הצהרת הועד המנהל

אנו, חברי הועד המנהל של שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. בחרנו לפרסם הצהרה זו לאחר קיום שיח פתוח ומעמיק בין חברי הועד ותוך התייחסות למגוון דעות רחב, בנוגע לשינוים החוקתיים הנוגעים למערכת המשפט.

שנקר הינו מוסד אקדמי, ליברלי, החורט על דגלו הכרה בערך קיומן של דעות שונות, זכויות מיעוטים, החופש ליצירה, והחופש להבעת דעה. ככזה, אנו מביעים דאגה עמוקה כי מהלכי חקיקה חפוזים יובילו לפגיעה בערכי יסוד של כבוד האדם וחרותו, כמו גם ההשלכות על חירות הפרט, השאיפה לשוויון, חופש היצירה וערכים נוספים.

כמי שחיים בארצם וערים לקיטוב בעם, אנו מביעים דאגה עמוקה מחקיקה המתבצעת בהליך בזק בהתעלם מהתנגדות ציבורית רחבה, שתגרום לפגיעה אנושה בלכידות הלאומית, תפגע בביטחון המדינה ובכלכלתה ותפגע בצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

אנו קוראים לקיום דיון עמוק ושיח רחב והגעה להסכמות רחבות ברוח מגילת העצמאות, ייקח הדבר ככל שיידרש.

הוועד המנהל מחזק את נשיא שנקר, המועצה האקדמית וכן את סגל המרצים והסטודנטים להמשיך בדו שיח ולהדגיש כלפי כלל הסטודנטים ללא הבדל דת גזע מין או מגדר לדבוק בעת הזו ביתר שאת בערכי שנקר, לפעול לאור החזון והקוד האתי ולהוות מגדל אור למוסד פתוח וערכי.

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים