תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול היא בת 42 נקודות זכות (ללא התחשבות בהשלמות על בסיס לימודים במסגרת תואר ראשון), מתוכן:

 • עבודת הגמר תהיה בהיקף של 4 נקודות זכות ותהיה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי.
 • קורסי הלימוד יהוו 38 נקודות (מעבר לדרישות השלמה, אם דרושות), מהם:
 • 18 נקודות זכות קורסי חובה (גרעין)
 • 8 נקודות זכות קורסי חובה בהתמחויות האפשריות (הנדסת תעשיה וניהול תעשייתי)
 • 12 נקודות זכות קורסי בחירה בכל התמחות.
 • שימו לב: קרדיט מעבר יינתן עד 9 נקודות זכות למועמדים שסיימו או עברו מתוכנית מוכרת לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול או מתחום רלוונטי אחר.

עם קבלתכם לתכנית, תתבקשו לבחור באחד מבין שני מסלולי בחירה שיצוינו בתעודת המוסמך:

 • ניהול התפעול: השם דגש על הקניית ידע מתקדם בתכנון וניהול של תשתיות ייצור, תעשייה ואחסנה תוך הכשרה במגוון של כלים אנליטיים ותכנוניים למהנדס.
 • ניהול תעשייתי: מטרת מסלול זה להקנות ידע בניהול מפעלים קטנים ובינוניים, לרבות מערכי הקמעונאות והלוגיסטיקה המופעלים על ידם.

כהקדמה לביצוע פרויקט הגמר, הסטודנטים בשני המסלולים יידרשו להשתתף בסדנא/קורס מרוכז "Global Operations Strategies".

פירוט הקורסים בתכנית הלימודים לתואר שני:

קורסי חובה לכלל הסטודנטים (11 קורסים + עבודת גמר: סה"כ 30 נקודות זכות):

 • שיטות אופטימיזציה (3 נ.ז.) 
 • טכנולוגיות שרשראות אספקה (3 נ.ז.) או כלים בקבלת החלטות (3 נ.ז.) 
 • שיטות אנליטיות בתכנון שרשראות אספקה (2 נ.ז.) 
 • ניהול דרישות (3 נ.ז.) 
 • תכנון וניהול פרויקטים בתעשייה (3 נ.ז.) 
 • נושאים מתקדמים בהנדסת איכות (2 נ.ז.)
 • Global Operations Strategies - סדנה/קורס מרוכז (2 נ.ז.)
 • סמינר מחלקתי (ללא נקודות זכות)
 • עבודת גמר (4 נ.ז.)

קורסי חובה לסטודנטים במסלול ניהול התפעול:

 • תהליכים סטוכסטיים (3 נ.ז.) 
 • ייצור ואמינות בתעשיות הייטק (3 נ.ז.) 
 • תכנון מחסנים ותשתיות אחסנה (2 נ.ז.) 

קורסי חובה לסטודנטים במסלול ניהול תעשייתי:

 • פיתוח מוצרים וחדשנות טכנולוגית (2 נ.ז.) 
 • תכנון מערכים קמעונאיים (3 נ.ז.) 
 • היבטי ניהול ידע בתעשייה (3 נ.ז.) 

קורסי בחירה לכלל הסטודנטים בתוכנית (סה"כ: 12 נקודות זכות):

 • תכנון ויישום מדדי ביצוע בארגונים תעשייתיים (2 נ.ז.) 
 • תהליכים תעשייתיים באופנה ובעיצובים (2 נ.ז.) 
 • הטמעת מערכות מידע בארגונים (2 נ.ז.) 

קורסי בחירה לסטודנטים במסלול ניהול התפעול"

 • סדנה בכריית נתונים ומערכות לומדות (2 נ.ז.) 
 • נושאים מתקדמים בסימולציית תהליכים (2 נ.ז.) 
 • יישומים הנדסיים בבינה מלאכותית (3 נ.ז.) 
 • נושאים מתקדמים בהנדסת גורמי אנוש (3 נ.ז.) 

קורסי בחירה לסטודנטים במסלול ניהול תעשייתי:

 • בקרה ומימון בארגונים תעשייתיים (3 נ.ז.) 
 • ניתוח מאפייני לקוחות (2 נ.ז.) 
 • שיטות תמחור מתקדמות (2 נ.ז.) 
 • שרשראות אספקה בקמעונאות (3 נ.ז.) 
 • אסטרטגיה ושיווק תעשייתי (3 נ.ז.) 
 • יישומים ארגוניים מבוססי טכנולוגיות מידע (2 נ.ז.) 
 • תכנון תשתיות מסחר אלקטרוני (2 נ.ז.) 
 • דיני ויחסי עבודה (2 נ.ז.) 
 • יסודות הקניין הרוחני (2 נ.ז.) 

>> להורדת הסילבוסים המלאים לחצו כאן

השלמות ללימודי התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול:

תואר ראשון בדיסציפלינה הנדסית אחרת:

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.) (חקבצ)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה  (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעים מדויקים (מתימטיקה, פיסיקה וכו') ודיסציפלינות כמותיות אחרות (כלכלה וכו'):

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.)
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה  (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעי ההתנהגות, בתחומי העיצוב ובתחומים מדעיים אחרים:

 • חדו"א 1 (5 נ.ז.)
 • אלגברה לינארית (3 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.)
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • מבוא לתכנות (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה (3 נ.ז.)

שימו לב:

 • ההחלטה אילו קורסי בחירה ייפתחו בכל שנת לימודים שמורה לדיקן בית-הספר ולראש התוכנית לתואר שני.
 • משך ההשתלמות לתואר מוסמך יוגבל לשמונה סמסטרים. חופשה מאושרת (ראה להלן) לא תילקח בחשבון במניין הסמסטרים. עבר בציון 65 ומעלה של כל קורס, למעט מעבר בציון 75 בקורס פרויקט הגמר.
 • לסיום התואר נדרש ציון ממוצע של 75 לפחות.
 • פרויקט הגמר ייכתב אינדיבידואלית ויעסוק בבעיה מעשית (לא מחקרית) ויהיה מדויק מדעית במהותו ומעשי בתכולתו. סטודנט בתוכנית יפנה למנחה פוטנציאלי לאחר שגיבש הצעה לפרויקט גמר, תוך תאום עם מרכז פרויקטי הגמר. המנחים יאושרו על ידי ראש התוכנית. סכים המנחה להנחות את הסטודנט בנושא מסוים, יעבד הסטודנט תקציר של הצעת פרויקט הגמר בהנחיית המנחה ובהסכמתו, תוך ציון שם הנושא בעברית ובאנגלית, ויגיש אותו לאישור לוועדת תואר שני שתורכב מדיקן בית-הספר, ראש התוכנית ומרכז פרויקטי הגמר. נושא פרויקט הגמר יוגש לא מאוחר מתום שני סמסטרים להשתלמותו של סטודנט.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>