תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה

תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה במחלקה להנדסת תוכנה מתפרסת על פני 4 שנות לימוד.
 
שימו לב: מסלולי הנדסאים ומסלול זינוק לומדים את התכנית שלהלן בחלוקת שנים שונה. במחלקה להנדסת תוכנה מתקיימים לימודי רצף מעשיים.

סילבוסים יעלו בהמשך

שנה א' סמסטר א'
שם הקורס נ"ז
חדו"א 0 + פיזיקה 0  
חדו"א מוגבר 1 5
מערכות ספרתיות 3
כלכלה יצירתית 2
פיזיקה 1 4
תכנות 1 - מבוא למדעי המחשב 5
סה"כ 19
שנה א' סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז
חדו"א מוגבר 1 (חוזר) 5
פיזיקה 1 (חוזר) 4
אלגברה לינארית 5
שפות סף  3

מתמטיקה בדידה וקומבינטוריקה

3
תכנות 2 - מבוא לתכנות מערכות 5
הנדסת חשמל למהנדסי תוכנה 4
סה"כ 20
שנה א' סמסטר קיץ - השלמת תכנות 2 לנכשלים
שם הקורס שעות לימוד שעות תרגול

תכנות 2 - מבוא לתכנות מערכות (לנכשלי סמסטר ב')

4 2

 

שנה ב' סמסטר א'
שם הקורס נ"ז

אפיון מערכות תוכנה

2

ארכיטקטורת מחשבים

3

מבני נתונים

4

לוגיקה מתמטית ותורת הקבוצות

3

תכן לוגי

3

תכנות 3 - תכנות מונחה עצמים

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3
סה"כ 22
שנה ב' סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז

מבוא לאלגוריתמים

4

מבוא לבינה מלאכותית

3

הנדסת ווב וענן

3

מבוא למערכות חכמות

2

מסדי נתונים

3

ניתוח ותיכון מונחה עצמים

3

רשתות תקשורת

5
מרקחה 2
סה"כ 25
שנה ג' סמסטר א'
שם הקורס נ"ז

תכנות מדעי בשפת פייטון

3

אתיקה להנדסת תוכנה

2

שיטות בהנדסת תוכנה

4

קורס רצף - 1

3

קורס רצף - 2

3

תכנות בג'אווה

3

תכנות מערכות

3
סה"כ 24
שנה ג' סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז

אוטומטים וקומפילציה

3

מערכות הפעלה

3

סמינר פרויקט גמר 1

1

אנליזה נומרית יישומית

3

קורס רצף - 3

3

קורס רצף - 4

3
מערכות משובצות מחשב 3

קורס כללי

2

גרפיקה ממוחשבת

3

רשתות תקשורת- השלמה ביחד עם שנה ב'

 
סה"כ 22
שנה ד' סמסטר א'
שם הקורס נ"ז

חישוביות סיבוכיות ושפות פורמליות

4

מערכות מחשב מקביליות

3

סמינר בהנדסת תוכנה

3

סמינר פרויקט גמר 2 שנתי

2

קורס בהתמחות - 5

3

קורס בחירה לפרויקט גמר

3

קורס כללי למי שלא עשה מרקחה

 
סה"כ 18
שנה ד' סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז

הנדסת אבטחה

3

קורס כללי או בחירה מחלקתי השלמה באישור

2

הנדסת איכות במיזמי תוכנה

2

סמינר פרויקט גמר 2 שנתי

 

אימות תוכנה

2

פרויקט גמר

6

גרפיקה ממוחשבת

3
סה"כ 11

סה"כ נקודות זכות: 160

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים