אודות

קשרי חוץ

המחלקה לקשרי חוץ ושיתופי פעולה של שנקר מופקדת על הקשר עם חבר הנאמנים, ידידי המכללה בארץ ובעולם ועל יצירת קשרים בינלאומיים נוספים. בד בבד, מופקדת המחלקה על גיוס המימון הדרוש להרחבת פעילות המכללה, להובלת מחקרים ופרויקטים מיוחדים ולהענקת מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים ומרצים.

במסגרת פעילות המחלקה היא אחראית על שיתוף התורמים וידידי המכללה בנעשה בה, ומדי שנה היא מארגנת ומובילה את אירועי חבר הנאמנים הבינלאומי, במסגרתו מוענקים תארי “עמית כבוד” לדמויות בולטות ומעוררות השראה.

הישגיה המרשימים של שנקר ועמידתה בחזית העיצוב, ההנדסה והאמנות, הקנו לה תומכים וידידים רבים ברחבי העולם. ידידי שנקר שותפים בפעילות להגשת החזון החינוכי, לקידום המחקר, התעשייה התרבות והאמנות בישראל ולהכשרת בוגרים המובילים את השוק המקומי והבינלאומי.

Checking...