הוגנות מגדרית

תפקיד היועצות לנשיא הממונה על הוגנות מגדרית:

  • לפעול ולוודא כי שנקר מבטיחה הוגנות מגדרית במוסד, תוך התחשבות והכרה בהבדלים בין המינים ובצרכים השונים של כל מין חופשת לידה, שמירת הריון, נסיעות לכנסים לאחר לידה וכד'.
  • גיבוש תכנית אסטרטגית פרואקטיבית לקידום הוגנות מגדרית במוסד, אשר תכלול ייזום וריכוז פעילויות להוגנות מגדרית בקמפוס שמטרתן להעלות את המודעות והטמעת חשיבה מגדרית במוסד, לרבות השתתפות בימי עיון וכנסים בנושא.
  • להוות מוקד לפניות/תלונות מגדריות, בענייני עבודה במוסד, שבתון, תקציבי מחקר וכד' לכלל האוכלוסיות הפעילות במוסד ובכל רמות התואר, וכן טיפול בתלונות בתיאום עם בעלי התפקיד המתאימים במוסד.
  • להופיע בפני ועדות מוסדיות שונות, כגון ועדות מינויים, קליטה וכד', ולקבל דיווחים בנוגע לקידומים וקליטות, לרבות בהתייחס למספר הנשים המועמדות וקבלתן לתפקידים.
  • להגיש דיווחים מוסדיים שונים בנושא הוגנות מגדרית להנהלת המוסד ולמל"ג/ות"ת.
  • קידום נשים ללימודי STEAM (Science, Technology, Science, Art, Mathematics) וקידום ייצוג נשי שיוויוני באקדמיה, בכל הדרגות והתפקידים.

לקריאה נוספת על פעילויות בהוגנות מגדרית במכללה:

נתונים מספריים:

  תש"פ תשפ"א
סה"כ סגל 97 108
נשים 38 44
אחוז הנשים בסגל 39.4% 40.8%
חברי סגל בדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המנין 17 20
נשים בדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המנין 5 5
אחוז נשים בדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המנין 30.3% 24.7%
סה"כ קליטות בשנה 4 8
סה"כ קליטות נשים בשנה 1 4
אחוז קליטת נשים 28.6% 46.7%
בעלי תפקידים 21 22
נשים בעלות תפקיד 5 10
אחוז הנשים בעלות תפקיד 23.8% 45.5%

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים