תקנון הטרדה מינית

תקנון הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית במכללה – הסבר החוק ומדיניות המכללה

מכללת שנקר מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועלת בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית. בכל מקרה של הטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע מיני ניתן לפנות לנציבת התלונות לענייני הטרדה מינית אשר תטפל בתלונה. יש להפנות לנציבה גם מקרים שבהם נודע לממונה או לעובד המכללה על הטרדה מינית כלפי עובד/ת או סטודנט/ית.

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. התקנון למניעת הטרדה מינית מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית. הוראות החוק והתקנון תלויים בכניסה/יציאה מכל הבניינים על-גבי לוחות המודעות (בנייני פרניק, מיטשל, הספרייה, עלית, ביאליק והנדסאים) ובכל המזכירויות המחלקתיות.

החוק והתקנות חלים על כלל המחלקות, היחידות, הסטודנטים בשנקר (כולל באקדמיה, בלימודי חוץ ובהנדסאים) ועל כלל עובדיה (סגל זוטר ובכיר, סגל מנהלי, ממ"ה, עוזרי הוראה, עובדים שעתיים, משרות סטודנט וכו'). עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית (התשנ"ח 1998), הטרדה מינית היא אחת מאלו:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. 
 • מעשה מגונה. 
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים. 
 • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל. 
 • התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם. 

התנכלות מוגדרת בחוק באחד או יותר ממקרים אלו:

 • מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה או בסטודנט כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית. 
 • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה או סטודנט בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות. 
 • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה או סטודנט כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות. 
 • התקנון קובע דרכים למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופן הטיפול בהן.

נציבות התלונות לענייני הטרדה מינית בשנקר:

 • ד"ר ריבה שלום – מרצה במחלקה להנדסת תוכנה: 052-4487067
 • שירה קליימן – רכזת נגישות | הלה – המרכז לקידום הסטודנט: 054-4414952
 • כתובת לשליחת הודעות אנונימיות: psh@shenkar.ac.il או דרך טופס הפניה בתחתית העמוד

תקנון למניעת הטרדות מיניות – לחצו כאן!

בודק...