איך מתקבלים לתכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול?

 מהנדסי תעשייה וניהול אינם נדרשים בהשלמות לקראת לימודים בתכנית לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול בבית הספר להנדסת תעשיה וניהול, אך מועמדים בעלי תארים ראשונים בדיסציפלינות אחרות ידרשו להשלמות אשר תקבענה בהתאם לרקע האקדמי של המועמד/ת.

מתקבלים המבצעים עד 2 קורסי השלמה יוכלו במקביל ללמוד בתוכנית המוסמכים. מעל 2 קורסי השלמה לא יוכלו להשתלב בתוכנית. עם סיום  קורסי ההשלמה בהצלחה יוכלו להשתלב בתוכנית (קורסי ההשלמה בתשלום נוסף).

תואר ראשון בדיסציפלינה הנדסית אחרת:

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעים מדויקים (מתימטיקה, פיסיקה וכו') ודיסציפלינות כמותיות אחרות (כלכלה וכו'):

 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.) 
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה (3 נ.ז.)

תואר ראשון במדעי ההתנהגות, בתחומי העיצוב ובתחומים מדעיים אחרים:

 • חדו"א 1 (5 נ.ז.)
 • אלגברה לינארית (3 נ.ז.)
 • מערכות ארגוניות (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 1 (3 נ.ז.)
 • שיטות כמותיות 2 (4 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 1 (3 נ.ז.)
 • ניהול התפעול 2 (3 נ.ז.)
 • תכן עבודה ושיפור שיטות (3 נ.ז.)
 • בסיסי נתונים (3 נ.ז.) 
 • טכנולוגיות ייצור ותהליכים (3 נ.ז.)
 • מבוא לתכנות (3 נ.ז.)
 • ניתוח מערכות מידע 1 (3 נ.ז.)
 • סימולציה (3 נ.ז.)

שימו לב: לתוכנית יתקבלו מועמדים בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר ראשון (במקרים חריגים: באישור דיקן בית-הספר וראש התוכנית לתואר שני).

 • אנו מאפשרים קבלה חריגה של עד 10% משיעור הסטודנטים המתקבלים, למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה. בתיאום מול מרכז מידע ורישום, ועדת קבלה מיוחדת תבחן מועמדים חריגים על פי שיקוליה והתרשמותה מרצינותם ויכולתם להתמודד עם לימודי הנדסה, ובהתאם קובעת האם יתקבלו ובאלו תנאים.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים