 

2 2 - 2  
יסודות החשבונאות 3102851 2.5 2 1 3 מבוא לכלכלה
מבוא להנדסת מכונות

3102191

3 3   3 פיסיקה 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

מתקשרים עיצוב בעידן הדיגיטלי

3102149

3 3   3  
מבוא לאלקטרוניקה 3102143 2 2 - 2 פיסיקה 2
מעבדה בינתחומית -מרקחה 1003801 2     2  
סה"כ לסמסטר:   21     22  
שנה ב' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
סטטיסטיקה 2 3102865 3 2 2 4 סטטיסטיקה 1
יסודות התמחיר 3102866 2.5 2 1 3 יסודות החשבונאות
מבני נתונים ואלגוריתמים 3100868 4 3 2 5 תכנות מתקדם בפייתון, יסודות מבנה המחשב
בסיסי נתונים 3102824 3 2 2 4 תכנות מתקדם בפייתון, יסודות מבנה המחשב
חקר ביצועים 1 3102806 3 2 2 4 אלגברה לינארית (במקביל), סטטיסטיקה 1
משוואות דיפרנציאליות 3902830 4 3 2 5 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, אלגברה לינארית
תכן עבודה ושיפור שיטות 3102830 3 2 2 4 מבוא להנדסת תעשיה וניהול, סטטיסטיקה 1
סה"כ לסמסטר:   22.5     29  
שנה ג' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
תכנון וניהול התפעול 1

3103893

3 3 - 3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול,   סטטיסטיקה 1
יסודות המימון 

3103199

4 4 - 4 מבוא לכלכלה, יסודות החשבונאות
חקר ביצועים 2

3103860

3 2 2 4 אלגברה לינארית, סטטיסטיקה 1, חקר ביצועים 1
ניהול פרויקטים

3100163

2 2 - 2 תכנון וניהול התפעול 1 במקביל
יישומים סטטיסטיים

3103866

3 3 0 3 סטטיסטיקה 2
ניתוח מערכות מידע 1

3103822

4 3 2 5 בסיסי נתונים
סה"כ לסמסטר:   18.5     21  
שנה ג' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
תכנון וניהול התפעול 2 3103894 3 3 - 3 תכנון וניהול התפעול 1
סימולציה

3103858

3 2 2 4 סטטיסטיקה 1, סטטיסטיקה 2
מערכות ייצור ממוחשבות 3103173 2 2 - 2 תכנון וניהול התפעול 1, תכנות מתקדם בפייתון
מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה 3100151 3 3 - 3  
שיטות סטטיסטיות באיכות

3103149

3 3 - 3 סטטיסטיקה 2
סה"כ לסמסטר:   14     17  
שנה ד' // סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
סמינר פרויקט גמר 1 3104471 2       סימולציה (במקביל), תכנון וניהול התפעול 2, ניתוח מערכות מידע 1
מערכי תפעול ושירות

3104810

3 2 2 4 סימולציה, תכן עבודה ושיפור שיטות, תכנון וניהול התפעול 2
אסטרטגיה עסקית-ניתוח אירועים

3104888

2 2 - 2 יסודות השיווק, סימלוציה
סדנא בתכנון משאבי הארגון

3104210

1 קורס מקוון - - תכנון וניהול התפעול 1
חדשנות תפעולית 3104820 3 3 - 3

מערכות ארגוניות, תכנון וניהול התפעול 2, מבוא ללוגיסטיקה ושרשראות אספקה 

סה"כ לסמסטר:   12     13  
שנה ד' // סמסטר ב'
שם הקורס מס' נ"ז שעות הרצאה תרגול סה"כ קדם
סמינר פרויקט גמר 2

3104472

2   2 2 סמינר פרויקט גמר 1
פרויקט גמר (שנתי) 3104629 4        
ניהול טכנולוגיות מידע 3104112 2 2 - 2 מערכות ארגוניות, ניתוח מערכות מידע 1
סה"כ לסמסטר:   9     4  
 
קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות דיגיטליות
שם הקורס מס' נ.ז. שנה סמסטר שעות הרצאה שעות תרגול סה"כ קדם
אינטגרציית מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות IoT

3104133

3 ד' ב' 3   3 ניתוח מערכות מידע 1
בינה עסקית 3103116 3 ג' א' ב' 3   3 בסיסי נתונים
ניתוח מערכות מידע 2 3103823 4 ג' ב' 3 2 4 ניתוח מערכות מידע 1

רשתות תקשורת

3120143 3 ג' א' 3   3 יסודות מבנה המחשב
סה"כ:             13  
קורסי חובה בהתמחות ניהול ועיצוב מערכות תפעול ושירות
שם הקורס מס' נ.ז. שנה סמסטר שעות הרצאה   סה"כ קדם
ארגונומיה

3100170

3 ג' ב' 3   3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול
ביצועי אנוש במערכות הנדסיות 3100172 3 ג' ב' 3   3 מבוא להנדסת תעשיה וניהול
מעבדה בייצור משולב Industry 4.0 3104813 3 ד' ב' 3   3 מערכות יצור ממוחשבות
נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה וניהול 3100173 3 ג' ב' 3   3

מבוא להנדסת תעשייה וניהול ,תכן עבודה ושיפור שיטות ,תכנון וניהול תפעול 1

סה"כ:   12         12
 
 

סה"כ 149.5 או 150 (תלוי בהתמחות, וללא קורסי בחירה כלליים וללא קורסי בחירה בהתמחות)

התכנית כפופה לשינויים

קורסי בחירה כלליים וקורסי בחירה בהתמחות

  1. קורסי בחירה בהתמחות – ניתן לקחת קורסי בחירה בהתמחות החל משנה ג'. לרשימת הקורסים המלאה לחצו כאן!
  2. קורס בחירה הומניסטית (לימודי תרבות) -2 נ"ז. ניתן לקחת קורס בחירה הומני החל משנה ב'.
  3. קורס בחירה כללי -2 נ"ז. ניתן להמיר את הקורס במילואים/התנדבות דרך האגודה/קורס עודף מתוך בחירה בהתמחות או לימודי תרבות. במידה והסטודנט בוחר בקורס טראנס מחלקתי המקנה 4 נ"ז, 2 נ"ז מתוך ה-4 ייחשבו כקורס בחירה הומני ו-2 נ"ז ייחשבו כבחירה כללית.

תנאי קדם להגשת פרויקט גמר

על הסטודנט בסוף שנה ג' לצבור 120 נ.ז. מינימום

ולעבור בהצלחה הקורסים הבאים:     

  • תכנון וניהול התפעול 1
  • תכנון וניהול התפעול 2
  • ניתוח מערכות מידע 1
  • סימולציה (במקביל)
  • סמינר פרויקט גמר 2

סה"כ נקודות לתואר: 160 נ"ז

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים