תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול היא בת 42 נקודות זכות (ללא התחשבות בהשלמות על בסיס לימודים במסגרת תואר ראשון) וכוללת:

 • עבודת הגמר תהיה בהיקף של 4 נקודות זכות.
 • קורסי הלימוד מהווים 38 נקודות (מעבר לדרישות השלמה, אם דרושות), מהן:
  •  29-30 נקודות זכות קורסי חובה (ליבה)
  • 8-9  נקודות זכות קורסי בחירה בהתמחויות המוצעות (ניהול חדשנות דיגיטלית וניהול חדשנות ארגונית)
  • חובת השתתפות בסמינר מחקר.
 • שימו לבקרדיט מעבר יינתן עד 9 נקודות זכות למועמדים שסיימו או עברו מתוכנית מוכרת לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול או מתחום רלוונטי אחר.

השלמות ללימודי התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים:

תואר ראשון בדיסציפלינה הנדסית אחרת:

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.) (חקב"צ)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה  (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעים מדויקים (מתימטיקה, פיסיקה וכו') ודיסציפלינות כמותיות אחרות (כלכלה וכו'):

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.)
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה  (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעי ההתנהגות, בתחומי העיצוב ובתחומים מדעיים אחרים:

 • חדו"א 1 (5 נ.ז.)
 • אלגברה לינארית (3 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.)
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • מבוא לתכנות (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה (3 נ.ז.)

שימו לב:

 • ההחלטה לגבי קורסים יוצעו בכל שנת לימודים שמורה לדיקן בית-הספר.
 • משך ההשתלמות לתואר מוסמך יוגבל לשמונה סמסטרים. חופשה מאושרת (ראה להלן) לא תילקח בחשבון במניין הסמסטרים. עבר בציון 65 ומעלה של כל קורס, למעט ציון 75 למעבר בקורס פרויקט הגמר.
 • לסיום התואר נדרש ציון ממוצע של 75 לפחות.
 • פרויקט הגמר הינו עבודה אישית ולא קבוצתית.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים