Local: בוגרי שנקר עיצבו את גני הילדים של המחר

גן לפי עקרונות הרשתות החברתיות, גן מגרוטאות, שילוב צמחיה בתוך חלל הגן, ועוד קונספטים חדשניים לעיצוב גני המחר מככבים בתערוכת הבוגרים השנתית של המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה במכללת שנקר. 

"העיסוק בגן הילדים, מאפשר הצצה להשקפות ולהתלבטויות אצל דור המעצבים החדש ונציגיו בשנקר", אמרה פרופ' יעל מוריה - ראש המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה: "הקריאה של הגן וכתיבתו מחדש משמשים גם כמראה להתלבטויות, לחששות, לשאיפות ולתקוות של יוצרים אלו באשר לצפוי לחברה, לדמותם של אזרחיה, ובתוך כך לעתידם שלהם.''

"לטוב או לרע השפעתה של הארכיטקטורה על הילד עזה במיוחד", מסבירה פרופ' מוריה: "לא בגלל סגולותיה של הארכיטקטורה אלא בשל רגישותו של הילד. עבורו, הלימוד לא מתחיל או נגמר בדברי הגננת או הגנן".

במסגרת שיתוף פעולה של המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה בשנקר עם אגף החינוך בעיריית רמת גן והמכון לחינוך דמוקרטי, התבקשו הסטודנטים לשנה ד' לעצב בעבודות הגמר שלהם את גני הילדים של המחר. הסטודנטים נחשפו למודלים הרווחים והעמיקו בחקר תפיסותיהם החינוכיות של הוגים וחוקרים מרכזיים בתחום.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים