תנאי קבלה לתכנית הבינלאומית לחילופי סטודנטים של שנקר

התכנית הבינלאומית לחילופי סטודנטים של שנקר מאפשרת ללמוד במשך סמסטר בחו"ל בתחום ההתמחות שלכם. בתום תקופת השהות במוסד המארח, עליכם לשוב לשגרת הלימודים הסדירה במחלקת האם.

בתקופת ההשתלמות בחו"ל לא תידרשו לשלם שכר לימוד נוסף, אך יהיה עליכם לשאת בהוצאות נסיעה, מגורים, מחייה, ביטוח בריאות ונזק, הוצאות רפואיות, חומרים וספרים. בתוך כך, הקורסים שתלמדו במהלך התכנית יחושבו במניין נקודות הזכות שעליכם לצבור לקבלת התואר.

במידה ואתם סטודנטים "על תנאי" (מסיבות אקדמיות/משמעתיות) לא תוכלו להשתתף בתכנית, אך אתם רשאים להגיש בקשה להצטרפות. אם מעמדכם ישתנה, תיבחן המועמדות בהתאם לקריטריונים הרלוונטיים.

שימו לב: אם נבחרתם להשתתף בתכנית אתם מייצגים את שנקר, כך שעליכם לשמור על התנהגות ראויה ולהימנע מבעיות משמעת!

תנאי סף לקבלה לתכנית:

 • סטודנטים הלומדים בשנה ג' בלבד.
 • סטטוס "מן המניין", שאינו במעמד "על תנאי".
 • סטודנט שמילא את כל חובותיו בקורסי החובה המחלקתיים.
 • אין בעברו של הסטודנט במהלך לימודיו בשנקר דיווח על התנהגות בלתי הולמת או בעיות משמעת.
 • אישור על סיום לימודי אנגלית.
 • בעלי מודעות חברתית, אחריות, יחסי אנוש טובים ופתיחות ליצירת קשרים, כמו גם בעלי נכונות ורצון לשמש כ"שגרירים" של שנקר ושל ישראל ולייצגם בכבוד.

מסמכים שיש לצרף בעת הגשת הבקשה:

 • קורות חיים מעודכנים באנגלית.
 • מכתב אישי המציג את הרקע של מגיש/ת הבקשה ומסביר מדוע ברצונו/י להשתתף בתכנית. המכתב יתייחס בין היתר לתכונות אופי, לתוכניות המקצועיות ולתרומה המצופה של התכנית לסטודנט/ית.
 • תיק עבודות (לסטודנטים מהפקולטה לעיצוב).
 • שם מוסד אחד (בלבד!) בו מעוניין ללמוד הסטודנט מתוך רשימת המוסדות שעמם יש לשנקר הסכם שיתוף פעולה אקדמי. מידע על בתי הספר ניתן למצוא באתרי האינטרנט שלהם.

נוהל אישור המחלקה:

 • הבקשות שיוגשו יידונו על-ידי ועדת הוראה מחלקתית, שתבחן את הישגי המועמדים.
 • לאחר אישור הבקשה, תעביר מזכירת המחלקה ליחידה הבינלאומית של שנקר את שמות הסטודנטים הרשאים להגיש מועמדות למוסדות השותפים בחו"ל.
 • היחידה הבינלאומית של שנקר תשלח למועמדים שנבחרו טפסי הרשמה רלוונטיים, יחד עם טופס התחייבות אותי ידרש למלא ולהשיב חתום.

המועמדים ישלחו ליחידה הבינלאומית:

 • טפסי הרשמה מלאים באנגלית.
 • צילום דרכון בתוקף.
 • תיק עבודות שיאושר על-ידי מרצה שימנה ראש המחלקה בה הם לומדים (הן מבחינת ניראות, הן מבחינת תוכן). סטודנטים שנמצאו ראויים להשתתף בתכנית, אך תיק העבודות שלהם אינו מיטבי, יונחו על-ידי המרצה האחראי על לשיפורו ובשלותו להגשה.

מרצים אחראיים במחלקות העיצוב:

המחלקה לעיצוב אופנה: גב' דפנה כץ המחלקה לעיצוב טקסטיל: ד"ר קטיה אויכרמן
המחלקה לעיצוב תכשיטים: מר שרון קרן המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר אלכס פדואה
המחלקה לתקשורת חזותית: מר נדב ברקן המחלקה לאמנות רב-תחומית: מר ינאי טויסטר

באחריות הסטודנט לבדוק טרם יציאתו מהארץ:

 • תוקף הדרכון.
 • קבלת אשרת סטודנט לכניסה לארץ היעד.
 • ביטוח רפואי על פי דרישת המוסד המארח בחו"ל.
 • השתתפות חובה במפגש הכנה שמארגנת היחידה הבינלאומית לקראת היציאה לחו"ל.
 • תשלום שכר לימוד (לשנקר) עבור שנת-הלימודים בה ייצא הסטודנט לחילופין.

באחריות הסטודנט במהלך תקופת הלימודים בחו"ל:

 • כל משתתף בתכנית יבנה את תכנית הלימודים לאותו סמסטר וישלח עותק של המערכת באמצעות פקס או דוא"ל למזכירות המחלקה, על-מנת שתאושר סופית על-ידי ועדת ההוראה.
 • בחירת הקורסים תיעשה בהתאם לתכנים ולרמה של הקורסים המקבילים במערכת הלימודים של שנקר. 
 • המחלקה תשלח לסטודט אישור של המערכת.
 • לכתוב ולמסור ליחידה הבינלאומית דו"ח במתכונת מאמר, שיתייחס לנושאים הבאים: 1. תיאור קצר על המוסד המארח ועל העיר בה התארח; 2. מידע על התרבות האקדמית של המוסד; 3. קורסים שהיו משמעותיים ומרשימים ולהיפך (יש לפרט); 4. חוויה אישית עם סטודנטים מקומיים ובינלאומיים אחרים; 5. תובנות אישיות על ההשתתפות בתכנית ועל השפעת החוויה; 6. הערות לשיפור; 7. תמונות המתארות את חוויית הלימוד (ניתן גם בווידאו).  

נקודות זיכוי עבור קורסים שנלמדו במסגרת התכנית:

 • משתתפים התכנית יתעדו את העבודות שהגישו במהלך תקופת הלימודים בחו"ל ויעבירו למחלקה עותק של העבודות העיוניות שכתבו, יחד עם גיליון ציונים.
 • ועדת הוראה מחלקתית תעריך את התוצרים האקדמיים כפי שיוצגו בפניה באמצעות תיק העבודות, עותקי העבודות העיוניות וגיליון הציונים.
 • בכפוף לאישור ועדת הוראה מחלקתית יזוכה התלמיד בנקודות זכות. 

המוסדות האקדמיים בהם ניתן ללמוד:

 • לרשימה המלאה של המוסדות האקדמיים הבינלאומיים החתומים על הסכם חילופין עם שנקר לחצו כאן!
 • סטודנט המעוניין לצאת ללימודים במוסד שאינו מופיע ברשימה, יתבקש להגיש לראש המחלקה חומר רלוונטי אודותיו. רק לאחר אישורו, יועבר הנושא לבדיקה עם מנהל התכנית הבינלאומית של שנקר.

משמעת:

 • משתתפי התכנית משמשים כ"שגרירים" של שנקר ושל ישראל ועליהם להתנהג בהתאם.
 • לא ניתן להתקבל לתכנית אם לסטודנט רקע של בעיות משמעת או התנהגות.
 • התנהגות בלתי הולמת של סטודנט במהלך שהותו באוניברסיטה בחו"ל תידון בוועדת משמעת עם שובו ארצה.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>