חופש אקדמי

מכללת שנקר מכירה בזכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית.

מכללת שנקר מעודדת חופש אקדמי המהווה בסיס לקיומה כמוסד פתוח להוראה, למחקר, ליצירתיות ולחדשנות. החופש האקדמי נועד לאפשר מחקר והוראה בחתירה לאמת מדעית, ללא תלות, ללא מורא וללא משוא פנים.

חופש הביטוי, חופש היצירה, חירות המחשבה והביקורת הם ערכי יסוד שאנו מחויבים להם אישית ומוסדית. מכללת שנקר מכבדת את זכותם של חברי הסגל האקדמי לחירות, חופש מחשבה, מצפון, דת, ביטוי, התאספות, התאגדות ותנועה.

החופש האקדמי מלווה באחריות אקדמית, בלעדיה לא יתכנו חיים אקדמיים מלאים וחופשיים והוא אינו חל על הסתה לאלימות ועל דברי שנאה על בסיס גזע, דת, לאום, אתניות, מין, נטייה מינית ומיגדר.

החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מעוגן בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958: סעיף 15 בחוק, "חופש פעולה", קובע כך: "מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל ענייניו האקדמיים והמינהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו".

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים