רשות המחקר, הפיתוח והיצירה

קורסים ב-Design Factory Shenkar

הדיזיין פקטורי בשנקר מציע מדי שנה מגוון קורסים בתחומים רבים, ביניהם יזמות, קיימות ונגישות. 

סטודנטים מכל המחלקות מוזמנים להצטרף לקורסים תמורת נקודות זכות. 

לפרטים ולהרשמה יש לפנות במייל: designfactory@shenkar.ac.il

שם הקורספרטיםנ"זלקריאה
נוספת
DFS-TOM course as part of the STEP
system
An exciting collaboration of the Design Factory Shankar with the
international TOM organization, the Paralympic Athletes' Committee and the Shankar STEP specialty set . During the course, students from the Faculty of Design and the Faculty of Engineering created solutions of assistive technologies for the challenges of four Paralympic athletes.4פרטים
נוספים