תקנון הספרייה

כללי

 • אין להכניס לשטח הספרייה אוכל. מותר לשתות מים.
 • סכינים יפנים, צבעי מים או גואש, דבק חם – אינם מותרים לשימוש בספרייה.
 • שתייה חמה מותרת בכוס תרמית עם מכסה.
 • יש לשמור על שקט בחדרי העיון.
 • חדרי הממ"ד והמרחב באולם הכניסה משמשים לעבודה קבוצתית ולשיח לימודי.
 • יש להשתיק מכשירים סלולריים ולעשות שימוש באזניות ולא ברמקולים.
 • כדי להוציא חומר מן הספרייה, יש לקבל על כך אישור.
 • אנא השאירו את החומר על השולחנות בגמר העיון.

 

ספרים

 • ניתן לשאול עד חמישה ספרים בו-זמנית.
 • השאלת ספרים תתבצע עד 20 דקות לפני הסגירה.
 • ספרים מוזמנים נשמרים עד שעה לפני סגירת הספרייה.                                   
 • הזמנת ספרים נעשית באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
 • יש לרכוש עותק חדש לספרייה במקום ספר מושאל שאבד.
 • אין להעביר ספר מסטודנט אחד לסטודנט אחר מבלי לעדכן זאת במערכת ההשאלה.
 • ספר שמסומן עליו "מדף יעץ" או "לא להשאלה" אינו ניתן להשאלה.

 

ספר בעל פס לבן שעליו מצוין מספר המיון בירוק, ניתן להשאלה ליום אחד, משעה 16.00 עד השעה 10.00 למחרת, או לסוף-שבוע: מיום חמישי בשעה 14.00 עד ליום ראשון שעה 10.00 בבוקר.

ספר בעל פס אדום או ספר בעלי פס לבן שעליו מצוין מספר המיון באדום, ניתן להשאלה לשבוע.

ספר בעל פס לבן שעליו מצוין מספר המיון בשחור, ניתן להשאלה לשבועיים.

 

פרויקטים

יש למצוא את מספרם הסידורי של הפרויקטים בקטלוג הספרייה המקוון. על מנת לעיין בהם, יש לחתום ולהשאיר תעודה מזהה בדלפק היעץ. בגמר העיון יש להחזירם לדלפק היעץ.

הפרויקטים אינם ניתנים להשאלה.

 

תחזיות אופנה

 • לעיון בתחזיות האופנה זכאים: מרצים, סטודנטים ומנויים.
 • ניתן לקבלם בדלפק היעץ לאחר הפקדת תעודה מזהה וחתימה.
 • תחזיות האופנה אינן ניתנות להוצאה מן הספרייה. תוכלו לצלמן במצלמה אישית (רגילה או דיגיטלית).
 • בגמר העיון יש להחזירם לדלפק היעץ.

 

השאלת כתבי-עת

כתבי עת אינם ניתנים להשאלה.

 

קנסות

הספרייה תגבה קנס של 5 שקלים בגין כל יום איחור, ולכל ספר.

כלומר, סטודנט המאחר ביום אחד בהחזרת שלושה ספרים, ישלם קנס של 15 שקלים.

 

שימו לב:

 • תוכנת הספרייה מאריכה באופן אוטומטי לשבוע ימים נוסף את השאלת הספר. פעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי 3 פעמים, כלומר: זמן השאלת הספר מוארך באופן אוטומטי לשלושה שבועות. אם ברצונכם להאריך את הספר לתקופה נוספת, עליכם לפנות שוב לדלפק היעץ.
 • באחריות הקוראים להחזיר את הספר בזמן.
 • קנסות יבוטלו במקרים של מחלה או שירות מילואים, ובכפוף להצגת אישורים.
 • ימי ששי, שבת, ערבי חג וחגים נחשבים לימי איחור ונכנסים לתחשיב הקנס.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>