לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

 1. כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מחויב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. רמת האנגלית/פטור נקבעים עפ"י ציון במבחני המיון לאנגלית: פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם או לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר.
 2. סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להיבחן במבחנים החיצוניים על-מנת לקבוע מחדש רמת האנגלית לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.
 3. כל סטודנט יידרש להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיו, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או לרמת מתקדמים ב' אשר יוכלו להתחיל את לימודי האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 4. זכאות לפטור הינה עפ"י הפרמטרים הבאים:
  • ציון 134 ויותר בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או אמיר"ם.
  • בעל תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
  • סטודנט שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבל תעודת "בוגר", אך סיים בהצלחה את לימודי האנגלית לפטור.
 5. מיון לרמות לימוד אנגלית:

  סטודנט שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית לפי אחד הסעיפים שלעיל, ישובץ לרמה שתקבע לו על סמך הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם) כדלקמן:

רמה ציון פסיכומטרי/אמיר"ם/אמי"ר

טרום בסיסי

עד 84

בסיסי

99-85

מתקדמים א' 119-100
מתקדמים ב' 133-120
פטור 134 ויותר
 • כל סטודנט חייב להשיג פטור מלימודי אנגלית עד תום שנה ג'. במידה והסטודנט לא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג' לימודיו יופסקו. חידוש לימודים יעשה לאחר שיסיים הסטודנט את לימודי האנגלית לפטור.
 • מועמד או סטודנט שנבחן יותר מפעם אחת (ו/או ביותר ממבחן מיון אחד), רמתו באנגלית תקבע על סמך התוצאה הטובה ביותר.
 • הנחיות לרישום לבחינה הפסיכומטרית ולמבחן המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות טרום-בסיסי ובסיסי חייבים בתשלום נוסף של 1,700 ש"ח לכל קורס. עלות קורס אנגלית ברמת מתקדמים א': 1,200 ש"ח. קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד.

6. חובת לימוד שני קורסים בשפה האנגלית:

 • על מנת לקבל זכאות לתואר הראשון על כל סטודנט ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך הלימודים.
 • כל סטודנט חייב ללמוד שני קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית (קורסי אנגלית לפטור) או שני קורסי תוכן או קורס הכשרה וקורס תוכן, וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסה ללימודיו האקדמיים.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים