Creative Israel 2030

בעוד שבמדינות רבות בעולם התעשיות היצירתיות מהוות סקטור מוגדר שזוכה להכרה ולתקצוב משמעותי ככוח המניע את הכלכלה, בישראל התעשיות היצירתיות זכו עד היום למעט תשומת לב בקרב קובעי המדיניות.

הכלכלה היצירתית התפתחה עד היום הרחק מעיניהם של קובעי המדיניות וכך נוצר כשל שוק בכלכלה הישראלית.

דווקא אומת הסטארט אפ, שמונעת מחדשנות כמנוע צמיחה, נותרה הרחק מאחור בהפנמת פוטנציאל ההשפעה ויכולתן של התעשיות היצירתיות לתרום לצמיחת הכלכלה וליצירת יתרון תחרותי לאומי.

מעבר להיותו סקטור הפועל בפני עצמו, המניב תמורות לשוק ויוצר מקומות עבודה, הסקטור היצירתי הוא בעל חשיבות אסטרטגית וכלכלית עליונה, המניע בתהליכי חדשנות ויצירתיות ומעצב מחדש סקטורים רבים אחרים הן בשוק הפרטי והן במגזר הציבורי.

כיצד ניתן להפוך את הסטארט-אפ ניישן לקריאטיב ניישן?

על מנת לייצר מציאות במשק שתאפשר שגשוג אמיתי של היזמים ואת הקרקע לצמיחתם של אחרים בעיקבותיהם, היד המכוונת של ACT Shenkar פועלת בכל הזירות: האקדמית, התעשייתית, הממשלתית והבינלאומית.

המיזמים שטופחו במסגרות השונות של ACT Shenkar מייצגים מודל של יזמות מסוג חדש אשר בכוחה לעצב תעשיות שלמות. בעשייתם הם מאפשרים לחברות וגופים לפרוץ את גבולות החשיבה הקונבנציונליות ולהיות תחרותיים יותר אל מול האתגרים המקומיים והגלובליים. הם מובילים תהליכי מודרניזציה של התעשיות והטמעת יכולות חדשות המחלחלות לדנא של החברות: פיתוח בדים חכמים (דלתא), בנקאות דיגיטלית (בנק הפועלים), עיצוב שירות (אל-על), חדשנות מוצרית (סוכרזית), אדריכלות ירוקה (פלרם), אופנה מעגלית (H&M), תהליכי ייצור מתקדם ועוד. הפרויקטים זוכים לתמיכת התעשייה והרשות לחדשנות.

משנים את הנרטיב בעולם היזמות בישראל

אחת המשימות המרכזיות שלנו עסקה בשינוי הנרטיב של קהילת היזמות והתעשייה בישראל. בעבודה שיטתית וסדורה יצרנו שיח ציבורי חדש דרך כנסים, סדנאות, שולחנות עגולים וכתיבת ניירות עמדה, ועבודה מול כל הגורמים המשמעותיים באקו-סיסטם הישראלי להבנת הפוטנציאל של התעשיות היצירתיות להצעיד את כלכלת ישראל לפריון גבוה יותר ולהתאמה טובה יותר של המשק לאתגרים עולמיים.

הקמת פורום בינלאומי לקידום הכלכלה היצירתית – C6

ACT Shenkar פועל לביסוס שיתופי פעולה בין הכלכלה הישראלית והכלכלות בעולם בתחומי הכלכלה היצירתית.

פורום המדינות לשיתוף ידע לקידום הכלכלה היצירתית הוקם ביוזמת ACT Shenkar ומשרד הכלכלה הישראלי ונחתם בחודש פברואר בין שר הכלכלה של ישראל - מר אלי כהן - ושרת הכלכלה של ממשלת אוסטריה בביקורה בישראל.

השניים הכריזו בחתימתם על שיתוף ידע בין המדינות בנושא התעשיות היצירתיות והכלכלה היצירתית וכן על הקמת פורום בינלאומי, אליו יוזמנו 5 מדינות נוספות המובילות את התחום באירופה: דנמרק, אסטוניה, הולנד, אנגליה.

הפורום ידון במדדים, מקרי מבחן ותכניות ממשלתיות לקידום כלכלי של תחומים אלו.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים