תקנון המרכז לקידום הסטודנטים (הִלה)

שימו לב: המידע המצוי בתקנון זה חשוב ובאחריות כל סטודנט בעל-לקויות למידה לקרוא אותו היטב!
 
הגשת אבחונים

 • ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר. במקרים חריגים תתאפשר הגשה לאחר תאריך זה ללא התחייבות למימוש ההתאמות.
 • בפניה להגשת בקשה יש למלא טופס "בקשה להתאמה בדרכי היבחנות" המצוי באתר. יש לקבוע פגישה במרכז התמיכה ולהגיע לפגישה עם עותק של האבחון.

 תוקף אבחון

 • החל מיוני 2017 ניתן להגיש בקשה להתאמות בבחינות על-סמך אבחון שנעשה עד חמש שנים קודם לכן.
 • במידה והאבחון נעשה לפני גיל 16, יהיה צורך לבצע אבחון חדש. 

קבילות אבחונים

 • סטודנט שהתקבל ללימודים ורוצה לפנות לאבחון חדש או לחדש אבחון, יפנה לאבחוני מת"ל או לאחד המכונים המומלצים על-ידי הִלה בלבד, לאחר התייעצות והכוונה לאבחון המתאים.
 • המרכז אינו מחויב לקבל אבחונים חדשים ממכונים שלא אושרו על-ידי המרכז.
 • הקבילות של אבחון בר תוקף שנעשה לפני שהסטודנט התקבל ללימודיו בשנקר נתון לשיקול דעת מרכז התמיכה. במקרים מסוימים יידרש הסטודנט להשלים חלקים מהאבחון או לבצע אבחון חדש.
 • אבחון להפרעת קשב וריכוז יהיה קביל רק בצרוף חוות דעת רפואית (נוירולוג/פסיכיאטר). חשוב לדעת כי מגוון ההתאמות הניתנות על-סמך אבחון זה מצומצם. 

אישור התאמות

 • התאמות בדרכי היבחנות יינתנו על-סמך שילוב של מספר שיקולים: ממצאי האבחון, המלצות האבחון, קבילות ההתאמות במסגרת המחלקה המיועדת, ראיון אישי עם הסטודנט.
 • כשבועיים לאחר הריאיון ישלח לסטודנט אישור ההתאמות באמצעות הדואר בו יצויין תוקפו. 
 • שימו לב: א. אין המרכז מתחייב לקבל כל המלצה שניתנת על-ידי המאבחן. ב. ישנן התאמות הניתנות בכפוף לאישור מרצה בלבד ובאחריותו של הסטודנט לקבל את אישורו. ג. ישנן התאמות שיישומן כפוף לאילוצי מערכת וביצוען ייבחן באופן נקודתי לכל מבחן ומבחן. 

מימוש התאמות

 • על כל סטודנט למלא אחר הנחיות הבוחנים ולפעול בהתאם. סטודנט שישתמש בהתאמות שלו שלא בתום לב, עלול לעלות לוועדת משמעת.
 • על כל סטודנט שקיבל אישור להשמעת שאלון באנגלית לקבל הדרכה על תוכנת Natural Reader. לא ניתן יהיה לקבל הדרכה על השימוש בתוכנה במהלך המבחן.

ועדת חריגים

 • במקרים בהם מוגשות בקשות חריגות, תופנה הבקשה לדיון בוועדת חריגים המורכבת מדיקן הסטודנטים, דיקן הפקולטה, ראש המזכירות האקדמית, נציג מרכז התמיכה וראש המחלקה.

 חידוש התאמות

 • במקרים מסוימים האישור יינתן לתקופה קצובה. במקרה זה מוטלת אחריות על הסטודנט לפנות לחידוש האישור עד לחודש לפני תקופת הבחינות.
 • במידה וסטודנט לא חידש את ההתאמות בזמן, לא יינתנו ההתאמות בבחינות באותו מועד בחינות.
 • שימו לב: על הסטודנט להביא עמו את אישור ההתאמות לכל הבחינות!

בקשה לשינוי בהתאמות

 • במקרים בהם סטודנט מבקש לשנות או להוסיף התאמה, יש לקבוע פגישה במרכז התמיכה והבקשה תישקל בהתאם לנתונים אותם יציג. ייתכן ולשם בדיקת אפשרות להתאמות נוספות יתבקש הסטודנט להציג ממצאים נוספים (הרחבה של אבחון קיים, אבחון נוסף, אישור רפואי וכו').
 • לא ניתן להתחייב למימוש בקשה לשינוי שתתקבל לאחר תום מועד הגשת הבקשות להתאמות (עד חודש לפני תקופת הבחינות). 

פניה לסיוע: שיעורי עזר וחונכות

 • חונכות פר"ח לש"ם: מרכז התמיכה עובד בשיתוף עם עמותת לש"ם ופר"ח ומעניק למספר מוגבל של סטודנטים בעלי לקויות למידה חונכים שילוו אותם לאורך שנת הלימודים (בהיקף של 4-2 שעות שבועיות). החונכים הם סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות המקבלים מלגה עבור פעילות זו. החניך והחונך מלווים על-ידי צוות המרכז לאורך השנה ונותנים מענה לצרכים העולים בדרך. 
 • החונכות הינה מסגרת מחייבת מאוד לחונך ולסטודנט והסטודנטים המשתתפים בה נבחרים בקפידה. לא ניתן לבטל חונכות במהלך השנה וסטודנט המבקש חונכות מחויב לשנת לימודים מלאה ולכל מכסת השעות.
 • לא ניתן להפסיק או לשנות חונכות שהתחילה.
 • יש להקדים ולהגיש בקשה להצטרפות מאחר שמספר המקומות מוגבל.
 • מימוש חונכות מותנה, בין השאר, ביכולת למצוא חונך מאותו חוג של החניך. בשל מגבלות אלה, לא ניתן תמיד להיענות לכל בקשה לחונכות.

שיעורי עזר

 • ניתן לקבל סיוע לימודי נוסף באמצעות שיעורי עזר הניתנים על-ידי סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות בעלות סמלית, זאת בהתאם לצורך ממוקד של הסטודנט.
 • מספר השעות של שיעורי העזר לכל סטודנט מוגבל והוא נקבע על-ידי צוות המרכז.
 • צוות המרכז יעשה את מירב המאמצים לחבר בין הסטודנט לבין נותן שיעורי העזר. התהליך עשוי לארוך זמן מה והצלחתו תלויה, בין השאר, בכך שיימצא סטודנט מתאים בתחום המבוקש וברמה הולמת.
 • חשוב לדעת כי לקראת סוף הסמסטר קשה מאוד לגייס סטודנטים המוכנים לסייע בלימודים, לכן מומלץ לפנות לקבלת עזרה מוקדם ככל האפשר ולא להשאיר את ההתמודדות לסוף הסמסטר.
 • על הסטודנט החונך לדווח על שעות שיעורי העזר שהוא נותן.
 • לא ניתן לעבור את מכסת השעות של שיעורי העזר ללא אישור מפורש מצוות המרכז.

ליווי אישי

 • צוות המרכז מוכן ומיומן לסייע לסטודנטים במגוון תחומים: ניהול זמן, אסטרטגיות למידה, כתיבת עבודות, הכנה לשוק העבודה, חרדת בחינות ועוד. הליווי האישי מאפשר לבנות תכנית המתאימה לצרכיו של הסטודנט ולערוך מעקב צמוד על התקדמותו.

 מלגות סיוע למימון אבחון

 • מרכז התמיכה מעמיד לרשות הסטודנטים מספר מוגבל של מלגות לסיוע במימון אבחון. זכאים לסיוע הם סטודנטים שקיבלו מלגה משנקר, מפעל הפיס, חיילים בודדים ועולים חדשים דרך מנהל הסטודנטים.
 • בהענקת מלגות תינתן עדיפות לסטודנטים משנים א' ו-ב'.

 ליווי לקראת עליה לוועדת הוראה

 • סטודנט שהיה בקשר עם מרכז התמיכה ועולה לוועדת הוראה בעקבות מצב לימודי לא תקני רשאי לקבל חוות דעת ממרכז התמיכה שתידון בוועדה.

 העברת מידע לסטודנט

 • מרכז התמיכה יעביר מידע חשוב לסטודנטים באמצעות הדוא"ל או דרך מערכת המידענט - באחריות הסטודנט להתעדכן בהודעות שהוא מקבל.

 לסיכום

 • פנו למרכז התמיכה מוקדם ככל האפשר.
 • בררu האם האבחון שלך תקף.
 • התייעצו לפני שאתם פונים לאבחון חדש.
 • הגישו בזמן את הבקשה להתאמות ובקשות לשינויים.
 • החליטו מהר ככל שניתן אם אתם רוצים ומוכנים להתחייב למערך החונכות.
 • אם אתם זקוקים לעזרה לימודית בצורת שיעורי עזר, פנו אלינו במהירות ואל תשאירו זאת לסוף הסמסטר.
 • זכרו לחדש את ההתאמות שלכם אם הן קצובות בזמן.
 • זכרו להביא עמכם את אישור ההתאמות לכל מבחן.
 • היו אחראים להיות מעודכנים בכל ההודעות מהמרכז (בדוא"ל או במידענט).

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>