ynet: המחקר החדשני של פרופ' מניפז לארגון ה-GEM

נתוני מחקר האורך הבינלאומי GEM אשר נערך באוניברסיטת בן גוריון ומתפרסמים לראשונה ב-ynet, מצביעים על עלייה ברמת יזמות עצמאית חדשה בישראל, מ10.7% ב-2016 ל-12.7% ב-2017. המחקר נערך ידי פרופ' אהוד מניפז, דיקן בית הספר להנדסת תעשייה וניהול, ויואש אברהמי. המשמעות היא כי 12.8% מהאוכלוסיה הבוגרת בישראל (גילאי 18-64) נמצאים בשני השלבים הראשונים של הקמת העסק - שלב ההתהוות וההקמה בהם העסק החדש לא שילם שכר מכל סוג יותר מ-3 חודשים, ושלב העסק הצעיר שמוגדר במהלך 3 חודשים ל-42 חודשים (שלוש וחצי שנים) שבהם העסק שילם שכר או תגמולים.

נתונים אלה מציבים את ישראל במקום החמישי מבין 24 המדינות המפותחות במחקר, ובמקום ה-22 מתוך 54 המדינות המשתתפות. החלוקה בוצעה משום שהמדינות המתפתחות משתתפות המחקר מאופיינות בתמהיל עסקים שונה מזה של המדינות המפותחות. עלייה זו ברמת היזמות מתרחשת על רקע נתונים חריגים שנתקבלו בתשאול המגזר החרדי במהלך המחקר, כאשר במגזר זה נרשמה רמת יזמות של יותר מ-20%, כמעט כפול מהממוצע. לפי פרופ' מניפז, נושא החריגה נמצא עדיין בבדיקה, אך בכל מקרה ניתן לראות מגמת עלייה ברורה ביזמות במגזר זה, אשר מאופיין באופן כללי כבעייתי במסירת מידע. 

מחקר (GEM (Global Enterpreneurship Monitor הוא מחקר השוואתי בינלאומי בנושא חדשנות, יזמות וצמיחה כלכלית, אשר החל בשנת 1999 ופועל כתוכנית מחקר רב-לאומית מתואמת, במטרה לספק הערכות ומדדים שנתיים על מצב היזמות בהתהוות, ועל ה"אקלים היזמי" במדינות המשתתפות. ייחודיות המחקר נובעת ממיקוד בחקר התנהגות היזמים כפרטים, ולא בעסק כארגון.

בראש העמוד: Photo by rawpixel on Unsplash

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים