נהלים לסגל אקדמי בשנקר

להלן קובץ הנחיות ונהלי עבודה בנושאים אקדמיים שוטפים, כפי שנקבעו על ידי הנהלת שנקר. נהלים אלה מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהגדרת תפקידיו של סגל ההוראה בשנקר. נהלים אלו נועדו לשמור על התנהלות תקינה וראויה בין הסטודנטים לסגל ההוראה ולהנהלה האקדמית. אנא קראו אותם בעיון ופעלו על פיהם.

לקבלת עדכונים שוטפים מהמזכירות האקדמית אנא בדקו את לוח ההודעות במערכת המידענט, את תאי הדואר במחלקה ואת הדוא"ל.

 • מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד!

מערכת המידענט
תכנית הקורס
רישום לקורסים
פטור מקורס
מילוי חובות הקורס
עבודות
בחינות
בדיקת מטלות ומתן ציונים
ערעור על ציון
נוהל חשיפת מחברות בחינה
היעדרות מרצה משיעור
סיוע בהשלמת לימודים לסטודנט שחזר משירות מילואים
סטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב
עוזרי הוראה
עזרי הוראה וחומרי לימוד לסטודנט

מערכת המידענט

המכללה מעמידה לרשות המרצים מערכת מקוונת לקבלת מידע אישי למרצה. במערכת זו ניתן לקבל את רשימת השיעורים, לוח הבחינות, לצפות ולהדפיס רשימת תלמידים, מערכת השעות, ערעורי סטודנטים על ציון ועוד.

יש להיכנס לאתר הבית של שנקר (www.shenkar.ac.il) >סגל ועובדים> כניסה למידענט.

או דרך קישור: https://meydanet.shenkar.ac.il/michlol3/teacherportalwap/Pm_Login.aspx

לקבלת עזרה ניתן לפנות למייל meydanet@shenkar.ac.il , בנושא ההודעה יש לציין: מערכת מידענט מרצים. בגוף ההודעה: שם מלא, מס' ת.ז. פרטי התקשרות ותאור הבעיה בקצרה.

בנוסף לכל שיעור ישנו קורס מקוון בו ניתן ליצור כלים לבניית מערכי שיעור ותכנים, קבצי מולטימדיה, פורומים, מטלות להגשה, בחנים מקוונים ועוד. כל זאת באתר מערכת השביט-Moodle שכתובתו http://online.shenkar.ac.il או דרך אתר הבית של שנקר -> סגל ועובדים -> שביט- Moodle (ניתן להיכנס ישירות המידענט לאתר הקורס המקוון בלחיצה על האייקון בצורת האות M).

מערכת השביט-Moodle

טרם פניה לעזרה כדאי להיכנס להדרכה מקוונת באתר תפריט עליון -> תמיכה-> הדרכה לסגל.

כמו כן ניתן לקבל עזרה במייל shavit@shenkar.ac.il בנושא ההודעה יש לציין: מערכת שביט- Moodle. בגוף ההודעה: שם מלא, מס' ת.ז. פרטי התקשרות ותאור הבעיה בקצרה.

מרצים נדרשים לעדכן את פרטיהם האישיים ואת כתובת הדואר האלקטרוני באמצעות מערכת המידענט. כתובת המייל הינה הדרך הרשמית ליצירת קשר על ידי שנקר. באחריות המרצים לעדכן שינויים בדרכי יצירת הקשר עימם.

תכנית הקורס

 1. מרצי המכללה נדרשים להעביר סילבוסים מעודכנים של כלל הקורסים אותם הם מלמדים לראש המחלקה לפני תחילת שנת הלימודים. לאחר אישור ראש המחלקה לסילבוס, המרצה יזין את הסילבוס במערכת המידענט.
  סילבוסים לקורסים בסמסטר א' יש להעביר עד לתאריך 15.10.17.
  סילבוסים לקורסים בסמסטר ב' יש להעביר עד לתאריך 1.2.18.
  חובת המרצה להציג בפני הסטודנטים בשיעור הראשון של הסמסטר את תכנית הקורס והדרישות האקדמיות, דרישות נוכחות, בחני הקורס, עבודות, מבחנים וכן את המשמעויות הנובעות ממילוי חלקי של דרישות הקורס. המרצה מחויב להציג את הרכב הציון הסופי של הקורס.
 2. הסילבוס יכלול דרישות אקדמיות מקדימות (קורסי קדם), פירוט תכנים מרכזיים של הקורס, רשימת קריאה ביבליוגרפית, רשימת מטלות, מועדי הגשת עבודות והרכב הציון בקורס. אם הציון מורכב מבחינה, יש לכלול בסילבוס את מתכונתה ומשקלה בציון הסופי.
 3. יש לעדכן את הרשימה הביבליוגרפית מדי שנה, לכלול ברשימה ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט ומקורות מידע מקוונים. אנא וודאו כי בקטלוג הספרייה מצויים הפריטים אותם נדרשים הסטודנטים לקרוא. במידה וחסר פריט, אנא הזמינו מבעוד מועד באמצעות מזכירות המחלקה.
 4. בקורס בו קיימות קבוצות מקבילות, חובה לקבוע סילבוס אחיד, גם אם כל קבוצה לומדת אצל מרצה אחר.
 5. ראש המחלקה הוא הסמכות האקדמית לאישור סילבוס הקורס. אנא אשרו את  הסילבוס אל מול ראש המחלקה לפני תחילת שנת הלימודים על פי לוח הזמנים המפורט בתקנון זה.   

רישום לקורסים

 1. הרישום לקורסים הינו סמסטריאלי ומתבצע לפני פתיחת הסמסטר אך ורק על ידי מתאמות המחלקות. רשימה סופית של הסטודנטים בקורס תועבר בשבוע השלישי של הסמסטר. 
  לאחר קבלת הרשימה הסופית, לא יאושר לסטודנטים רישום רטרואקטיבי לקורס.
  תאריך אחרון לשינויים במערכת סמסטר א'- 2.11.2017
  תאריך אחרון לשינויים במערכת סמסטר ב': 20.3.2018.
 2. אין לאפשר לסטודנט להשתתף בקורס אם אינו רשום אליו ואין לאפשר לו להשתתף בקבוצת לימוד אחרת מזו שאליה הוא רשום. כמו כן, המרצה לא יקבל תרגילים ועבודות מסטודנט ששמו אינו מופיע ברשימת הסטודנטים ולא יעביר ציון לסטודנט שאינו רשום ברשימה הסופית. המרצים מתבקשים לבדוק את רשימות הסטודנטים גם במהלך הסמסטר.
 3. נוכחות הסטודנט בשעורים הינה חובה, למעט בקורסים בהם המרצה קבע מראש שאין חובת נוכחות. סטודנט אשר ייעדר מעל שלושה שיעורים ובקורסים המתקיימים פעמיים בשבוע, מעל 6 שיעורים (שלא מסיבות מילואים, טיפולי פוריות הריון ולידה, או סיבה אחרת שקיבלה אישור ראש המחלקה או אישור המזכירות האקדמית) וזאת על פי תקנון שנקר, יירשם לו ציון נכשל באותו קורס ויהיה עליו לחזור על הקורס בסמסטר אחר.
 4. התקנון אוסר להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד. מרצים מתבקשים לא לתת אישורים המתירים זאת. אישורים חריגים יינתנו על ידי ראש המחלקה וראש המזכירות האקדמית בלבד. 

פטור מקורס

הבקשה לפטור מקורס אקדמי תעשה באמצעות המתאמת האקדמית של המחלקה בהתאם למקובל. פטור מקורס לסטודנט מחייב אישור מרצה הקורס ואישור ראש המחלקה.

מילוי חובות הקורס

 1. הסטודנטים חייבים למלא את דרישות הקורס (נוכחות, עבודות, תרגילים, בחינות וכד'), במועדים שנקבעו לכך על ידי המרצה.
 2. על המרצה להקפיד כי כל הדרישות מולאו, בטרם יעביר למדור הבחינות במזכירות האקדמית את הציון הסופי של הסטודנטים.

עבודות

 1. מועד הגשת העבודה הוא היום שנקבע על ידי המרצה, המחלקה או המזכירות האקדמית. בכל מקרה, המועד האחרון להגשת העבודה לא יהיה מאוחר מ- 45 יום מסוף הסמסטר. חריגה מכלל זה תיתכן רק באישור ראש המחלקה.
  במקרה של הגשה מאוחרת ולא על פי הנדרש יחויב הסטודנט, גם אם סיים את כל חובות השמיעה, בתשלום שכר לימוד נוסף על פי כללי תשלום שכר הלימוד של שנקר. אין לקבל עבודה מסטודנט אם היא מוגשת לאחר שחלפו שנתיים מיום שסיים את לימודיו לתואר. במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת הוראה עליונה.
 2. אין לקבל ואין לבדוק עבודות של סטודנטים ששמם אינו מופיע ברשימת הסטודנטים הרשומים לקורס בדו"ח שהופק על ידי מזכירויות המחלקות.

בחינות

 1. חובה לקיים לכל בחינה שני מועדים.
 2. מועד מיוחד (מועד ג') יינתן בהתאם לתקנון הסטודנטים ורק באישור  המזכירות האקדמית.
 3. אין לשנות מועד בחינה שפורסם ואין להעבירו לשיעור האחרון של הקורס. אישורים לשינוי תאריך הבחינה יינתנו רק במקרים חריגים ובאישור ראש המחלקה והמזכירות האקדמית.
 4. את שאלון הבחינה יקליד המרצה בעצמו. אין למסור להקלדה לגורמי חוץ. שכפול השאלון ייעשה במכללה.
 5. כלל המבחנים יועברו באמצעות מערכת המידענט שתאפשר הצפנת קבצים. יש להעביר את טפסי המבחנים של מועד א' ומועד ב' דרך מערכת המידענט עד עשרה ימים לפני מועד א' (את שניהם).
 6. בראש שאלון הבחינה יופיעו פרטי הקורס: שם הקורס, מספרו, סמסטר, שנה, מועד (א', ב', מיוחד), שם המרצה, תאריך הבחינה, משך הבחינה, חומר עזר המותר לשימוש בבחינה וכן כל פרט אחר הראוי לציון. המרצה ידאג לציין אם הבחינה מחייבת מחברת בחינה.
 7. בכל קורס הניתן על ידי יותר ממרצה אחד, המבחן יחובר במשותף על ידי כלל המרצים. הדרישות מהסטודנטים ואמות המידה להערכה תהיינה אחידות לגבי כל קבוצות הקורס בפרמטרים הבאים: משך הבחינה, דרגת קושי השאלות, חומר עזר אסור ומותר, הרכב השאלות, משקלן וכו'.
 8. פורמט הבחינה וכן כלל הפרמטרים יהיה שווה בכל מועדי הבחינה.
 9. על המרצה להיות נוכח בשנקר ביום הבחינה (מועד א' ו-ב'). עליו לגשת לכיתת הבחינה אחרי מחצית השעה הראשונה מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. בכל יתר זמן הבחינה יהיה המרצה זמין בטלפון. במקרים חריגים רשאי ראש המחלקה לאשר את היעדרות המרצה ולמנות ממלא מקום בתיאום עם המרצה. במקרה זה המרצה אחראי להסבריו ולהבהרותיו של ממלא מקומו.
 10. המרצה אחראי לקבוע את משך הבחינה. הארכת זמן עד 15 דקות נתונה לשיקול דעתו של המרצה. מעבר לכך הארכה כרוכה באישור ובתאום עם ראש המחלקה. המרצה יהיה נוכח בשנקר עד תום הבחינה וייקח את מחברות הבחינה בסיום הבחינה.
 11. התאמות אקדמיות יינתנו לסטודנטים עם לקויות למידה או בעיות פדגוגיות וטיפוליות שונות רק על ידי מרכז הִלה- המרכז לקידום הסטודנט או פסיכולוגית שנקר. מרצים לא רשאים לאשר התאמות לסטודנטים.
  המרצים נדרשים לכבד את החלטות מרכז הִלה ולפעול על פיהן.
 12. סטודנטים בעלי אישורים ממרכז הִלה זכאים לקבל התאמות על פי המפורט באישור המרכז. הסטודנטים יציגו את האישור בכל בחינה.
  סטודנטים אשר על פי המרכז זכאים להתעלמות משגיאות כתיב, יסומנו מחברותיהם על ידי מדבקה מיוחדת.
 13. בחינות בע"פ לסטודנטים לקויי למידה תתקיימנה רק במקרים חריגים והן טעונות אישור מרכז הִלה וראש המזכירות האקדמית.
  בחינה בע"פ תיערך בתאום עם המרצה.
 14. פרטי התקשרות גב' חגית וינברג רכזת טיפול אקדמי בסטודנט במזכירות האקדמית: hagit@shenkar.ac.il,   03-6110170. 

בדיקת מטלות ומתן ציונים

 1. על המרצה להעביר את הציונים לחגית וינברג, רכזת טיפול אקדמי בסטודנט במזכירות האקדמית, ולמתאמת המחלקה.
  • מבחנים
   מרצה יחזיר ציונים לאחר 14 יום קלנדרים מיום קיום הבחינה לכיתות עד 100 סטודנטים.  לכיתות המונות מעל 100 סטודנטים יינתנו למרצה שבעה ימים נוספים להחזרת ציונים.
  • עבודות
   מרצה יחזיר ציונים תוך 3 שבועות ממועד האחרון להגשת העבודות. בכיתות מעל 100 סטודנטים המרצה יחזיר ציונים תוך 4 שבועות.
  • עבודות סמינריוניות
   מרצה יחזיר ציונים תוך 6 שבועות ממועד הגשת העבודה.
   המרצה ימסור את הציונים על גבי קובץ "רשימת תלמידים למילוי ציונים" שיועבר ע"י גב' חגית וינברג וישמור לעצמו העתק.
   יש להעביר מחברות לסריקה לפני פרסום הציונים. המחברות הסרוקות יופיעו במידענט ברגע שהציון יוזן במערכת.
 2. בחינות מועד א' מתקיימות בסוף הסמסטר ומתרכזות בתקופה של עד ארבעה שבועות. כתוצאה מכך הבחינות מתקיימות בהפרשי זמן קצרים.
  בחינות מועד ב' של קורסים בסמסטר א' מתקיימות במהלך הלימודים בסמסטר ב'.
  מועדי א' של בחינות בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' מתקיימים בתחילת חופשת הקיץ.
  מועדי ב' של בחינות בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' עם סיום מועדי א'.
  מועד מיוחד (מועד ג') של בחינות בקורסים יינתנו על פי הצורך ובאישור מיוחד (ע"פ המפורט בתקנון הסטודנטים).
 3. מתאמת המחלקה תעקוב אחר מועד מסירת הציונים על ידי המרצה ותדווח לראש המחלקה, לדיקן הפקולטה ולמדור בחינות במזכירות האקדמית על כל מרצה שלא סיים את בדיקת הבחינות במועד שנקבע. המרצים נדרשים לעמוד בלוח הזמנים של בדיקת מטלות הקורס.
 4. המרצה ירשום את ציון הבחינה בעט, בערכים מספריים, על גבי המחברות, ובנוסף, יעביר את ציוני הבחינה בקובץ רשמי שיופק מהמידענט (קובץ הנחיות יישלח לקראת תקופת הבחינות). את הקובץ יש לשלוח בדוא"ל למדור ציונים hagit@shenkar.ac.il תוך שבועיים מיום הבחינה/הגשה.
 5. להלן סימולי הציונים הנהוגים בשנקר (ציון נומרי בקורס: 100-1):
עבר מעל 60; במחלקות העיצוב: בהתאם לתקנון מחלקתי
השתתף 222
נכשל 111
לא השלים חובותיו 888
לא נבחן 555

ערעור על ציון

 1. סטודנט רשאי לעיין בבחינתו/מבחן בית באמצעות מערכת המידענט (או במועד חשיפת הבחינה)  ולערער על ציון הבחינה בתקופה של עד 5 ימים מיום פרסום הציון.
 2. סטודנט שערער על בחינה יקבל את תשובת המרצה דרך מערכת המידענט. בתקופת הבחינות באחריות המרצה להיכנס למערכת המידענט ולבדוק פניות וערעורים של סטודנטים.  יש להשיב על הערעור תוך 5 ימים מיום הגשתו.
 3. סטודנט אשר חולק על החלטת המרצה בעניין ערעורו, רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב לראש המחלקה.
 4. לא ניתן לתקן ציונים לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 5. לא ניתן לערער על ציון של פרויקט כאשר הוא ניתן בהרכב של ועדת בוחנים.
 6. בדיקת הערעור עשויה לאשש את הציון שנקבע, להעלותו או להורידו.
 7. במקרים חריגים ראש המחלקה רשאי לדון בערעורים שלא ניתנה עליהם תשובה תוך 14 יום.
 8. סטודנט שהגיש ערעור על בחינה ולא קיבל מענה מהמרצה עד ליום הבחינה השני (בין אם מדובר במועד ב' או מועד ג'), יקבל את הציון הגבוה מבין שני המועדים בהם נבחן.

נוהל חשיפת מחברות בחינה

עיון וערעור בבחינה חסויה:

1. בבחינה חסויה הסטודנט יוכל לצפות בשאלון הבחינה, מחברת הבחינה, ובדף סימון התשובות שלו במסגרת מפגש אישי עם המרצה.

2. לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מועד חשיפת מחברות בחינה של המרצה/ המתרגל עם הסטודנטים במועד שייקבע ויפורסם מראש.

2.1. מועדי חשיפת המחברות של מועד א' יתקיים לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב'.

2.2. מועד חשיפת המחברות של מועד ב' יתקיים לא יאוחר משבועיים ( 14 ימים קלנדריים) לאחר פרסום הציונים.

2.3. מועדי חשיפת המחברות (תאריך, שעה ומיקום) יפורסמו לסטודנטים יחד עם פרסום הציונים.

2.4. מועד חשיפה אישי יתואם למי שנמנע ממנו להגיע למועדי החשיפה שנקבע מראש.

3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מהחדר.

4. בדיקת ערעור הסטודנט תתבסס על בדיקה חוזרת של התכנים הרלוונטיים במחברת הבחינה ולא כל תוכן אחר.

5. תשובות על ערעורים למועד א' יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב', תשובות על ערעורים למועד ב' יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לאחר מועד החשיפה השני.

6. באם תהיה חריגה מהנהלים בין המועדים, הסטודנט זכאי לבחור את הציון הגבוה משני המועדים.

7. שאלות הבחינה והתשובות יוצגו לסטודנט על ידי המרצה.

היעדרות מרצה משיעור

 1. יש להודיע על היעדרות משיעור למזכירות המחלקה מוקדם ככל האפשר, כדי שניתן יהיה ליידע את הסטודנטים ולתאם שיעור השלמה.
 2. על היעדרות ידועה מראש, כדוגמת מילואים, חופשת לידה יש להודיע לראש המחלקה, למזכירות המחלקה ולרמ"ד סגל אקדמי.
 3. בהתאם להוראות, אין להיעדר משיעורים, אלא אם מדובר במחלה, מילואים או אם נתקבל אישור בכתב מראש המחלקה.
 4. המרצה נדרש להשלים את השיעור החסר. מרצה בפקולטה לעיצוב יתאם שיעור השלמה מול מתאמת המחלקה ובפקולטה להנדסה מול המתאמת וגב' בלה דורפמן, ראש מדור מערכות לימודים.

סיוע בהשלמת לימודים לסטודנט שחזר משירות מילואים

 1. המרצה מחויב לסייע לסטודנט בהשלמת חומר הלימודים שהחסיר בתקופת מילואיו, על פי הנחיות מל"ג - התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.
 2. רכזת המילואים בדיקאנט הסטודנטים תעדכן את המחלקה והמרצים במידה ויינתנו התאמות אקדמיות נוספות.

סטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב 

הִלה - המרכז לקידום הסטודנט , אמון על הטיפול בסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב, סטודנטים עם מוגבלויות וסטודנטים דוברי שפה זרה (עולים חדשים, יוצאי העדה האתיופית וסטודנטים מהחברה הערבית).
סטודנטים המקבלים אישור להתאמות בבחינות מטעם הִלה הינם סטודנטים שעברו דרך המרכז, הציגו אבחון תקף או אישור רפואי, ונמצאו זכאים להתאמות בבחינות בהתאם לממצאים.
מרכז התמיכה אינו נותן אישורים להתאמות בבחינות שלא על-סמך אבחון. המרצה נדרש לכבד את ההתאמות הלימודיות ולתת לסטודנט את מלוא הסיוע הנדרש על מנת לקדם אותו בלימודיו במכללה.
בנוסף, אישורים חריגים  לתוספת זמן על רקע רגשי, ניתנים  באישור פסיכולוגית שנקר.  

רשימת ההתאמות המאושרות לסטודנט נמצאת אצל הבוחנים בעת הבחינה, ועליהם לוודא כי כל סטודנט יקבל את ההתאמות הרשומות.
במקרים מסוימים, ההתאמות הניתנות דורשות אישור מרצה (למשל: המרה למבחן בית, הכנסת חומר עזר למבחן וכו'). בחלק מן המקרים, לאחר שההתאמה אושרה, הסטודנט מתבקש לפנות ישירות אל המרצה לקבלת אישור ליישם את ההתאמה, במקרים אחרים תיעשה פנייה ישירה ממרכז התמיכה למרצה.
מרכז התמיכה מעודד ומנחה סטודנטים לפנות באופן ישיר למרצה להביע את הקושי וחיפוש פתרון משותף, מתוך אמונה במקצועיותו של המרצה ויכולתו להבין לעומק את השילוב בין הדרישות הפדגוגיות, הקושי של הסטודנט והאפשרויות לפתרון הולם. אישור סופי להתאמה יינתן דרך המרכז לקידום הסטודנט באישורו של המרצה.
מרצים מוזמנים להתייעץ עם צוות המרכז בסוגיות פרטניות או כלליות העולות אל מול האוכלוסיות שצוינו וחשיבה משותפת על פתרונות אפשריים.

בכל שאלה, ניתן לפנות להִִלה – המרכז לקידום הסטודנט

מיכל ברנשטיין-פיליפס- מנהלת מרכז הִלה  m-hila@shenkar.ac.il 03-6019318

רעות שליט-יועצת לקויות למידה  y-hila@shenkar.ac.il 03-6110171

רכזת נגישות  neg-hila@shenkar.ac.il 03-6110181

דורית גורני- שירותי ייעוץ פסיכולוגיים psy@shenkar.ac.il

תנא ג'ואברה- סיוע אקדמי לחברה הערבית  rsa-hila@shenkar.ac.il 03-6110078

עוזרי הוראה

 1. העסקת עוזרי הוראה/בודקי בחינות ותרגילים לקורס מותנית באישור ראש המחלקה וראש המזכירות האקדמית לפני תחילת הקורס.
 2. מרצה הקורס ינחה את עוזר ההוראה על תפקידו במהלך הקורס.

עזרי הוראה וחומרי לימוד לסטודנט

המרצה מחויב להגיש לראש המחלקה בצירוף הסילבוס את רשימת חומרי הלימוד הנדרשים מהסטודנטים ועלותם. ראש המחלקה יאשר את הרשימה לפני תחילת כל סמסטר.

מתעניינים/ות בלימודים בשנקר?

התקשרו עכשיו למרכז המידע והרישום 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

התקשרו אלינו 1-800-55-1111, או השאירו פרטים ונחזור אליכם >>