מרחבים מוגנים בשנקר

מרחבים מוגנים בשנקר

פירוט מיקום המרחבים המוגנים בשנקר על פי חלוקה למבנים:

בניין פרניק והמסור

קומת קרקע 0 – גלריות 1- 5 מתפנות למיטשל דרך החצר בין הבניינים. במיטשל יורדים לחניון 2- .

הערה: אחרי שיורדים קומה הדרך עצמה מהווה מרחב מוגן עוד בדרך ל-2- (חניון).

יתר הגלריות כולל מחלקת טקסטיל + מתחם אקדמי – מתפנות למקלט במבנה מו"ס (המקלט הראשי במבנה עיצוב וסביבה).

כיתות במסדרון הצמוד לממ"ק 019 וסטודנטים באזור, כיתות 20,22,24 + מעבדת טפטינג – יכנסו למרחב מוגן הקומתי חדר 019. שאר הכיתות כולל 23 ,25 ,21 ומתחם אקדמי – למקלט מו"ס.

קומה 1 –  הנהלה, לימודי חוץ והמחלקה להנדסת כימיה:  ממ"ק הצמוד למדרגות המערביות חדר מספר 140.  בהמשך הממ"ק נמצא  המרחב מוגן: חדרי מעבדות  128 ,129 + המסדרון הפנימי במחלקת הכימיה המוביל אליהם מהווה מרחב מוגן (במסדרון יש לעמוד בין הקירות ולא סמוך לפתחים).

קומה 2 –  גד אלון + קומת הנדסת תוכנה כיתות 247+ 246 + מעבדות: הממ"ק הוא חדר מספר 218 הצמוד למדרגות המערביות.

משרדים וכיתות אלקטרוניקה – הממ"ק במסדרון אלקטרוניקה ואם אין מקום לממ"ק ב-218.

משרדים וסגל עד חדר מדרגות – לממ"ק ב-218.

כל הכיתות (כולל 206 משמאל למדרגות) אחרי חדר המדרגות לכיוון כיתה 200 – מתפנים דרך חדר מדרגות למקלט מו"ס.

קומה 3 – מחלקת אופנה: ממ"ק חדר 308 מעבדת הנדסת תוכנה+גרם מדרגות חירום מערבי.

קומה 4 – מחלקת אופנה: ממ"ק חדר 416 + חדר מדרגות מערבי.

מבנה עיצוב וסביבה (לשעבר ספרייה וארכיון), תחזוקה וארכיון, קרמיקה

המרחב המוגן הוא המקלט הראשי בשנקר שהכניסה אליו מלובי מבנה מו"ס (אפשר להיכנס גם מכניסה ליד מחלקת אחזקה). דרך: מלובי מבנה מוס יורדים קומה ל 1-.

מבנה פלסטיקה, המבנים הצמודים כולל מרכז דיגום וקפיטריה (חדרים 618 ,תואר שני)   

יציאה מהדלת המערבית של הפלסטיקה  הקרובה למבנה הסדנאות, בלובי הולכים עד הסוף פותחים דלת ללובי מעליות , בסוף  הלובי דלת מעבר לחדר מדרגות המהווה מרחב מוגן.

בניין מיטשל

בכל קומה בבניין יש מקלט קומתי הצמוד למדרגות החירום של הבניין – בכל הקומות אותו מבנה קומתי. הקומות מתחלקות בעקרון לשני חלקים : צד דרום מזרח יפנו לממד הקומתי הצמוד למדרגות חירום , וצד שני, הצפון מערבי יפנו לחדר המדרגות המרכזי. קומה 7 צריכים לרדת קומה אחת לפחות בחדר מדרגות. שילוט מתאים יפנה את הסטודנטים ואם לא מובן נא לפנות לסגל או למחלקת בטחון /בטיחות.

דוגמא לקומה אופיינית במיטשל ומסלולי הפינוי בה

 מיקום הממ"דים בקומה

על כל סטודנט ומרצה/עובד שנקר  לוודא מיקום הכיתה בקומה, ולפי המיקום עליו לפנות למרחב המוגן המתאים (ממ"ד או חדר מדרגות)

קומה 7 – חדרים 2701 2702.

קומה 6 – חדר 2601 א ו-ב.

קומה 5 – חדרי הממ"ד משמשים משרדים ויש עליהם שלט מרחב מוגן.

קומה 4 – חדר 2401 2402.

קומה 3 – כיתות 2301 2302.

קומה 2 – כיתות 2201 2202.

קומה 1 – חדר 2101. אב הבית מגיע לקומה 1 ומוודא פינוי בהתאם להנחיות.

קומה (1-)  – המעבדות משמשות מרחב מוגן.

קומה (2-) חניון – משמש מרחב מוגן יחד עם חדר המחשבים וחדר הצלם.

קומת ביניים – עולים במדרגות למקלט של קומה 1 – חדר 2101.

קומת קרקע של הבניין (כולל האודיטוריום ) וכן כל סטודנט/עובד ברחבה בין הבניינים, סדנאות קרמיקה וסדנאות תכשיטים – כולם יורדים למרחבים המוגנים בקומות (1-) ו (2-).

בניין הסדנאות (המחלקה לעיצוב תכשיטים)

בבניין יש מרחבים מוגנים בלבד.

מרחב מוגן חדר מדרגות פנימי – על האנשים בקומה 4 לרדת במדרגות לפחות קומה אחת מתחת.

יש לוודא שכל הדלתות בקומות סגורות.

ביאליק 125

המקלט בקומת החניה. הגעה דרך חדר המדרגות למטה.

בניין עלית

זבוטינסקי 8 – מרתף המשרדים החדש מהווה את המחרחב המוגן ביותר במבנה. הגעה: ירידה במדרגות המרכזיות עד למטה.

ביאליק 37 –  קומה 0 האולם חתונות משמש מרחב מוגן.

בניין הנדסאים

המקלט של הבניין בקומה התחתונה מהווה מרחב מוגן.    

בניין בית רוזן

קיים מקלט פתוח בחניון הבניין. הגעה: מהלובי יורדים במדרגות לחניון.

בכל שאלה יש לפנות לגורמים האחראים:

בודק...