לימודי אנגלית

כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. במידה ולא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג', לימודיו יופסקו והוא יוכל לחדשם רק לאחר שיסיים את לימודי האנגלית לפטור.

פטור מלימודי אנגלית

 • ציון 134 ומעלה בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, בבחינת אמי"ר או בבחינת אמיר"ם.
 • בעל תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
 • סטודנט שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבל תעודת "בוגר", אך סיים בהצלחה את לימודי האנגלית.

מיון לרמות לימוד אנגלית

סטודנט שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית לפי אחד הסעיפים שלעיל, ישובץ לרמה שתיקבע לו על סמך הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם):

רמה פסיכומטרי/אמיר"ם/אמי"ר
טרום בסיסי עד 84
בסיסי 85-99
מתקדמים א' (בינוני) 119-100
מתקדמים ב' (מתקדמים) 133-120
פטור 134 ומעלה

שימו לב:

 • מועמד או סטודנט שנבחן יותר מפעם אחת (ו/או ביותר ממבחן מיון אחד), רמתו באנגלית תקבע על סמך התוצאה הטובה ביותר.
 • הנחיות לרישום לבחינה הפסיכומטרית ולמבחן המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 • על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' חייבים בתשלום נוסף מעבר לשכר לימוד.
 • עלות קורסי אנגלית
  >> אנגלית טרום בסיסי: 1,700 ש"ח
  >> אנגלית בסיסי: 1,700 ש"ח
  >> אנגלית מתקדמים א': 1,200 ש"ח
  >> אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.
 • רישום ותשלום לקורסי אנגלית
  >> >> ההרשמה לקורסי אנגלית תתבצע לפני תחילת כל סמסטר. מועדי ההרשמה, הנחיות להרשמה עצמאית דרך המידענט ופרטי הקורסים יישלחו לכלל הסטודנטים במייל.
  >> ניתן לשלם על הקורס בשתי דרכים: להגיע למדור שכר-לימוד בימים ובשעות קבלת הקהל // במידענט -->> דף חשבון -->> תשלומים
  >> באחריות סטודנט שנרשם לקורס אנגלית, להודיע למתאמת לימודי אנגלית על ביטול הרשמתו או נשירתו מהקורס במידה ויחליט לא להשתתף בו.
  >> סטודנט שנרשם ולא הודיע על ביטול הרשמה או נשירה מהקורס על אף שלא השתתף בו, יחויב במלוא עלות הקורס.
  >> סטודנט שחוזר על קורס אנגלית עקב כישלון או במטרה לשפר ציון, יחויב ב-50% מעלות הקורס.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים