היחידה למדעי היסוד

אודות היחידה למדעי היסוד

כל הסטודנטים הלומדים לתואר בפקולטה להנדסה בשנקר נדרשים ללמוד קורסים מהיחידה למדעי היסוד במסגרת קורסי החובה לתאר. קורסים אלו מספקים תשתית ויסודות בתחום המתמטיקה והפיזיקה לקורסי הליבה של כל מקצעות ההנדסה הנלמדים בשנקר.

הקורסים המוצעים במסגרת היחידה מותאמים לדרישות המועצה להשכלה הגבוהה לתוכנית הלימודים של כל חוג במכללה. הקורסים הם חובה לכלל הסטודנטים להנדסה במסגרת חובותיהם לצבירת נקודות זכות לתואר.