פריסת מקצועות לימוד במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה

  סמסטר קורס נ"ז שיוך
שנה א'   חובה  46  
  א' סטודיו 1 8 מחלקתי
  א' פרקסיס - מבוא 2 מחלקתי
  א' ארגז כלים 1 4 מחלקתי
  א' אמנות: סדנת רישום/אוריגמי/פיסול בעץ/ציור 3 מחלקתי
  א' תולדות האדריכלות 1  2 עיוני חוץ מחלקתי
  א' תולדות האמנות 1 2 עיוני חוץ מחלקתי
  א' כתיבה יוצרת 2 עיוני חוץ מחלקתי
סה"כ א'   23  
  ב' סטודיו 2 8 מחלקתי
  ב' ארגז כלים 2 4 מחלקתי
  ב' אמנות: סדנת ציור/סדנת צילום/אוריגמי/ סדנת פיסול אובייקטים במרחב 3 מחלקתי
  ב' הכרות עם חומרים 4 מחלקתי
  ב' תולדות האדריכלות 2 2 עיוני חוץ מחלקתי
  ב' תולדות האמנות רנסנס 2 עיוני חוץ מחלקתי
סה"כ ב'   23  
שנה ב'     54  
  א' סטודיו 3 8 מחלקתי
  א' ארגז כלים 3  4 מחלקתי
  א' ארגז כלים פרזנטציה יסודות   4 מחלקתי
  א' קורס חברתי – מרחב זהות חברה  4 מחלקתי
  א' עיר ומרחב בישראל  2 עיוני חוץ מחלקתי
  א' תולדות האמנות מודרנית 3 2 עיוני חוץ מחלקתי
  א' תולדות העיצוב 2 עיוני חוץ מחלקתי
סה"כ א'   26  
  ב' סטודיו 8 מחלקתי
  ב' ארגז כלים 4 4 מחלקתי
  ב' ארגז כלים פרזנטציה מתקדמת  4 מחלקתי
  ב' המבנה ומרכיביו  4 מחלקתי
  ב' סביבה וחברה  4 מחלקתי
  ב' מרקחה 2 חוץ מחלקתי
  ב' פרוסמינריון  2 עיוני חוץ מחלקתי
סה"כ ב'   28  
שנה ג'     36  
  א' סטודיו 8 מחלקתי
  א' פרקסיס 2 מחלקתי
  א' ארגז כלים 4 מחלקתי
  א' סמינריון שנתי 2 עיוני חוץ מחלקתי
סה"כ א'   16  
  ב' סטודיו 8 מחלקתי
  ב' פרקסיס 2 מחלקתי
  ב' ארגז כלים 4 מחלקתי
  ב' סמינריון שנתי 2 עיוני חוץ מחלקתי
  ב' טרנס מחלקתי 4 עיצוב חוץ מחלקתי
סה"כ ב'   20  
שנה ד'     20  
  א' סטודיו 7 8 מחלקתי
  א' פרקסיס 2 מחלקתי
סה"כ א'   10  
  ב' סטודיו 8 8  
  ב' פרקסיס 2  
סה"כ ב'   10  
סה"כ מצטבר לתואר     156 נ"ז  

* כל סטודנט מחויב לבחור עוד שני קורסים עיוניים בחירה ביחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנים ב' ג'.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים