היחידה ללימודי אנגלית

לימודי אנגלית

 1. כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מחויב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה עד תום שנה ג'. רמת האנגלית/פטור נקבעים עפ"י ציון במבחני המיון לאנגלית: פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם או לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר.
 2. סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להיבחן במבחנים החיצוניים על-מנת לקבוע מחדש רמת האנגלית לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.
 3. כל סטודנט יידרש להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיו, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או לרמת מתקדמים ב' אשר יוכלו להתחיל את לימודי האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 4. זכאות לפטור הינה עפ"י הפרמטרים הבאים:
  • ציון 134 ויותר בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או אמיר"ם.
  • בעל תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
  • סטודנט שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבל תעודת "בוגר", אך סיים בהצלחה את לימודי האנגלית לפטור.
 5. מיון לרמות לימוד אנגלית: סטודנט שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית לפי אחד הסעיפים שלעיל, ישובץ לרמה שתקבע לו על סמך הציון שקיבל במבחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר, אמיר"ם) כדלקמן
רמהציון פסיכומטרי/אמיר"ם/אמי"ר
טרום בסיסיעד 84
בסיסי99-85
מתקדמים א'119-100
מתקדמים ב'133-120
פטור134 ויותר
 • כל סטודנט חייב להשיג פטור מלימודי אנגלית עד תום שנה ג'. במידה והסטודנט לא יסיים את חובותיו באנגלית עד סוף שנה ג' לימודיו יופסקו. חידוש לימודים יעשה לאחר שיסיים הסטודנט את לימודי האנגלית לפטור.
 • מועמד או סטודנט שנבחן יותר מפעם אחת (ו/או ביותר ממבחן מיון אחד), רמתו באנגלית תקבע על סמך התוצאה הטובה ביותר.
 • הנחיות לרישום לבחינה הפסיכומטרית ולמבחן המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • תקנון שכר הלימוד

6. חובת לימוד שני קורסים בשפה האנגלית:

על מנת לקבל זכאות לתואר הראשון, על כל סטודנט ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך הלימודים מבין הקורסים הבאים: קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית שהם קורסי אנגלית לפטור (רמת טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'), בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט בכניסה ללימודיו האקדמיים, ו/או קורסי תוכן בשפה האנגלית (EMI) אשר יוצעו ע"י המחלקה או הפקולטה.

להלן פירוט והדגמה:

 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה מתקדמים א': זקוק לשני קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת לימודי האנגלית. 
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמת בסיסי: זקוק לשלושה קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת אנגלית
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה טרום בסיסי: זקוק לארבעה קורסי אנגלית להשגת הפטור ובזה סיים את חובותיו מבחינת אנגלית
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמה מתקדמים ב'- זקוק לקורס פטור אחד וקורס אחד של EMI 
 • סטודנט שבתחילת לימודיו נמצא ברמת פטור, זקוק לשני קורסי EMI. 

בכל שאלה ניתן לפנות למתאמת היחידה, דניאלה דרמון, בכתובת li-anglit@shenkar.ac.il.

 *הסעיף אינו תקף לסטודנטים לתואר שני. 

בראש העמוד: עיצוב: נועה אירוניק