פריסת מקצועות הלימוד לתואר במחלקה לעיצוב תכשיטים

שם הקורס נ"ז שנה
צורפות/סטודיו חובה 39  
סדנה בצורפות 1 4 א'
סדנה בצורפות 2 4 א'
סדנה בצורפות 3 4 א'
סינרגיה 1- צורפות , עיצוב תכשיטים 3 א'
סדנה בשעווה 1 3 א'
סדנה בשעווה 2 3 א'
סוגרים ומחברים: צורפות מתקדמת 3 ב'
טכנולוגיות מתקדמות 3 ב'
תכשיט עתיק 3 ב'
עקרונות השיבוץ 3 ב'
סינרגיה 5 - צורפות , עיצוב, עץ  3 ב'
אמייל 3 ג'
סטודיו עיצוב 50  
עיצוב תכשיטים 3 א'
הצגת יחיד 3 א'
עיצוב תלת-ממד 3 א'
סינרגיה 2 - הצגת יחיד,  תלת מימד 3 א'
סינרגיה 3 - עיצוב תכשיטים, הצגת יחיד 3 א'
פרויקט רעיוני A 3 ב'
פלסטיק - באופן קבוע וחד פעמי 3 ב'
חשיבה תעשייתית: לבבות 3 ב'
פרויקט רעיוני 4: שח-מט 3 ב'
תכשיטי אופנה 3 ב'
פרויקט רעיוני: סברובסקי 3 ג'
חשיבה מסחרית: 2 גרם זהב 3 ג'
פיתוח ועיצוב מוצר רפואי 3 ג'
סינרגיה 4 - תרבות די אן איי שם זמני  3 ג'
משקפיים 3 ג'
תכשיט פונקציונאלי 3 ד'
פרזנטציה: הכנה לפרויקט גמר 2 ד'
פרויקטים 10  
פרויקט גמר 10 ד'
סטודיו העשרה 7  
רישום למעצבים 3 א'
מיומנויות גראפיות  למעצבים 4 א'
סטודיו - תכנות מחשב 18  
עיצוב בעזרת מחשב 1 3 א'
עיצוב בעזרת מחשב 2 3 א'
מבוא ל-Rhino 4 א'
עיצוב ב-Rhino 4 ב'
מתקדמים - Rhino 4 ב'
קורסים עיוניים // חובה 32  
תולדות האמנות - עתיקה וימי הביניים 2 א'
תולדות האמנות - רנסנס, בארוק ורוקוקו 2 א'
תולדות האמנות - מודרנית 2 ב'
תולדות העיצוב  2 ג'
קיצור תולדות התכשיט 2 ב'
מעצבי תכשיטים בני זמננו 2 ב'
כתיבה יוצרת 2 א'
פרו סמינריון 2 ב'
סמינריון 4 ג'
3 קורסים מתוך היצע של לימודי תרבות 6 ב'
גמולוגיה 2 ג'
תורת המתכות 1 2 א'
תורת המתכות 2 2 א'
סטודיו בינתחומי 6  
מרקחה 2  
קורסים טראנס מחלקתיים 4  
קורסי בחירה 8  
ספורט/חונכות/מילואים (נ"ז שלא מן המניין) 2 א'
סדנת אמן בינלאומי 2 ב'
התמחות בתעשייה: ארוכה 3 ג'
התמחות בתעשייה: קצרה 1 ג'

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים