תקנון שעות מחקר ופיתוח הוראה

רקע

המחקר הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות האקדמית בשנקר, בהתאם הנהלת שנקר מצפה מהסגל האקדמי לחקור וליצור ידע חדש.

חברי ועדת המחקר

נשיאת שנקר, דיקני הפקולטות וחבר סגל בכיר מכל פקולטה.

תפקידי הועדה

 • ועדת המחקר תגדיר בכל שנה את הנושאים ותחומי הידע המחקריים בהתאם לתכנית האקדמית וחזון שנקר.
 • לדון בהענקת שעות מחקר לסגל הבכיר על פי ההסכם הקיבוצי מיום 28.6.2011, 6.3.2018, 25.10.2018.

קריטריונים למחקר

 • יצירת ידע חדש - הנדסי, מדעי, עיצובי ואמנותי.
 •  עדיפות למחקר המשלב רב תחומיות בין תחומי העיצוב והאמנות, ובינם לבין תחומי המדע, ההנדסה, החברה, התרבות והסביבה.
 • בתחומי האמנות והעיצוב: פיתוח של תפיסות ואמצעי ביטוי כגון: תערוכות יחיד, פרויקטים ציבוריים, הוצאת ספרים וכדומה, פרסום מאמרים וספרי אמן.
 • חדשנות בלימוד של חומרים ותהליכים ופיתוח מתודולוגיות תיעוש.
 • תזות ביקורתיות בהנדסה, אמנות, עיצוב ותרבות.
 • פיתוח שיטות הוראה חדשניות לקידום איכות ההוראה.

עקרונות להענקת שעות מחקר

 • חברי וחברות סגל יעבירו לוועדה את תכנית המחקר אותה הם מבקשים לבצע בהתאם לקריטריונים לעיל.
 • בסמכות הוועדה להפחית את עומס ההוראה עד 4 שעות שבועיות ולתקופה של שנה אחת ובלבד שעומס ההוראה לא יפחת מ-8 שעות הוראה שבועיות למשרה מלאה.
 • אנשי סגל שאושרו להם שעות מחקר בשנים שעברו לשנת הבקשה, חייבים להגיש דו"ח התקדמות בסוף סמסטר א' ודו"ח סיכום בסוף סמסטר ב.
 • בכל מקרה של בקשה חוזרת לביצוע עבודת מחקר, תבחן הוועדה את הדוח המסכם ורמת המחקר של השנים שעברו. רמת הדוח תהיה חלק מהשיקולים לאישור שעות מחקר בשנת הבקשה הנוכחית.
 • לא ניתן לקבל על אותו פרויקט מחקרי גם הטבה בהפחתת שעות הוראה וגם תשלום כספי דרך מענק מחקר.
 • חברי וחברות סגל יוכלו להגיש תכניות מחקר לאישור בכל שנה ללא הגבלה.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>