קול קורא: הגשת עבודות לתערוכה מלאכים בשמי תל אביב

קול קורא

קול קורא: הגשת עבודות לתערוכה מלאכים בשמי תל אביב

תהליכי החיים והקיום מלווים בתנודות ושינויים רגעים בין ספק לתקווה, בין עצב לשמחה ואושר, בין שפל וגאות.

אנחנו צומחים ומתפתחים ברגעי חושך ואור, האמנות יוצרת תמונת עולם בין צל לאור, בין הרס לצורה נוצרת שפת האמנות. בארץ ובעולם בשנים אלו תמורות ושינויים שנוגעים ברבדים השונים – מלאכים בשמי ברלין – אני אומרת לך.

התערוכה תפורסם בגלריה המרכזית בבית ציוני אמריקה תל אביב ,לעיני קהל של עשרות אלפי אנשים, תפורסם באתר המקום, ברשתות חברתיות, בעיתונות וכו'.

לפרטים נוספים ושליחת ההצעות ( 5-8 צילומי יצירות): גליה שכטר.

במידה והעבודות ימכרו לא תלקח עמלה מהאמן.