"להיות בית הספר להנדסת תעשיה וניהול המועדף אזורית וארצית": ברכת שנה טובה מפרופ' אהוד מניפז - דיקן בית הספר להנדסת תעשיה וניהול

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

בשם הסגל האקדמי והאדמיניסטרטיבי של בית הספר להנדסת תעשיה וניהול בשנקר, בשם מ"מ סגנית הדיקן מיכל קורן ובשמי, ברצוני לברך כל אחת ואחד מכם בשנה אקדמית מוצלחת, מעניינת ומשביעת רצון. ברכה מיוחדת לסטודנטים החדשים המתקבלים לבית הספר ולסטודנטים הממשיכים בלימודיהם בבית הספר בתואר ראשון ובתואר שני והצלחה בשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.

שנת לימודים בצל מגפת הקורונה

שנת הלימודים תשפ"א הינה שנה מאתגרת במיוחד לאור משבר הקורונה והמעבר המהיר להוראה ולמידה מקוונת. אנו גאים ביכולת של הסגל האקדמי והאדמיניסטרטיבי ושלכם, סטודנטיות וסטודנטים יקרים, להסתגל למצב החדש למרות כל האתגרים. בפרוץ המגיפה הוחלט כי שני עקרונות ינחו את בית הספר להנדסת תעשיה וניהול בהקשר להתנהלות האקדמית. ראשית, שמירה על בריאותכם ובריאות המשפחות המידיות ושנית, עמידה במועדי הסמסטר ושנת הלימודים בהתאם ללו"ז המקורי כך שהלימודים יסתיימו במועד והתארים למסיימים יוענקו במועד הרגיל. במילים אחרות, שגרה אקדמית תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות והמל"ג. על רקע זה החלטנו, בעת הזו, לפתוח את שנת הלימודים תשפ"א במתכונת מקוונת, בדומה למרבית האוניברסיטאות המובילות בעולם ובארץ. מטבע הדברים, נחזור לקמפוס בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמל"ג.

חזון בית הספר ומימושו

השנה היא השנה הרביעית לפעילות בית הספר להנדסת תעשיה וניהול בשנקר שחזונו הוא "להיות בית הספר להנדסת תעשיה וניהול המועדף אזורית וארצית". עם מעל אלף (1,000) סטודנטים, בית הספר הוא היחידה האקדמית הגדולה ביותר בשנקר ואחת מהגדולות בתחום הנדסת תעשיה וניהול בארץ. בית הספר מציע תכניות לימוד שהן ייחודיות, במספר היבטים, לעומת התכניות המוצעות במוסדות המובילים בתחום הנדסת תעשיה וניהול, כולל הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון. גם השנה אנו ממשיכים בקידום כל התכניות האקדמיות השונות בבית הספר. קרי, התכנית הרגילה לתואר ראשון, תכנית קו"ל (המשלבת קריירה ולימודים) לתואר ראשון, תכנית נ"ר (נחיתה רכה, רישום סמסטר האביב), תכנית בל"ש, (בדרך לתואר שני-תכנית מכינה לתואר השני) והתכנית לתואר שני בהנדסת תעשיה וניהול. יש לציין כי לכל התכניות האקדמיות יש הסמכה קבועה להענקת התארים בהנדסת תעשיה וניהול מטעם המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). ההסמכה הקבועה התקבלה לאחר שהמל"ג בדק ומצא כי התכנית האקדמית,  הסגל האקדמי, והמנהיגות האקדמית ראויים להסמכה קבועה זו. בית הספר ממשיך בפיתוח אקדמי אינטנסיבי, כולל פיתוח תכניות לימודים חדשות תוך דגש על מדעי הנתונים, למידה עמוקה, למידת מכונה, בינה מלאכותית, Industry 4.0 , סייבר, חשיבה עיצובית, חדשנות ויזמות בהקשר לעולם התעסוקה העדכני תוך אימוץ גישות חדשות להכשרת מהנדסים ומנהלים במאה ה-21. בית הספר מדגיש בינתחומיות באופנים רבים. שליש ממצבת הסטודנטים וממצבת המרצים משתתפים בכל שנה בפעילויות הבינתחומיות בשנקר. בפרט, תכנית Act Shenkar, תכנית Design Factory, תכנית החדשנות עם אוניברסיטת תל אביב, קורסי טראנס, שבוע מרקחה וההאקתון הלאומי להנדסת תעשיה וניהול. במקביל, בית הספר מקפיד על קשר ישיר, רצוף ומשמעותי עם התעשייה וקהילת העסקים באמצעות פרויקט שנה ד', תכנית ההתמחויות, סיורים לימודיים, סמינר מחקר בשיתוף עם חברת IBM ובימת הדיקן בה מרצים בכירים מהתעשייה ומהאקדמיה.

פיתוח אקדמי

במהלך שנות הלימודים תשע"ח, תשע"ט, תש"פ ולקראת שנת הלימודים תשפ"א  עמלנו רבות לקידום החזון של בית הספר. בפרט, תכניות הלימוד עוצבו ושונו, הסילבוסים שונו ונעשו מפורטים יותר מבחינת חומרי לימוד, מטלות, מטרות ומקראות הקורסים. נקבעו צוותי מרצים להרצאות בקורסים נבחרים, קורסי הבחירה הועשרו - כולל קורסים רב-תחומיים בנושאים הדיגיטליים, בעיצוב, חדשנות ויזמות. הסגל טוייב והוצער, מרצים ומתרגלים לא מתאימים עזבו. במקביל, אותרו, גויסו וקודמו מרצים טובים עם רקע תעשייתי ואקדמי נאות ועם אופק מתאים של הוראה ומחקר. הוקמה בימת הדיקן בה מתארחים מנהלים בכירים בתעשייה ועסקים. הוקמו גופי מנהל אקדמי כולל הנהלת בית ספר וועדת הוראה בית ספרית. עודכן התקנון האקדמי של בית הספר ומונה סגן דיקן. מונו ראשי התמחויות בבית הספר, כולל ניהול ועיצוב מערכות דיגיטליות ומדעי נתונים, ניהול ועיצוב מערכות תפעול ושירות ומסלול ייחודי, מסלול חדשנות ויזמות – מסלול ח"י. נוסדו ושולבו מיזמים לאומיים ובינלאומיים בתכניות הלימודים כגון: יזמים צעירים ישראל, פורום הדיקנים של הטכניון והאוניברסיטאות בישראל, פורום ראשי יחידות אקדמיות להנדסת תעשיה וניהול במכללות, שיתוף פעולה עם אגודת מהנדסי תעשיה וניהול, לשכת המהנדסים, ההאקתון הלאומי השנתי בהנדסת תעשיה וניהול, הכינוסים הלאומיים בהנדסת תעשיה וניהול, אירוח משלחת מסין, הכינוס לוויזואליזציה, הכינוס הבינלאומי לחדשנות והכינוס הבינלאומי של האגודה לחדשנות ולוגיסטיקה.

יש לציין כי בית הספר יזם הקמת ועדת היגוי אקדמית המורכבת מנציגים בכירים של קהילת העסקים והתעשייה, כולל אלקטרה, אינטל, יבמ, מיקרוסופט, חברת נמלי ישראל ולשכת המהנדסים. ועדת ההיגוי מסייעת בבחינת תכניות הפיתוח האקדמי של בית הספר להנדסת תעשיה וניהול. בית הספר מעורב בפעילות מחקר ופעילות הוראה ברמה הבינלאומית. בפרט, נקבעו סיורים בינלאומיים כחלק מתכנית הלימודים האקדמית, כדבר שבשגרה. משלחות סטודנטים בתואר שני יצאו לספרד ולאיטליה ומשלחת ייחודית של סטודנטים לתואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול יצאה שוב, לסיור לימודי בהודו. חשיפה זו של סטודנטים, אף בשנה א', ייחודית לבית הספר בהנדסת תעשיה וניהול בשנקר. פעילות הסיורים לחו"ל תחודש לאחר עצירת מגיפת הקורונה. במקביל, בית הספר מארח מרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם ומקדם שת"פ עם מרצים ואירוח של משלחות סטודנטים מאוניברסיטאות מובילות בעולם. פעילות זו נעשית במקביל למחקרים בינלאומיים הנעשים על ידי חברי הסגל האקדמי בבית הספר בשיתוף עם עשרות אוניברסיטאות מובילות בעולם בנושאי טכנולוגיה מתקדמת, ניהול ועיצוב מערכות דיגיטליות, חדשנות, יזמות, שרשראות אספקה, מערכות שירות ותחרותיות. במקביל, בית הספר עסק בייזום פעילויות מחקר בנושאי טרנספורמציה דיגיטלית, מערכות בריאות מתקדמות ומערכות תחבורה משולבות.

לימודים אקדמיים- בייחוד בעת הזו

בית הספר ער למחויבות של כל אחת ואחד מכם לפרנסה, למשפחה, לחברים ולמימוש עצמי, בייחוד בתקופה המאתגרת של מגפת הקורונה. עם זאת, בין אם אתם רק מתחילים את לימודיכם בשנה א' ובין אם אתם סטודנטים בשנה ב', ג' או ד', או בתכנית לתואר שני, יש לזכור כי, כל עוד הנכם סטודנטים מן המניין, המחויבות שלכם היא, קודם כל, להעמיק בלימודים, להגיע להרצאות, להיוועץ בסגל האקדמי, להשתתף באירועים השונים בבית הספר, לשאוף לסיים הלימודים בהצלחה ולקבל התואר האקדמי של מהנדסת/מהנדס תעשיה וניהול.

המחויבות שלכם ללימודים האקדמיים הגיונית מבחינה כלכלית ומבחינת תשומות הזמן. להלן החישוב, המבוסס על הנחות מסוימות. שעות חייכם הן בין שבע מאות אלף לשמונה מאות אלף בממוצע. מתוכן, שעות הלימוד בתכנית להנדסת תעשיה וניהול בבית הספר להנדסת תעשיה וניהול בשנקר, כולל השעות המוקדשות לשיעורי בית, מהוות פחות מאחוז אחד משעות חייכם. שכר הלימוד לתואר ראשון ושני בהנדסת תעשיה וניהול מהווה פחות מחצי אחוז מההכנסה הצפויה של כל אחת ואחד מכם. מסקנה, ההשקעה בלימודים מניבה אלפי אחוזים של החזר כספי, בנוסף למימוש כישוריכם המקצועיים והאישיים. לבטח אין השקעה טובה יותר בזמן ובעלויות. בעת הזו, של מגפת הקורונה החשיבות של תואר אקדמי ברורה אף יותר. על כן, בפרוס השנה האקדמית תשפ"א, החליטו כאמור, בינכם לבין עצמכם, להשקיע בלימודים, לספוג ידע מקצועי, להירשם ולהשתתף בהאקתון הלאומי ה-4 להנדסת תעשיה וניהול שיתקיים ב-24-25 מרץ, 2021, לקחת חלק בסיורים הלימודיים והמשלחות לחו"ל, להירשם ולהשתתף בכינוס הלאומי ה-22 להנדסת תעשיה וניהול, שיתקיים בתאריך 2 יוני, 2021, להשקיע בפרויקט ועבודות הגמר, ולהשתלב בעשייה אקדמית תוך כדי הלימודים.

שנת תשפ"א פוריה ובריאה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, אני גאה בכל אחת ואחד מכם ובמה שאתם מיצגים וגאה ומתברך בסגל אקדמי וניהולי מחויב ואנרגטי. אני מודה לנשיאה היוצאת, פרופ' יולי תמיר ולנשיא הנכנס, פרופ' שיזף רפאלי, על התמיכה בבית ספר חדשני ומוביל בתחומו בארץ, שכאמור נכנס לשנתו הרביעית. מעל לכל, אני רואה בכל אחת ואחד מכם שותפים לקידום החזון להיות "בית הספר להנדסת תעשיה וניהול המועדף אזורית וארצית". בשם בית הספר, הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, הסגל הניהולי, בשם מ"מ סגנית הדיקן, מיכל קורן ובשמי תרשו לי לאחל לכולם שנה אקדמית מוצלחת, מעשירה ומרחיבת דעת ובריאה.

פרופ' אהוד מניפז

דיקן

בית הספר להנדסת תעשיה וניהול

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים