תכנית הלימודים במחלקה לאמנות רב-תחומית

כדי להכשיר את דור האמנים הצעיר להתמודד עם אתגריה המורכבים של התרבות העכשווית, מציעה המחלקה לאמנות רב-תחומית בשנקר סביבת לימודים מרובדת ואינטגרטיבית, בה באים לידי ביטוי כל תחומי הידע והיצירה הרלוונטיים לאמן של היום: החל מעבודת סטודיו ידנית, דרך עיבוד הדיגיטלי הממוחשב ועד לימודי ההיסטוריה והתיאוריה.

לצד ההתנסויות בסטודיו, רוכשים הסטודנטים ידע מקיף ומעמיק אודות תולדות האמנות, הבנת השאלות התיאורטיות העומדות במרכז השיח התרבותי ויכולת לערוך מחקר ולהתנסח בעל-פה ובכתב. 

במהלך ארבע שנות הלימודים לתואר, נדרשים הסטודנטים ללמוד 6 קורסי מבוא תקופתיים בתולדות האמנות, קורס באמנות ישראלית, קורס קריאה ביקורתית של טקסטים על אמנות, שיעורי בחירה, פרוסמינר ושני סמינרים. כהשלמה לידע שנרכש בקורסים אלו, משולבת החל משנה ב' הנחיה אישית שמלווה את התלמיד בעבודתו האישית. בשנים ג' ו-ד' גובר משקלה של העבודה העצמית וההנחיה האישית נתפסת כמרכז התהליך הלימודי.

לב החוויה הלימודית במחלקה לאמנות רב-תחומית הוא הסמינר הרב-תחומי - פורום קבוצתי קבוע ומתמשך אליו מתנקזים תחומי הידע השונים ובו מפתחת קהילת הלומדים דיון בקורתי, גם בעבודות התלמידים וגם בסוגיות תיאורטיות כלליות. 

את הסמינר הרב-תחומי מוביל המורה האחראי לשנתון, אליו מצטרפים במהלך השנה מנחים מדיסציפלינות אחרות ואורחים מהארץ ומהעולם המאפשרים לתלמידים היכרות קרובה עם מגוון רחב של השקפות עולם. בכל שנה סובבים דיוני הסמינר סביב ציר תמאטי משתנה ובמהלך שנה ב' של הלימודים, נדרשים הסטודנטים להגיש במסגרתו עבודה פרוסמינריונית.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים