תקנון הספריה

כללי

 • חובה לשמור על השקט בספרייה ובמרכז הלמידה הרב-תחומי.

 • אין להכניס תיקים לספריה בשום מקרה, אלא יש להשאירם בתאים בכניסה לספריה. אין להשאיר בתוך התיקים דברי ערך, כסף וכרטיסי אשראי.

 • אסור בהחלט להכניס טלפון סלולרי פעיל לספריה. יש לכבותו לפני הכניסה לספריה.
 • אסור בהחלט לעשן בכל בנין הספריה.
 • אין להכניס לשטח הספריה אוכל, שתייה (חוץ ממים), סכינים יפנים וצבעי מים/גואש.
 • אין להכניס לשטח הספריה בעלי חיים.
 • אין להוציא מהספריה - גם לא לצילום - ספרים, פרויקטים, כתבי-עת, או כל חומר אחר לפני קבלת אישור מהספרן/ית.
 • עם גמר העיון בספרים/כתבי-עת יש להשאירם על השולחנות, ולא להחזירם למקומם.
 • פרויקטים יש לבקש מהספרן/ית לפי מספרם הסידורי שאותו ניתן למצוא בקטלוג הממוחשב; יש לחתום על קבלתם.
 • תחזיות האופנה אינן ניתנות להוצאה מחדר העיון של מחלקת העיצוב בשום מקרה. אפשר לצלם אותן במצלמה אישית (רגילה או דיגיטלית) בלבד, יש לחתום על קבלתם. 
 • פרויקטים ותחזיות אופנה יש להחזיר לידי הספרן/ית לאחר גמר העיון בהם, ולא להשאירם על השולחנות.
 • אסור לפתוח חלונות בכל שטח הספריה.
 • ניתן להוציא ספרים/כתבי-עת לצילום או לסריקה באישור הספרן/ית למשך שעתיים. אפשרות זו קיימת רק עד שלוש שעות לפני שעת הסגירה של הספריה.
 • ספר/כתב-עת שהלך לאיבוד אצל הסטודנט/ית, עליו להביא עותק חדש ולא - יידרש לשלם קנס סכום של פי 5 ממחירו.
 • יש להקפיד על התנהגות נאותה בשטח הספריה ולשמור על השקט!

השאלת ספרים

 • השאלת ספרים תתבצע עד 20 דקות לפני הסגירה.
 • ספרים מוזמנים נשמרים עד שעה לפני סגירת הספריה.
 • הזמנת ספרים נעשית דרך אתר האינטרנט בלבד.
 • לא ניתן להאריך השאלת ספרים/כתבי-עת דרך הטלפון. (ניתן להיעזר בספרן/ית).
 • אין להעביר ספר מסטודנט לסטודנט.
 • ספרים שמסומן עליהם "מדף יעץ" או "לא להשאלה" אינם ניתנים להשאלה כלל.
 • פרויקטים לא ניתן לשאול כלל – לא ניתן להוציאם מהספריה בשום מקרה.
 • ספרים בעלי פס ירוק שעליו רשום מספר המיון של הספר, או פס לבן שהמספר מודפס עליו באותיות ירוקות, ניתנים להשאלה ליום אחד, משעה 16.00 עד השעה 10.00 למחרת, או לסופשבוע - מיום חמישי שעה 14.00 עד ליום ראשון שעה 10.00 בבוקר.
 • ספרים בעלי פס אדום שעליו רשום מספר המיון של הספר, או פס לבן שהמספר מודפס עליו באדום, ניתנים להשאלה לשבוע.
 • ספרים בעלי פס לבן שעליו רשום או מודפס מספר המיון של הספר בשחור ניתנים להשאלה לשבועיים.
 • סטודנט אשר לא יחזיר את הספרים במועד ישלם קנס כדלקמן:
  ספרים הניתנים לשבועיים: 2 ש"ח על כל יום איחור.
  ספרים הניתנים לשבוע: 5 ש"ח על כל יום איחור.
  ספרים ליום אחד או לסופשבוע: 10 ש"ח על כל יום איחור (כולל אותו יום לאחר השעה 10.00).
  שימו לב: ימי ששי, שבת, ערבי חג וחגים נחשבים לימי איחור ונכנסים לתחשיב הקנס.

השאלת כתבי-עת

 • כתבי-עת בנושאי עיצוב לא ניתנים להשאלה כלל.
 • יתר כתבי-העת, כולל כתבי עת בעברית בכל נושא, ניתנים להשאלה מוגבלת של עד שבוע, עם אפשרות להארכה. לא ניתן לשאול את החוברת האחרונה שהגיעה לספריה.
 • סטודנט אשר לא יחזיר בזמן כתבי-עת בנושאי עיצוב מצילום או מסריקה ישלם קנס כדלקמן: עד סוף אותו יום: 5 ש"ח, על כל יום איחור: 10 ש"ח.
 • סטודנט אשר לא יחזיר בזמן כתב עת בנושא אחר ישלם 2 ש"ח קנס על כל יום איחור.
 • שימו לב: ימי ששי, שבת, ערבי חג וחגים נחשבים לימי איחור ונכנסים לתחשיב הקנס.

שקופיות וסרטי וידאו

 • את השקופיות, סרטי הוידיאו וסרטי ה DVD ניתן לקחת לשיעור בלבד.
 • לא ניתן לשאול שקופיות וסרטי וידאו הביתה.
 • סטודנט/ית אשר לא יחזיר את השקופיות ו/או סרטי הוידיאו בזמן ישלם קנס כדלקמן:
  עד סוף אותו יום: 5 ש"ח
  על כל יום איחור: 10 ש"ח
  שימו לב: ימי ששי, שבת, ערבי חג וחגים נחשבים לימי איחור ונכנסים לתחשיב הקנס.

ביטול קנסות

 • קנסות יבוטלו אך ורק במקרים הבאים:
  מחלה: בכפוף להצגת אישור מחלה.
  מילואים: בכפוף להצגת אישור מילואים.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>