תקנון מינויים // מרצים מן החוץ וסגל עמית

>> תבחינים למסלול הרגיל והמסלול העיוני
>> תבחינים למסלול אמנים יוצרים, מעצבים וארכיטקטים
>> מרצים מן החוץ
>> תבחינים למרצים מן החוץ

תבחינים למסלול הרגיל והמסלול העיוני

מסלול זה מיועד למרצים המועסקים על פי משרת סגל עמית, בהתאם לנוהל העסקת סגל עמית במכללות במוסדות להשכלה גבוהה ועל פי ההסכם הקיבוצי:

סגל עמית 1:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*. 
 • מעמד מקצועי מתאים / ניסיון תעשייתי.
 • תרומה מדעית והישגים במחקר.
 • איכות הוראה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמיה.

סגל עמית א:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר שני לפחות*.
 • מעמד מקצועי מתאים/ניסיון תעשייתי.
 • תרומה מדעית והישגים במחקר.
 • איכות הוראה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמיה.

סגל עמית ב:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר שלישי לפחות*.
 • מעמד ומוניטין מקצועי מתאים / ניסיון תעשייתי.
 • תרומה מדעית והישגים במחקר.
 • איכות הוראה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמיה.

תבחינים למסלול אמנים יוצרים, מעצבים וארכיטקטים

סגל עמית 1:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*.
 • השתתף בתערוכות קבוצתיות או תערוכות יחיד, או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות בתחומי העיצוב, אמנות והארכיטקטורה.  
 • מחקר.
 • איכות הוראה והנחיה: ניסיון והצלחה במילוי תפקידי הוראה והנחייה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • תרומה לפעילות המחלקתית בתחום העשייה האקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמי.

סגל עמית א:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*.
 • השתתף בתערוכות קבוצתיות או תערוכות יחיד, או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות בתחומי העיצוב, אמנות והארכיטקטורה.  
 • מחקר.
 • איכות הוראה והנחיה: ניסיון והצלחה במילוי תפקידי הוראה והנחייה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • תרומה לפעילות המחלקתית בתחום העשייה האקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמי.

סגל עמית ב:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*.
 • יתבקש להוכיח פעילות אמנותית ועיצובית מצטברת שוות ערך לנדרש ממי שעבר את כל המסלול האקדמי עד לדרגה המומלצת. 
 • השתתף בתערוכות קבוצתיות או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות גבוהה בתחומי העיצוב, אמנות והארכיטקטורה. 
 • הציג לפחות 2 תערוכות יחיד בגלריות מוכרות, או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות גבוהה בתחומי העיצוב, אמנות וארכיטקטורה. 
 • מחקר.
 • איכות הוראה: ניסיון והצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת האקדמיה או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • יזמות אקדמית.
 • תרומה לפעילות המחלקתית בתחום העשייה האקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים לתחומו מחוץ לאקדמיה.

* מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים של השכלה אקדמית ידונו בועדת החריגים בישיבתה כוועדת המינויים.

מסלול זה מיועד למורים המועסקים לפי יחידות הוראה, בהתאם לנוהל העסקת מרצים מן החוץ במוסדות להשכלה גבוהה ועל פי ההסכם הקיבוצי:
 • מרצים מן החוץ, תעריף ג'.
 • מרצים מן החוץ, תעריף ב'.
 • מרצים מן החוץ, תעריף א'.
 • מרצים מן החוץ, תעריף 1.

תבחינים:

 • מינוי מרצים מן החוץ יעשה על ידי ועדת המינויים העליונה.
 • תבחיני הקידום של המרצים מן החוץ מבוססים על תבחיני הקידום של הסגל העמית:
  >> זכאי להתמנות למורה מן החוץ עפ"י תעריף 1 מורים/מרצים ללא תואר ועוזרי הוראה.
  >> זכאי להתמנות למורה מן החוץ עפ"י תעריף א מי שראוי להתמנות לדרגת סגל עמית א.
  >> זכאי להתמנות למורה מן החוץ עפ"י תעריף ב מי שראוי להתמנות לדרגת סגל עמית ב.
  >> זכאי להתמנות למורה מן החוץ עפ"י תעריף ג דרגת פרופסור מן המניין או פרופסור חבר.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>