הנהלת שנקר

הגוף בעל הסמכות העליונה בשנקר הוא חבר הנאמניםהקובע את עיקרי המדיניות בתחומי הניהול, הפיתוח והתקציבים. שותפים בו נציגים מהארץ ומחו"ל, בהם בכירים במשק, בתעשייה, באקדמיה ובעולם העיצוב, האמנות והאופנה. 

מתוך חבר הנאמנים נבחר הוועד המנהל, המופקד על קביעת המדיניות השוטפת של ניהול המוסד ופיקוח על ועדות משנה מקצועיות. 

חברי הועד המנהל
שם  תפקיד
גב' אורית אפרתי יו"ר חבר הנאמנים של שנקר
מר צביקה ימיני יו"ר הועד המנהל
פרופ' שיזף רפאלי נשיא שנקר וחבר ועד מנהל
גב' שלי לנצמן חברת ועד מנהל
מר מאיר דלומי חבר ועד מנהל
מר שוקי שוורץ חבר ועד מנהל
מר ניר בן יוסף חבר ועד מנהל
גב' הילה הלפר אפרתי חברת ועד מנהל
ד"ר שלומי פריזט יו"ר ועדת הכספים וחבר ועד מנהל
גב' ציפי לנדאו חברת ועד מנהל

 

משקיפים
שם  תפקיד
עו"ד דרור קווה מנכ"ל שנקר
נציג ועד מרצים עמיתים  
נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר  
גב' מיכל סלומון יו"ר אגודת הסטודנטים
גב' מאי זלצמן סגנית יושבת ראש אגודת הסטודנטים
מר גד פרופר  יו"ר ועדת ביקורת
פרופ' שמואל קניג סגן הנשיא לענייני מחקר

פרופ' יעל מוריה

דיקנית הפקולטה לעיצוב
פרופ' יורם הלוי דיקן הפקולטה להנדסה
ד"ר ורד זפרן-גני דיקנית הסטודנטים
רו"ח עזרא יהודה  

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים