לימודי אנגלית

כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. במידה ולא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג', לימודיו יופסקו והוא יוכל לחדשם רק לאחר שיסיים את לימודי האנגלית לפטור.

פטור מלימודי אנגלית

 • ציון 134 בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמיר"ם.
 • ציון 234 במבחן אמי"ר של המרכז הארצי לבחינות.
 • בעל תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
 • סטודנט שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבל תעודת "בוגר", אך סיים בהצלחה את לימודי האנגלית.

מיון לרמות לימוד אנגלית

סטודנט שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית לפי אחד הסעיפים שלעיל, ישובץ לרמה שתיקבע לו על סמך הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם):

רמה פסיכומטרי/אמיר"ם  ציון אמי"ר
טרום בסיסי עד 84 עד 184
בסיסי 85-99 199-185
מתקדמים א' (בינוני) 119-100 219-200
מתקדמים ב' (מתקדמים) 133-120 233-220
פטור 134 ומעלה 234 ומעלה

שימו לב:

 • מועמד או סטודנט שנבחן יותר מפעם אחת (ו/או ביותר ממבחן מיון אחד), רמתו באנגלית תקבע על סמך התוצאה הטובה ביותר.
 • הנחיות לרישום לבחינה הפסיכומטרית ולמבחן המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 • על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר לימוד.
 • עלות קורסי אנגלית לשנת תשע"ט:
  >> אנגלית טרום בסיסי: 1,500 ש"ח
  >> אנגלית בסיסי: 1,500 ש"ח
  >> אנגלית מתקדמים א': 1,000 ש"ח
  >> אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.
 • רישום ותשלום לקורסי אנגלית
  >> ניתן לשלם על הקורס בשתי דרכים, החל מיום 03.10.18 : להגיע למדור שכר-לימוד בימים ובשעות קבלת הקהל // במידענט -->> דף חשבון -->> תשלומים
  >> מועד אחרון לתשלום עבור קורסי אנגלית מתקדמים א' הינו 28.11.19, לאחר מכן תחסם הגישה למידענט לבעלי חוב אנגלית.
  >> מועד אחרון לתשלום עבור קורסי אנגלית בסיסי וטרום בסיסי הינו 28.11.19, לאחר מכן תחסם הגישה למידענט לבעלי חוב אנגלית.

  חזרה על קורסי אנגלית

  סטודנט שחוזר על קורס אנגלית עקב כישלון או שיפור ציון, יחוייב ב 50% מעלות הקורס.

נהלי נשירה מקורסי אנגלית

באחריות הסטודנט שנרשם לקורס אנגלית, להודיע למתאמת על נשירתו מהקורס במידה ויחליט לא להגיע לקורס. באם הסטודנט יחליט על נשירתו מהקורס, הוא יחוייב בהתאם לנהלי חיוב כלהלן:

סמסטר א'
>> סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 10.11.2019, יקבל זיכוי של 100% מעלות הקורס.
>> סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס מיום 11.11.2019 ועד ל-24.11.2019, יחוייב ב-50% מעלות הקורס.
 >> סטודנט שיודיע על נשירה מהקורס לאחר ה- 24.11.2019 לא יהיה זכאי להחזר.

סמסטר ב':
>> סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס עד 22.3.2020, יקבל זיכוי של 100% מעלות הקורס.
>> סטודנט שנרשם והודיע על נשירה מהקורס מיום 23.3.2020 ועד ל-3.4.2020, יחוייב ב-50% מעלות הקורס.
>> סטודנט שיודיע על נשירה מהקורס לאחר ה-3.4.2020 לא יהיה זכאי להחזר.

סמסטר קיץ:
>> סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 14.07.19 זכאי להחזר של 100% מעלות הקורס.
>> סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 18.07.19 זכאי להחזר של 70% מעלות הקורס.
>> סטודנט שיודיע על הפסקת השתתפותו בקורס עד לתאריך 04.08.19 זכאי להחזר של 50% מעלות הקורס.

>> סטודנט שנרשם ולא הודיע על נשירה מהקורס, למרות שלא השתתף בקורס, יחוייב במלוא עלות הקורס.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>