תקנון מינויים // סגל אקדמי בכיר

>> תבחינים לדירוג וקידום מרצים במסלול הרגיל ובמסלול העיוני
>> תבחינים לדירוג וקידום אמנים יוצרים, מעצבים וארכיטקטים 
>> פרקי זמן להמלצה מדרגה לדרגה בפקולטה להנדסה ובפקולטה לעיצוב ואמנות
>> מסלול למורים
>> תבנית לכתיבת קורות חיים
>> תקנון הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה

 

תבחינים לדירוג וקידום מרצים במסלול הרגיל ובמסלול העיוני

מסלול זה מיועד למרצים העוסקים בתחומי ההנדסה, בתחומים העיוניים, כמקובל בכל המוסדות להשכלה גבוהה, ובו 4 דרגות: מרצה // מרצה בכיר // פרופ' חבר // פרופ' מן המניין.

א. מרצה:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר שני לפחות*
 • מעמד מקצועי מתאים
 • תרומה מדעית והישגים במחקר.
 • איכות הוראה: ניסיון והצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה
 • יזמות אקדמית
 • בינתחומיות
 • תרומה למוסד ולקהילה
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמיה

ב. מרצה בכיר:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר שלישי לפחות*
 • מעמד ומוניטין מקצועי מתאים
 • תרומה מדעית והישגים במחקר
 • איכות הוראה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה
 • יזמות אקדמית
 • בינתחומיות
 • תרומה למוסד ולקהילה
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים למקצועו מחוץ לאקדמיה

ג. פרופסור חבר

 • עפ"י תקנון המינויים והעלאות לדרגת פרופסור, שאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (תקנון זה מתעדכן מעת לעת על ידי המל"ג). 
 • בנוסף יש להתחשב בפועלו המקצועי מאז קבלת דרגתו הנוכחית, כגון: שפרסומיו זכו להכרה.
 • במישור הלאומי והבין-לאומי ופורסמו במסגרות מקצועיות בארץ ובחו"ל. כמו כן יש להתחשב בכך שהמועמד מילא תפקידים מרכזיים במחלקתו ובאקדמיה, השפיע על תכנית הלימודים והוא בעל כושר הוראה מוכח.
 • למינוי וקידום בדרגה זו נדרשות לפחות 6 המלצות מאישים ברמה מקבילה מהן לפחות שלוש מאישים מחו"ל.

ד. פרופסור מן המניין

 • עפ"י תקנון המינויים והעלאות לדרגת פרופסור, שאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (תקנון זה מתעדכן מעת לעת על ידי המל"ג).
 • בנוסף יש להתחשב בפועלו המקצועי מאז קבלת דרגתו הנוכחית, כגון: שפרסומיו זכו להכרה.
 • במישור הלאומי והבין-לאומי ופורסמו במסגרות מקצועיות בארץ ובחו"ל. כמו כן יש להתחשב בכך שהמועמד מילא תפקידים מרכזיים במחלקתו ובאקדמיה, השפיע על תכנית הלימודים והוא בעל כושר הוראה מוכח.
 • למינוי וקידום בדרגה זו נדרשות 6 המלצות מאישים ברמה מקבילה מהן לפחות שלוש מאישים מחו"ל.

* מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים של השכלה אקדמית ידונו בוועדת החריגים בישיבתה כוועדת המינויים

תבחינים לדירוג וקידום אמנים יוצרים, מעצבים וארכיטקטים 
מסלול ייחודי זה מיועד למרצים שהם יוצרים פעילים בתחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה, ובו 4 דרגות: מרצה // מרצה בכיר // פרופ' חבר // פרופ' מן המניין.

א. מרצה

יצירה ומחקר:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*.
 • השתתף בתערוכות קבוצתיות או תערוכות יחיד, או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות בתחומי העיצוב, אמנות והארכיטקטורה.  
 • מחקר.

הוראה:

 • איכות הוראה והנחיה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה והנחייה במסגרת שנקר או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.
 • תרומה אקדמית.
 • יזמות אקדמית.
 • תרומה לפעילות המחלקתית בתחום העשייה האקדמית.
 • בינתחומיות.
 • תרומה למוסד ולקהילה.

תרומה ציבורית:

 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים לתחומו מחוץ לאקדמיה

ב. מרצה בכיר

יצירה ומחקר:

 • כשירים להתמנות לדרגה זו מי שהם בעלי תואר ראשון לפחות*.
 • יתבקש להוכיח פעילות אמנותית ועיצובית מצטברת שוות ערך לנדרש ממי שעבר את כל המסלול האקדמי עד לדרגה המומלצת. 
 • השתתף בתערוכות קבוצתיות או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות גבוהה בתחומי העיצוב, אמנות והארכיטקטורה. 
 • הציג לפחות 2 תערוכות יחיד בגלריות מוכרות, או ביצע פרויקטים בעלי היקף ואיכות גבוהה בתחומי העיצוב, אמנות וארכיטקטורה. 
 • מחקר.

הוראה:

 • איכות הוראה והנחיה: הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת האקדמיה או במסגרת מוסד אחר להשכלה גבוהה.

תרומה אקדמית:

 • יזמות אקדמית.
 • תרומה לפעילות המחלקתית בתחום העשייה האקדמית.
 • בינתחומיות.

תרומה למוסד ולקהילה:

 • תרומה ציבורית.
 • הצלחה במילוי תפקידים הקשורים לתחומו מחוץ לאקדמיה.

מי שנתמנה ישירות לדרגת מרצה בכיר ומעלה, יתבקש להוכיח פעילות עיצובית ואמנותית מצטברת שוות ערך לנדרש ממי שעבר את כל המסלול האקדמי עד לדרגה המומלצת. למינוי וקידום של מרצה בכיר נדרשות לפחות 3 המלצות, ממליצים במעמד התואם את הדרגה המוצעת (בעלי תואר מקביל או גבוה ממנו במוסדות אקדמיים או בעלי מקצוע ברמה המתאימה). 

ג. פרופסור חבר

 • עפ"י תקנון המינויים והעלאות לדרגת פרופסור, שאושר ע"י המועצה להשכלה הגבוהה. 
 • בנוסף יש להתחשב בפועלו המקצועי מאז קבלת דרגתו הנוכחית, כגון: שעבודותיו זכו להכרה במישור הלאומי והבין-לאומי ופורסמו במסגרות מקצועיות בארץ ובחו"ל ו/או שהשתתף בתערוכות קבוצתיות ייצוגיות ובתערוכות יחיד בגלריות ומוזיאונים בארץ ובחו"ל. מרצה שביצע פרויקטים בעלי היקף ניכר ואיכות גבוהה בתחומי העיצוב והאמנות. כמו כן יש להתחשב בכך שהמועמד מילא תפקידים מרכזיים במחלקתו ובאקדמיה, השפיע על תכנית הלימודים והוא בעל כושר הוראה מוכח. 
 • למינוי וקידום בדרגה זו נדרשות לפחות 6 המלצות מאישים ברמה מקבילה מהן לפחות שלוש מאישים מחו"ל.

ד. פרופסור מן המניין

 • עפ"י תקנון המינויים והעלאות לדרגת פרופסורים שאושר המועצה להשכלה גבוהה.
 • בנוסף יש להתחשב בפועלו המקצועי מאז קבלת דרגתו הנוכחית, כגון: המשך פעילותו היוצרת, הזוכה להכרה לאומית ובין-לאומית, ובתרומתו המובהקת להתפתחות האמנות והעיצוב בישראל וכן תרומתו להוראה ולחינוך לאמנות ולעיצוב. נדרשות 6 המלצות מאישים ברמה מקבילה, מהן לפחות שלוש מאישים ברמה מקבילה מחו"ל. 

*מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים של השכלה אקדמית ידונו בוועדת החריגים בישיבתה כוועדת המינויים

פרקי זמן להמלצה מדרגה לדרגה בפקולטה להנדסה ובפקולטה לעיצוב ואמנות

 • פרופ' חבר לפרופ' מן המניין: 4 שנים לפחות
 • מרצה בכיר לפרופ' חבר: 3 שנים לפחות
 • מרצה למרצה בכיר: 3 שנים לפחות
 • במקרים יוצאי דופן תשקול הוועדה קיצור פרק הזמן להמלצה לדרגה.

מסלול למורים

מסלול זה מיועד למורים שאינם יוצרים פעילים והם מומחים בהוראת תחומי האמנות, העיצוב והארכיטקטורה, ובו 3 דרגות: מורה בכיר // מורה // מורה משנה.

דירוג וקידום מורים במסלול זה יהיו בהתאם לנהלי התקנון, דרישות המל"ג ולתבחינים הבאים:

 • מורה משנה: יכול להתמנות בעל תואר אקדמי ראשון או בעל כישורים מקצועיים מקבילים. עליו להיות בעל בקיאות וניסיון הוראה בתחומו ולהוכיח יכולת הוראה והנחייה, כושר לנהל שעור וסדנא.
 • מורה: בעל תואר שני וניסיון הוראה של שלוש שנים לפחות. במקרים מיוחדים רשאי נשיא האקדמיה להמליץ לועדת המינויים לוותר על דרישה לתואר שני למי שהינו מומחה ובעל מוניטין וניסיון מוכחים בתחומו. בעל יכולת בפיתוח אמצעי למידה ותכניות לימוד.
 • מורה בכיר: מי שהועסק כמורה במשך שנתיים לפחות. בעל תואר שני וניסיון הוראה של חמש שנים לפחות. במקרים מיוחדים רשאי נשיא האקדמיה להמליץ לוועדת המינויים לוותר על דרישה לתואר שני למי שהינו מומחה ובעל מוניטין וניסיון מוכחים בתחומו. מי שתרם לתחומו באקדמיה בפרסומים ופיתוח מסגרות הוראה חדשות. 

בשיקולים לקביעת הדרגה תתחשב ועדת המינויים גם בתבחינים אלו:

 • רמתו המקצועית ומומחיותו של המורה.
 • הצטיינות המורה בהוראה.
 • תרומת המורה לעיצוב ההוראה באקדמיה ומעורבותו בחייה ובמוסדותיה.
 • יוזמות לכתיבת מערכי הוראה ותכניות חדשות, פיתוח שיטות הוראה.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>