Xnet: גן של ילדים בוגרים - תערוכה משובחת של המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה בשנקר

כששמעתי שתערוכת סוף השנה במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה בשנקר תעסוק בתכנון גני ילדים - פלבלתי בעיני. פלבול שכזה כבר מזמן לא פלבלתי, כי תכנון של גן ילדים הוא חזרה לנקודת ההתחלה. לא רק במובן הגיל והילדים, אלא משום שגן ילדים הוא פרויקט ש"עושים" כבר בשנה שנייה בלימודים. מבנה פשוט וקטן, בן קומה אחת, חלל עיקרי אחד, ששום עיצוב שלו לא יוגדר כטעות נוראית. עם קצת שכנוע ושמץ הסברים - הרי לכם פרויקט. גן ילדים! הם הרי יאכלו כל דבר שתתן להם הגננת (או המתכננת).

בשנקר מפתיעים ומוכיחים שאפשר גם אחרת. גן ילדים יכול להיות פרויקט גמר. למיטב זכרוני, זו הפעם הראשונה בתולדות לימודי האדריכלות בישראל שמתכננים גן ילדים אחרי מחקר מעמיק, לימוד כתבים פילוסופיים, מחקרים סוציולוגיים ותצפיות. המהלך נעשה ביוזמת מחלקת הגנים בעיריית רמת גן, בראשות רבקה לס והאחראית על החינוך הדמוקרטי אסתי גינוסר, כשבכוונתן לממש את התכנון בפועל. לא חסר מה לתכנן ולשפר, בייחוד אחרי תוספת גני הילדים לגילאי 3 - טרום-טרום-חובה.

מה הרציונל שהניע את הפרויקט? צפו בסרטון:

לצד הסרט יש מעין-ספרייה לימודית, כמו בגן, שבה מונחים ספרים. כל אחד מהם מציג פרויקט של סטודנט בוגר, שהציבור יכול לעיין בו. זהו תחליף מעניין לדרך המקובלת, שבה כל סטודנט תולה בנפרד את עבודותיו הגדולות על קיר או חדר שלם. בשני חדרים צדדיים מוצג הקבץ של מודלים ממשיים של גני הילדים שעיצבו הסטודנטים, ופרטי משחק שעיצבו הסטודנטים בחדר משחקים.

במלים אחרו, זו לא עוד תערוכת יחיד של בוגרים שמשוויצים בעבודתם, אלא תערוכה בוגרת צנועה וקבוצתית. אמת, לא כל הגנים מעניינים; רק מיעוטם הצליחו להתמודד עם התכנון ברמה שראויה להתייחסות כפרויקט גמר. ובכל זאת, הנושא שנבחר, ההתגייסות העירונית והמחלקתית, תחושת השליחות והתערוכה עצמה ראויים לכל הערכה. זו תערוכה מהודקת, מדויקת ובעיקר מפתיעה, והיא השלם שעולה על סכום חלקיו.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים