תכנית האיחוד האירופי

תכנית Tempus/Erasmus של האיחוד האירופי שמה לה למטרה לתמוך במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה במדינות מזרח-אירופה, מרכז אסיה, מערב הבלקן, צפון אפריקה והמזרח התיכון. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי לבין המדינות השותפות בתכנית ובקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות (למשל תהליך בולוניה). 

התכנית הוקמה על-ידי הנציבות האירופית בשנת 1990 ועד לסוף שנת 2013 הושלמו במסגרתה 4 סבבים שכל אחד מהם נמשך כ-6 שנים. התכנית תומכת בפרויקטים הכוללים שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, כמו גם ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים. חברות עסקיות, ארגוני סטודנטים ומכוני מחקר רשאים אף הם להשתתף בקונסורציום.

שני סוגי פרויקטים עיקריים מומנו באמצעות התכנית:

  • פרויקטים משותפים (Joint Projects):  מבוססים על שותפויות מרובות צדדים בין מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים נוספים מהאיחוד האירופי ומהמדינות השותפות. פרויקטים מסוג זה מקדמים מודרניזציה ועדכון של תכנית לימוד ושיטות הוראה ברמה מוסדית. בתוך כך, הם עוסיקם בקידום נושא הבטחת איכות ומשילות במוסדות להשכלה גבוהה.
  • צעדים מבניים (Structural Measures): פרויקטים המקדמים עריכת רפורמה מבנית במערכת ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות (Partner Countries). פרויקטים מסוג זה עוסקים בנושאים הקשורים לרפורמות במבנה ובמערכת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה (הבטחת איכות, חוקים לאומיים, אקרדיטציה וכו’) או בשיפור יחסי הגומלין בין ההשכלה הגבוהה והחברה.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים