פריסת מקצועות לימוד במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה

קורס נ"ז
שנה א' // סמסטר א' 
סטודיו 1 6
תיאוריה, קריאה וכתיבה 2
תולדות האדריכלות 1 2
מבוא לשרטוט והנדסה תאורית 2
המבנה ומרכיביו 1 3
סדנת קרמיקה (בחירה) 2
סדנת צבע (בחירה) 2
סדנת צילום 2
גוף-תנועה-חלל- אוביקט 2
סה"כ לסמסטר א': 23
שנה א' // סמסטר ב' 
סטודיו 2 6
תורת המבנה: מרכיבים וכוחות 1 2
תולדות האמנות משולב 2 2
תולדות האדריכלות 2 2
המבנה ומרכיביו 2 3
אמנות פיסול 2
אמנות: ציור ורישום 2
תיאוריה: קריאה וכתיבה 2 2
פרזנטציה 1 2
מבוא לתיב"ם ואוטוקד 2
סה"כ לסמסטר ב': 25
שנה ב' // סמסטר א'  
סטודיו 3 6
תיאוריה: תומך סטודיו, שנה ב' 2
פרזנטציה 2 2
תורת המבנה: מרכיבים וכוחות 2 2
אינטרוספקציה למעצבים 1 (בחירה) 2
סדנת וידאו 2
סדנת אנימציה 2
חשיבה תכנונית 1 2
תולדות האדריכלות 3 2
מזח: סטודיו, חברה וקהילה 1 (בחירV) 4
תנועות קשב 1 (בחירה) 3
תכשיט אורבני (בחירה) 2
סטודיו תמטי 1: אי-אמנות, שת"פ עם אמנות (בחירה) 3
   
שנה ב' // סמסטר ב'  
סטודיו 4 6
תולדות האדריכלות 4 2
נושאים בתכן סביבה 1 3
פרזנטציה 3: הדמיה ממוחשבת - מתקדם 1
סדנת ייצור ממוחשב 1
אינטרוספקציה למעצבים 2 (בחירה) 2
סדנת וידאו 2
סדנת אנימציה 2
חשיבה תכנונית 2 2
פרוסמינריון תומך סטודיו 2 2
מזח: סטודיו חברה וקהילה 2 (בחירה) 4
תנועות קשב 2 (בחירה) 3
סטודיו תמטי 2: אי-אמנות, שת"פ עם אמנות (בחירה) 3
   
שנה ג' // סמסטר א'
תולדות האדריכלות 5 2
תיאוריה: תומך סטודיו 2
בים רביט 3
סטודיו 5 6
המבנה ומרכיביו 3 3
הפוליטיקה של העיר 1 2
תכן תאורה - שת"פ על המחלקה להנדסת אלקטרוניקה (בחירה) 3
עיצוב ניסויי 1 (בחירה) 3
תנועות קשב 1 (בחירה) 3
תכשיט אורבני (בחירה) 2
סטודיו תמטי 1: אי-אמנות, שת"פ עם אמנות (בחירה) 3
שנה ג' // סמסטר ב'
תכנון פרמטרי 2 - Grasshopper 2
סמינריון תומך סטודיו 2 2
סטודיו 6 6
הפוליטיקה של העיר 2 2
תנועות קשב 2 (בחירה) 3
עיצוב ניסויי 2 (בחירה) 3
סטודיו תמטי 2: אי-אמנות' שת"פ עם אמנות (בחירה) 3
שנה ד' // סמסטר א'
סטודיו 7 6
עבודת גמר 1 2
אוצרות (בחירה) 2
שנה ד' // סמסטר ב'
סטודיו 8 6
עבודת גמר 2 2
אוצרות 2 (בחירה) 2

* תכנית הלימודים שלעיל נכונה לשנה"ל תשע"ז בלבד. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בה שינויים.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>