FLZ (גרמנית): פרופ' היילברונר על המהדורה המדעית של המיין-קאמפף

מה ניתן ללמוד מספרו המושמץ של אדולף היטלר "מיין קמפפף", 70 שנה לאחר שהדפסתו בגרמנית נאסרה? פרופ' עודד היילברונר - חבר סגל היחידה ללימודי תרבות - סיפר לעיתון הגרמני המוביל Fränkische Landeszeitung על מחקריו בתחום הנאציזם והשואה ועל חשיבות הקריאה בספרו של היטלר גם בימינו. 

פרופ' היילברונר השתתף בכנס בינלאומי בעיר רוטנברג, שהוקדש לדימויים אנטישמיים בגרמניה של ימינו, לנוכח בעיית הפליטים והטרור האיסלאמי. כמומחה להיסטוריה ולתרבות הנאצית, הוא הרצה על פרסום המהדורה המדעית של "מיין קמפפף", על הביקורת שספג בראשית הדרך ועל המהפך שעברו הכתבים לאורך השנים. 

מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים